Terry Rains' speech @ City of Westminster's January 15, 2020 Council Meeting

[bài dịch của Frank Trần, www.SucManhCongDong.net/1]

Xin kính chào tất cả quí vị, tôi là Terry Rains ở thành phố Westminster. Ở buổi họp Hội Đồng Thành Phố vừa qua (8-1-2020), bọn Tam Nhân Bang “Gang of Three” đã bỏ phiếu không tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm “RECALL” vào tháng Năm vì họ không muốn những người ứng cử viên có thời gian để vận động. Bây giờ hãy nói về việc bà Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ sử dụng tài nguyên công bất hợp pháp trong phần phát biểu ý kiến ​​của hội đồng tại cuộc họp vừa qua và Thị trưởng đã để điều đó xảy ra. Luật pháp California nghiêm cấm các thành viên hội đồng thành phố vận động trong các cuộc họp công khai chính thức. Việc sử dụng bất hợp pháp các nguồn lực công cộng cho các mục đích chiến dịch bao gồm thời gian trong các cuộc họp công cộng, đặc biệt là các cuộc họp công cộng có chiếu trực tiếp trên truyền hình như các cuộc họp của thành phố. Không cần thiết phải sử dụng các từ bầu “vote”, quyên tặng “donate”, hay bầu chọn “elect” để gọi là vận động tranh cử. Điều này không nên xảy ra một lần nữa!

Bây giờ với những gì bà nói, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, trong bài phát biểu của bà (trong buổi họp vừa qua). Bà nói cuộc bãi nhiệm hồi là phi dân chủ! Bà có giỡn chơi không? Bà đang ở Mỹ. Cố tổng thống Abraham Lincoln đã nói trong bài phát biểu ở Gettysburg, một chính phủ cho dân, bởi người dân bầu lên, và vì dân sẽ vĩnh viễn bất diệt. Bà đang ở tiểu bang California. Điều 2 của Hiến pháp California, được các cử tri California chấp thuận vào năm 1911, 109 năm trước, cho phép người dân của chúng ta bãi nhiệm và truất phế các quan chức được bầu ra. Việc bãi nhiệm này là một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Đây là tiến trình dân chủ!

Tại sao bạn dám nói chúng tôi đang mang đem khủng bố đến người dân ở thành phố “của” bà? Bà cho rằng chúng tôi là những kẻ khủng bố! Nhớ rằng đây không phải là thành phố của bà, đây là thành phố của chúng ta! Bà đang tạo sự nguy hiểm cho cuộc sống của người dân và kích động bạo lực trong thành phố của chúng ta bằng cách gán cho chúng tôi là những kẻ khủng bố và là cộng sản. Thật là vu khống (slander). Đó là sự phỉ bang (defamation). Và bà sẽ không thoát khỏi cái vụ này!

Phần chưa được phân bổ của quỹ dự trữ “General Fund” là $13 triệu chứ không phải $20 triệu. Các khoản dự phòng khác được cam kết cho các trường hợp khẩn cấp, không thể chi tiêu, và dành cho các công việc tái kiến thiết (RDA - Redevelopment Agency). Thành phố đang bị thiếu hụt $79,5 triệu đô-la do nợ lương hưu chưa được giải quyết, v.v ... Ngân sách 2019-20 tạm đủ, nhưng ngân sách 2020-21 sẽ thiếu hụt $1,2 triệu đô-la ngay cả có thêm tiền thuế bán hang (sale tax).

Trên các đài phát thanh Việt ngữ, bà nói với các cử tri gốc Việt gọi số điện thoại cá nhân của bà để bà có thể cho họ biết cách bỏ phiếu và kiếm phiếu. Là một ứng cử viên, đó là việc làm phạm luật “crossing the line”. Giống như việc mời cử tri đến tòa soạn báo Việt-Mỹ để ăn tối để chia sẻ ở phiên họp hội đồng thành phố vừa qua.

Tôi cũng nghe nói “người Mỹ đang cố gắng chiếm thành phố của chúng ta”. Thành phố được gọi là “All America City” này (TP Westminster)  thuộc về tất cả người Mỹ sống ở đây bất kể sắc tộc của họ. Nếu bà không coi mình là người Mỹ, bà không nên ở đây! Thành phố của chúng ta có một lịch sử phong phú bắt nguồn từ năm 1870 như một thuộc địa, 105 năm trước khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Kể từ năm 1975, chúng ta đã chào đón hàng chục ngàn người tị nạn Việt Nam đến sống ở Westminster và tham gia với chúng ta như những người Mỹ tự hào.

Có tin đồn rằng các nhà lãnh đạo của các nhóm ngoài thành phố đã diễn hành bất hợp pháp tại đây vào ngày 1 tháng 12 vừa qua (nhóm Thích Thông Lai), và đang lên kế hoạch để diễn hành một lần nữa để phản đối việc bãi nhiệm. Chuyện này không được phép vì họ đặt thành phố của chúng ta và cư dân của chúng ta gặp rủi ro bằng cách lách luật. Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng tự do ngôn luận không cho ai quyền vi phạm pháp luật bằng cách không có được giấy phép thích hợp, v.v.

Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, tại sao bà không tranh cử vào Hội Đồng TP Yorba Linda là nơi bà thực sự đang sống? Và để diễn giải lời nói của bà, đừng nhầm lẫn về điều đó, chúng tôi sẽ đấu tranh cho việc bãi nhiệm RECALL này và chống lại bọn Tam Nhân Bang “Gang of Three” tham nhũng đang phá hủy thành phố của chúng ta. Bạn có thể tin vào điều đó! Bỏ phiếu đồng ý cho việc bãi nhiệm - YES on RECALL!

Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.


Tin liên quan:

 (Ngày 7 tháng 4 năm 2020)

Lời phát biểu của bà Nguyễn Lan ở buổi họp TP ngày 8-1-2020 (buổi họp chọn ngày bầu cử bãi nhiệm)

Lời phát biểu của bà Terry Rains ở buổi họp TP ngày 8-1-2020 (buổi họp chọn ngày bầu cử bãi nhiệm)

Lời phát biểu của bà Nguyễn Lan ở buổi họp TP ngày 15-1-2020


***Nguyên văn (script) của bà Terry Rains, cư dân TP Westminster:

Good evening, Terry Rains Westminster.  The Gang of Three voted no to hold the recall election in May because they don't want their potential replacements to have time to campaign and educate the voters in this city.  Let's talk about Vice Mayor Ho's illegal use of public resources during council comments at the last meeting and the Mayor allowing it.  California law strictly forbids city council members from campaigning from the dais during official public meetings.  Illegal use of public resources for campaign purposes includes time during public meetings, particularly televised public meetings, which our meetings are.  It is not necessary to the use the words “vote”, “donate” or “elect” to constitute campaigning.  This must not be allowed to happen again!

Now to what you said, Vice Mayor Ho, during your little campaign speech.  You said the recall is undemocratic!  Are you kidding me?  You are in America.  Abraham Lincoln stated in the Gettysburg Address, government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.  You are in the state of California.  Article II of the California Constitution, approved by California voters in 1911, 109 years ago, allows our people to recall and remove elected officials from office.  This recall is a free and fair election.  This is democracy! 

How dare you say we are bringing terror to the people in “your” city?  That we are terrorists!  It is not your city, it is our city!  You are endangering people's lives and inciting violence in our city by labeling us terrorists and communists.  It is slander.  It is  defamation.  And you will not get away with it! 

The unassigned portion of General Fund reserves is $13 million not $20 million.  The other reserves are committed for emergencies, non spendable and assigned for RDA related state take backs.  The City has an unrestricted net position of a $79.5 million deficit due to unfunded pension liabilities, etc.  The 2019-20 budget breaks even but the 2020-21 budget has a $1.2 million deficit even with the extra sales tax money.  

On Vietnamese radio, you are telling Vietnamese speaking voters to call your personal number so you can tell them how to vote and harvest their ballots.  As a candidate, that is crossing a line.  So is inviting them to VietMy for dinner in exchange for their attendance and comments at the last city council meeting. 

I've also heard “Americans are trying to take away our city”.  This All America City belongs to all Americans who live here regardless of their ethnicity.  If you do not consider yourself American, you should not be here!  Our city has a rich history that dates back to 1870 as a colony, 105 years before the end of the Vietnam war.  Since 1975, we have welcomed tens of thousands of Vietnamese refugees to live here in Westminster and join us as proud Americans.  

It is rumored that the leaders of the out of town groups that illegally marched and trespassed here on December 1st have arrived and are planning to again protest against the recall.  This must not be allowed because they put our city and our residents at risk by circumventing the law.  The Supreme Court has ruled that freedom of speech does not give anyone the right to break the law by failing to obtain proper permits, etc.

Vice Mayor Ho, why don't you run for Council in Yorba Linda where you actually live?   And to paraphrase your words, make no mistake about it, we are going to fight for this recall and against the corrupt Gang of Three that are destroying our city. You can bank on that!  Vote yes on the recall!