Bối cảnh chung: [ Kết quả ] 

Trong số báo Việt Weekly tuần trước ra ngày thứ Năm, 27 tháng 5, nhà báo Trần Nhật Phong trên mục "Diễn Đàn Chính Trị" có bài viết "Quá Khích Có Còn Là Chiêu Bài Chính Trị Ăn Khách?" Sau khi trình bày và phân thích quá trình sinh hoạt chính trị của dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn, nhà báo Trần Nhật Phong viết trong phần kết luận: "... hướng đi của Trần Thái Văn đã không còn thích hợp với xu thế hiện nay mà đất nước Hoa Kỳ đang theo đuổi."
Câu hỏi tuần này:
Quí vị có đồng ý với nhận định trên của nhà báo Trần Nhật Phong?
Tài liệu tham khảo:  Xin xem bài viết này
 
Xin trả lời bằng cách đánh dấu X vào phía bên phải của một trong những câu trả lời dưới đây. Xin vui lòng gửi câu trả lời trước 5 giờ chiều thứ Ba, 1/06/10.

Xin đính kèm sau đây một số tài liệu tham khảo cho các quí vị chưa có điều kiện tiếp cận vấn đề:

Đồng Ý:
Không Đồng Ý:
Phiếu Trắng:
Phản Đối Câu Hỏi:
Vắng Mặt:
Ý Kiến Thêm (xin giới hạn tối đa 50 chữ): 

==============

Chú thích:
Đồng Ý: Tương đương với câu trả lời “Yes”
Không Đồng Ý: Tương đương với câu trả lời “No”
Không Có Ý Kiến: Không muốn trả lời tuyệt đối “Yes” hoặc “No”
Phản Đối Câu Hỏi: Không đồng ý với nội dung câu hỏi hoặc cách đặt câu hỏi
Vắng Mặt: Tòa soạn không nhận được câu trả lời chính thức trước giờ in báo 

===============

Thành thật cảm ơn.

Vũ Hoàng Lân
Việt Weekly
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.