[ Xin vui lòng liên lạc nếu bạn có thông tin mới về trang này để được cập nhật hóa. Cảm ơn! ]

Tên: DoVinh, Joseph (Tên Việt Nam: Đỗ Vinh)
Gia đình: Ly dị, đang ở chung nhà với NV Dina Nguyễn
Nghề nghiệp: Nhà báo
Tranh cử chức vụ: Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 68 (State Assemblyman, 68th District)
Chức vụ đương nhiệm: N/A

 

  • Thông tin trên trang "Bách Khoa Toàn Thư" wikipedia.org: [ Tiếng Việt ] [ English ]
  •