[ Xin vui lòng liên lạc nếu bạn có thông tin mới về trang này để được cập nhật hóa. Cảm ơn! ]

     Tên: Nguyễn, Tân (Tên Việt Nam: Nguyễn Tân)
      Gia đình:
 vợ là _____ và 1 con trai
      Nghề nghiệp: Doanh gia
      Tranh cử chức vụ: Dân Biểu Liên Bang, Địa Hạt 47, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Anaheim, Garden Grove, Fullerton và Santa Ana