Tên: Nguyễn, Phú (Tên Việt Nam: Nguyễn Trọng Phú)
Gia đình:
vợ là Gs. Vũ Yến Khanh và 1 con trai Christopher (và sắp có bé thứ 2)
Nghề nghiệp: Phó Giám Đốc công ty chuyển tiền Hoa Phát Money Transfer
                          Tổng Giám Đốc Quản Trị công ty vận chuyển hàng hóa về VN My Vietnam, Inc.
Tranh cử chức vụ: Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 68 (State Assemblyman, 68th District)
Chức vụ đương nhiệm: N/A
Nhiệm kỳ: N/A
Năm đầu tiên đắc cử: N/A