Ý kiến nhà báo Nguyễn Phương Hùng về vụ án Khoa Lê ở El Monte:
"Vì chuyện anh Lê Anh Khoa này, trong tháng 11 tới đây, chúng tôi sẽ có một quyết định chính trị!"