SMCĐ TV là nơi lưu lại những Video Clips từ Phố Bolsa TV, Hùng Sử Việt TV, và những Video Clips trên Youtube về những thành công trên mọi phương diện của người Việt hải ngoại. Độc giả / Khán giả của SMCĐ có thể bấm vào  Add Comments  ở mỗi chương trình để đóng góp ý kiến phê bình.


 

 

Hello Vietnam by Phạm Quỳnh Anh

Category: SMCĐ TV

Hello VietNam (Guy BalBaert)

Tell me all about this name, that is difficult to say.
It was given me the day I was born.