SMCĐ xin chia sẻ cách gắn đèn mừng lễ X-mas ngoài trời sao cho đúng cách, an toàn, và không hư hại nhà cửa:

http://www.christmaslightsetc.com/pages/Hanging-Christmas-Lights.htm

Mua "clips" cho đúng theo mỗi trường hợp:

http://www.christmaslightsetc.com/pages/Christmas-Light-Clips-Guide.htm

Bấm vào đây  để lấy bản in ra cho dễ tham khảo khi đi mua.

Ai có ý kiến nào hay, mong quí vị đóng góp nơi đây.