SMCĐ TV là nơi lưu lại những Video Clips từ Phố Bolsa TV, Hùng Sử Việt TV, và những Video Clips trên Youtube về những thành công trên mọi phương diện của người Việt hải ngoại. Độc giả / Khán giả của SMCĐ có thể bấm vào  Add Comments  ở mỗi chương trình để đóng góp ý kiến phê bình.


 

 

Lời phát biểu của bà Nguyễn Lan ở buổi họp TP ngày 15-1-2020

Category: SMCĐ TV

Lời phát biểu của bà Nguyễn Lan ở buổi họp TP ngày 15-1-2020

Kính thưa quý vị, 

TP Westminster có rất nhiều người trí thức, có văn hoá và giáo dục. Tại sao quý vị chỉ cho những người ít học, thiếu hiểu biết và vô văn hoá...ăn uống free rồi nói họ đến TP để bênh vực quý vị và chống lại việc bãi nhiệm? Quý vị có biết rằng làm như vậy càng làm cho mọi người thấy hành động của quý vị rất là nhỏ nhen, thấp kém không? Quý vị đã làm nhục cho cư dân của TP Westminster khi đưa những người này đến để đại diện cho người dân của TP.