Bối cảnh chung: [ Kết quả ]

Bà Trần Thanh Hiền là một thành viên trong Ủy Ban Phối Trí của ban đại diện cộng đồng mới được bầu ra do luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa làm chủ tịch.
Báo Việt Herald và đài phát thanh VNCR là hai trong số các cơ quan truyền thông đã đưa tin về cuộc bầu cử ban đại diện cộng đồng nói trên, trong đó có những thông tin được coi là bất lợi cho cuộc bầu cử đó.
Mới đây, bà Trần Thanh Hiền gửi ra một lá thư trong đó có nói rằng "bọn VC đang thi hành nghị quyết 36 len lỏi vào sinh hoạt CĐ để phá hoại". Bức thư cũng viết rằng "Sau khi đài VOV và Võ Cự Long bị đóng cửa... bọn Cộng nằm vùng tìm phương tiện truyền thông khác để phục vụ cho mưu đồ phá nát CĐ của chúng bằng cách... bỏ tiền vào đài VNCR và giúp nhật báo Việt Herald để củng cố 2 phương tiện truyền thông này. Chúng dùng hai cơ quan truyền thông này để thao túng, vu cáo các phần tử và tổ chức QG, gây chia rẽ trong CĐ tỵ nạn..."
Câu hỏi tuần này:

Quí vị có đồng ý với những nhận định trên của bà Trần Thanh Hiền?
 
Thông tin tham khảo:
 
Xin trả lời bằng cách đánh dấu X vào phía bên phải của một trong những câu trả lời dưới đây. Xin vui lòng gửi câu trả lời trước 5 giờ chiều thứ Ba, 25/05/10.

Đồng Ý:
Không Đồng Ý:
Phiếu Trắng:
Phản Đối Câu Hỏi:
Vắng Mặt:
Ý Kiến Thêm (xin giới hạn tối đa 50 chữ): 

==============

Chú thích:
Đồng Ý: Tương đương với câu trả lời “Yes”
Không Đồng Ý: Tương đương với câu trả lời “No”
Không Có Ý Kiến: Không muốn trả lời tuyệt đối “Yes” hoặc “No”
Phản Đối Câu Hỏi: Không đồng ý với nội dung câu hỏi hoặc cách đặt câu hỏi
Vắng Mặt: Tòa soạn không nhận được câu trả lời chính thức trước giờ in báo 

===============

Thành thật cảm ơn.

Vũ Hoàng Lân
Việt Weekly
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.