Ý kiến của nhân sĩ Nguyễn Thế Ngọc về vụ án Khoa Lê ở El Monte:
"Đây là cơ hội để quí vị tỏ ra thực sự tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền cho người dân. Nếu không làm điều đó, chứng tỏ từ trước tới nay quí vị chỉ là mị dân."