Thư của ông Chánh Chủ Tự Trần Tộc gởi bà con nội, ngoại đang sống ở nước ngoài

Category: Thư Viện

Lưu ý: Lỗi của THT, đáng lý thư này đã gửi đi sớm hơn... Thư đề ngày 25-11-2011

Quí bà con nào muốn gởi tiền cúng Từ Đường qua PayPal hay Credit Card, xin liên lạc với THT (714-248-5252)

     "Công Đức Tổ Tiên Ngàn Năm Không Đổi
 
    Con Hiếu Cháu Hiền Vạn Đại Như Thấy"

Thư Trần Tộc 12/2011

 

Chuyện Cũ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Category: Thư Viện

Nguyễn Ngọc Ngạn, 4-2000

Ðời người, ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc....

Kỷ niệm đôi khi chỉ thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay ngang bầu trời, để lại chút hình ảnh bâng khuâng. Nhưng cũng có khi hết sức sâu đậm, đến nỗi có thể coi là một biến cố, khả dĩ tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời ... Ðó là trường hợp của tôi với câu chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước mà giờ này ngồi ghi lại, tôi vẫn thấy hiển hiện như mới hôm qua.