articlesCác nhật báo Việt Ngữ thường phải "viết & lách" vì sự tồn vong của tòa soạn, cho nên đôi lúc tin tức không đầy đủ, không "phê", không thể trị hết những cái ung nhọt trong cộng đồng, vậy thì làm sao có sức mạnh. Đồng thời, đôi lúc chúng ta bị báo chí "chèn ép" mà không có phương tiện nói lên tiếng nói của mình. SứcMạnhCộngĐồng (SMCĐ) tạo ra mục nầy để cho những cá nhân "thấp cổ, bé miệng, thiếu phương tiện" nói lên tiếng nói của mình. Nó cũng là "sân chơi" dành cho những "tin lá cải", tin loại "thiên hạ đồn rùm" ở hành lang báo chí Bolsa, quận Cam.  Theo tôn chỉ "I report, you decide", quí độc giả là người nhận định "tin cán chó, chó cán xe" hay "tin sốt dẻo".  Mong các "phóng viên tự do", "phóng viên tập sự", "mỗi người dân là một phóng viên", mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể viết bài đóng góp trong mục này, xin liên lạc với SMCĐ.  Điều kiện là phải có tên họ số phone, email liên lạc rõ ràng, SMCĐ tuyệt đối không đăng các bài viết dưới dạng "nặc danh". Trong tinh thần đó, SMCĐ xin dành quyền biên tập một vài từ trong bài viết cho lời lẽ nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên sẽ không thay đổi nội dung chính của bài. Vì lẽ đó, SMCĐ sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, và sẵn sàng đăng tải mọi ý kiến phản hồi. 


 

Lynn Trần Tham Gia Đóng Phim "Ride The Thunder" (2013) [Emily 12, Mimi 10, Leyna 7, Hannah 1

Category: Tin Bên Lề

Phần 14. Lynn Trần Tham Gia Đóng Phim "Ride The Thunder" (2013) [lúc bấy giờ Emily 12 tuổi, Mimi 10 tuổi, Leyna 7tuổi, Hannah 1 tuổi]

 

... Đây là Phần 14 của loạt bài dạng Tự Truyện của Frank Trần để nói rõ sự thật về clip "Con Tố Cha" của đám Ngô Kỷ và Nam Quan sắp đặt làm trong giai đoạn Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Thành Phố Westminter, Orange County, California, USA ngày 7 tháng 4, 2020. Vui lòng trở lại vì thời giao eo hẹp... Bài còn đang viết...

Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh COVID-19 này. Nếu được, xin một lời cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi.

Đa tạ và Trân trọng!

Frank Tran, PE

www.SucManhCongDong.net/1


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa!  (2/3/2020)

Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County  (30/12/2019)

Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020

Premiered "Rider The Thunder"; Xuất sắc trong 3 phút vào vai vợ Lê Bá Bình; Được Bạn Bè ở VN Cổ Vũ tiến vào Hollywood (2015)

Category: Tin Bên Lề

Phần 15. Premiered "Rider The Thunder"; Xuất sắc trong 3 phút vào vai vợ Lê Bá Bình trong bộ phim dạng "documentary"; Được bạn bè ở VN tưởng là đang đóng phim Hollywood, tunh huê cổ vũ tiến vào Hollywood (2015)

 

Đây là Phần 15 của loạt bài dạng Tự Truyện của Frank Trần để nói rõ sự thật về clip "Con Tố Cha" của đám Ngô Kỷ và Nam Quan sắp đặt làm trong giai đoạn Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Thành Phố Westminter, Orange County, California, USA ngày 7 tháng 4, 2020. Vui lòng trở lại vì thời giao eo hẹp... Bài còn đang viết...

Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh COVID-19 này. Nếu được, xin một lời cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi.

Đa tạ và Trân trọng!

Frank Tran, PE

www.SucManhCongDong.net/1


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa!  (2/3/2020)

Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County  (30/12/2019)

Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020

Lynn Trần Nộp Đơn Ly Dị Sau Khi Nghe Hứa Hẹn Sẽ Cho Đóng Phim "Nurse Nina Pham với Ebola Case; Gặp Obama" (June 5, 2015)

Category: Tin Bên Lề

Phần 16. Lynn Trần Nộp Đơn Ly Dị Sau Khi Nghe Hứa Hẹn Sẽ Cho Đóng Phim "Nurse Nina Phạm với Ebola Case; Gặp Obama" (June 5, 2015)

... Đây là Phần 16 của loạt bài dạng Tự Truyện của Frank Trần để nói rõ sự thật về clip "Con Tố Cha" của đám Ngô Kỷ và Nam Quan sắp đặt làm trong giai đoạn Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Thành Phố Westminter, Orange County, California, USA ngày 7 tháng 4, 2020. Vui lòng trở lại vì thời giao eo hẹp... Bài còn đang viết...

Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh COVID-19 này. Nếu được, xin một lời cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi.

Đa tạ và Trân trọng!

Frank Tran, PE

www.SucManhCongDong.net/1


 


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

- Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

- Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa!  (2/3/2020)

- Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County 

- Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020

 

Ngày August 3, 2015, Vợ Setup "Domestic Violence" (Bạo Hành Trong Gia Đình). Ra Tòa Tự Biện Hộ Giải Bày và Tòa Hủy Bỏ (Denied All Charges)

Category: Tin Bên Lề

Phần 17. Ngày August 3, 2015, Vợ Setup "Domestic Violence" (Bạo Hành Trong Gia Đình). Ra Tòa Tự Biện Hộ Giải Bày và Tòa Hủy Bỏ (Denied All Charges)

Luật Mỹ: Domestic Violence! Những trường hợp nào sẽ bị gài vào Domestic Violence.

Đây là một ví dụ: (xem hình chụp email)

Phỏng vấn những người babysitters

Category: Tin Bên Lề

Phần 18. Phỏng vấn những người babysitters: (Frank sẽ phỏng vấn những người babysitter nếu họ đồng ý)

- Chị Lạc làm từ 2005 - 2015 (hơn 10 năm)

- Sau đó có những người Babysitter khác

- Không có người Babysitter nào ra làm chứng trước tòa. Emily đã dựng chuyện, nói láo về điểm này trong Video "Con Tố Cha" của Ngô Kỷ / Nam Quan.

  • Chị Lạc started on April 8, 2013 > Nghỉ ngày March 22, 2015: Đúng 2 năm giữ Hannah.
  • Cô Rachel started on Tuesday, Jan 12, 2016 – Ends for vacation on 2/18/2017.
  • Cô Hoa started Monday, 2/27/17 half day cho đến 4/14/17.
  • Dung started 9/2017

 

... Đây là Phần 18 của loạt bài dạng Tự Truyện của Frank Trần để nói rõ sự thật về clip "Con Tố Cha" của đám Ngô Kỷ và Nam Quan sắp đặt làm trong giai đoạn Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Thành Phố Westminter, Orange County, California, USA ngày 7 tháng 4, 2020. Vui lòng trở lại vì thời giao eo hẹp... Bài còn đang viết...

Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh COVID-19 này. Nếu được, xin một lời cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi.

Đa tạ và Trân trọng!

Frank Tran, PE

www.SucManhCongDong.net/1


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa!  (2/3/2020)

Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County 

Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020

2016 - "Domestic Violence"; Vợ Dắt Emily (16 tuổi) Đến Sở Làm Để Dằn Mặt Intern của Frank vì ăn trưa với Frank Trần trong phòng ăn của City (có Mimi ăn chung)

Category: Tin Bên Lề

Phần 19. 2016 - "Domestic Violence" Cảnh Sát Đến Nhà Dẫn Đến Cái Restraining Order:   [ POLICE REPORT ]

- Xin tóm tắt

Vợ Dắt Emily (16 tuổi) Đến Sở Làm Để Dằn Mặt Intern của Frank vì ăn trưa với Frank Trần trong phòng ăn của City (có Mimi ăn chung)

(Vui lòng trở lại. Bài đang viết... tạm thời vui lòng đọc bài "Nồi Cơm của Khổng Tử". Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh Covid-19 này. Nếu được, xin một cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi. Lỗi tại tôi! Đa tạ và Trân trọng!)

 


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa! (2/3/2020) 

Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County (12/30/2019)

Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020