Westminster, ngày 20 tháng Tư năm 2010

Kính gửi bà Bùi Bích Hà
Tổng giám đốc công ty VNCR

Kính thưa Bà,

Trong chương trình phát thanh của qúy đài thứ Năm ngày 8/4/2010 giữa xướng ngôn viên Vũ Chung và ông Lê Công Tâm Phó Chánh Văn Phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn về chương trình Lễ Tưởng Niệm Ngày 30/4/2010 có một đoạn ông Lê Công Tâm đã nói: “Vừa la làng vừa ăn cướp”.

Mặc dù ông Vũ Chung ngay sau đó đã có “điều chỉnh” nhưng lại bỏ qua ngay sau đó. Cho đến hôm nay đã hơn 12 ngày và chúng tôi cũng đã đề cập đến sự việc này (Việt Weekly 15/4/2010) nhưng vẫn chưa được ông Lê Công Tâm một lời xin lỗi. Nay nhân tờ thông báo của MRBI (Tổng đài KALI 106.3FM, xem Việt Weekly số phát hành 22/4/2010) chúng tôi yêu cầu VNCR cho biết:

Ông Lê Công Tâm lên đài VNCR và trả tiền cho giờ nói chuyện này ra sao? Cá nhân, quỹ tranh cử GSV Janet Nguyễn hay văn phòng GSV quận Cam?

Trân trọng kính cảm ơn bà Tổng Giám Đốc.

Nguyễn Phương Hùng
(714) 469-2445 

[Đây là lá thư của ông David Sweeney], được tạm như sau:

MultiCultural Radio Broadcasting Inc.
Công ty Chương Trình Phát Thanh Đa Ngôn Ngữ

16 tháng Ba năm 2010

Kính gửi Ban Quản Trị,

Thời kỳ tranh cử lại sắp đến, và lại một lần nữa chúng tôi xin phép nhắc nhở các thân chủ có chương trình trên làn sóng phát thanh KALI-FM về những điều kiện và chính sách khi bán hay nhượng giờ cho những buổi nói chuyện cuả các ứng cử viên ra tranh cử cũng như phe nhóm của họ. Như quý vị đã biết, nhượng giờ cho các chương trình vận động tranh cử rất cần lưu ý và bị chế tài chặt chẽ bởi luật lệ của Bộ Viễn Thông Liên Bang (Federal Communications Commission.) Có rất nhiều luật lệ và biện pháp chế tài mà các chương trình phát thanh cần phải quan tâm và rất dễ dàng bị sơ ý vi phạm dù rằng quý vị đã cẩn trọng đến mức tối đa. Chính vì những lý do này, tổng đài chương trình đa ngữ của chúng tôi đã hoạch định một chính sách không chấp nhận cho sự mua hoặc cho mướn giờ phát thanh đến các nhóm chính trị gia, ban vận động tranh cử hoặc bất cứ thương vụ liên quan về chính trị.

Một lần nữa, KALI-FM không đồng ý cho các thương vụ về quảng cáo, giờ phát thanh hoặc trả tiền để cho các ứng cử viên  hoặc phe nhóm chính trị xuất hiện, kể cả các chương trình toàn quốc, tiểu bang hay điạ phương hoặc bất cứ nơi nào. Điều lệ này được áp dụng cho cả 2 cuộc bầu cử SƠ BỘ và TỔNG TUYỂN CỬ.

Nếu quý vị dự định bán hay cho mướn cho giờ phát thanh quý vị cần phải:

1-  Thông báo cho tổ chức chính trị này liên lạc với tổng đài MRBI tại số (626) 844-8882 hoặc Phát Thanh Ngôn Ngữ tại (415) 821-2501.

2-  Yêu cầu nhóm chính trị cung cấp tên, số điện thoại và người đại diện cho ban vận động và thông báo tất cả những chi tiết này đến văn phòng chính của KALI-FM, ông Jose Calles điện thoại số (626) 993-6067.

Chúng tôi đòi hỏi phải cung cấp tất cả những chi tiết cho bất cứ một quảng cáo chính trị nào.

Cũng liên quan đến chính sách này, Tôi nhắc nhở quý vị bất cứ cá nhân nào mà là khách mời nói chuyện trong chương trình phát thanh của qúy vị và ngay chính quý vị, việc VU KHỐNG và PHỈ BÁNG người khác là điều tuyệt đối bị cấm dù người đó là ứng cử viên đối thủ hay không….

Vui lòng thông báo cho tất cả các mại bản viên của chương trình phát thanh của quý vị điều lệ này. Quý vị và những người điều khiển giờ phát thanh phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về sự việc xảy đến trong giờ phát thanh của quý vị. Nếu quý vị không lưu ý lời khuyến cáo này, tổng đài MRBI có toàn quyền chấm dứt chương trình phát thanh của qúy vị.

Kính chào

(ký tên)

David Sweeney
Phó Tổng Giám Đốc
Công ty Chương Trình Phát Thanh Đa Ngôn Ngữ
(Multicultural Radio Broadcasting Inc.)