Tuyết Mai / Việt Báo 20/4/2016

Một nhóm thân hữu của Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh đã tổ chức một buổi họp mặt với Cựu  DB Cao Quang Ánh từ 3:00Pm tới 5:30 Pm ngày 17/4, 2016 ở Nhà hàng Present ở Falls Church, VA. Tại đây Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh (CH) cho biết ông đang vận động tranh cử vào Thượng viên HK, đại diện cho dân cư  Louisiana.

Hiện diện có hơn ba mươi người, trong đó TS Nguyễn Đình Thắng, các phóng viên đài truyền hình SBTN, Ông Đào Hiếu Thảo, VietTV và vài cơ quan truyền thông báo chí như Ông Sơn Tùng, Ông Trần Việt Tân, Báo Đời Nay, Ông Nguyễn Hữu Điển, Bà Minh Nguyệt, Báo Hoài Hương;  Bà Ngọc Giao, Voice of Vietnamese Americans, Bà Jackie Bông Wright... Chuơng trình được điều hợp bởi Luật sư Trần Hậu Duệ.

Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm, Luật sư  Trần Hậu Duệ có vài lời chào mừng quan khách. Sau đó LS Duệ nhắc lại  Cựu dân biểu Cao Quang Ánh thuộc Đảng Cộng Hòa,  đại diện cư dân ở Louisiana. Phần đông dân cư trong vùng là người da màu,  việc đắc cử của một người Mỹ gốc Việt vào Hạ Viên HK rất khó khăn.  Việc đắc cử  vào Thượng viện bây giờ cũng rất  khó khăn, tuy nhiên  Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh đã vuợt qua khó khăn một lần, hy vọng ông có thể vượt qua khó khăn một lần nữa,  sẽ đắc cử vào Thượng Viện HK .

Sau phần giới thiệu về Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh LS Trần Hậu Duệ nói đến  việc ông và một nhóm thiện nguyện cố gắng thành lập một “Vietnam War Monument” ởVirginia. Đó không phải là giấc mơ của Ông hay của thế hệ đi trước hay hiện tại mà là cho thế hệ  tương lai.

Tiếp theo, Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh  cảm ơn LS Duệ và Ban Tổ Chức như Anh Bình, chủ nhân Nhà hàng Present; Chị Suơng, tiệm Bánh Cuốn Saigon và  chủ nhân Nhà hàng Phuợng Hoàng, Anh Long Wish Jewery, Anh Đặng N. Đức, Anh Đặng Đức Hân Hoan…đã bỏ nhiều thì giờ công sức tổ chức cuộc họp mặt này.

Cựu DB Cao Quang Ánh nói,  đi qua nhiều tiểu bang như  Virginia, Cali, Texas, Atlanta, New York… trong những cuộc vận động cho Nhân quyền hay tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ ở VN, điều làm ông nhớ nhất là nhìn thấy sự hăng say làm việc của nhiều người trong cộng đồng, của các chú bác, cô dì và các  anh em trẻ. Qua cái sự nhìn thấy đó,  ông có  niềm tin và hy vọng ở thế hệ con em của chúng ta. Năm nay ngày tranh đấu cho một Việt Nam  Tự Do và Dân Chủ do Ông và TS Thắng sẽ tổ chức vào ngày 23-25 Tháng 6 tại Hoa Thịnh Đốn.  Ông kêu gọi nhiều người cùng tiếp tay, nếu không chúng ta không thể đạt được thành công như mong muốn.

CDB Ánh trình bày mục đích ông ra ứng cử vào Thượng viên, nếu chúng ta  có một tiếng nói trong dòng chính của Chính Phủ Liên Bang HK, thì sự tranh đấu của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta không phải  đến năn nỉ từng văn phòng của các Dân biểu hay  Thượng Nghị sĩ, mặc dầu chúng ta cũng nên đến thăm họ, vì họ cũng muốn gặp mặt, tiếp xúc để biết đời sống của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên nếu chúng ta có một tiếng nói trong Quốc Hội HK thì chắc chắn sự tranh đấu của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều.

CDB Cao Quang Ánh nói,  Ông biết cuộc tranh cử này rất  khó khăn và sự tranh cử đòi hỏi rất nhiều thì giờ và tiền bạc. Tranh cử vào Thượng viện có thể cần từ hai đến bốn triệu mỹ kim. Tuy nhiên dù thắng hay thua, sự tranh cử này cũng sẽ mang lại một niềm hy vọng cho cộng  đồng cũng như cho con em của chúng ta. Nếu trong cộng đồng có một người đi trước thì con em của chúng ta  cũng sẽ có ước vọng đó. Không có việc gì là “Không thể”. Nếu mình đã thực hiện được ước vọng một lần thì mình cũng có thể thực hiện được một lần nữa,  mặc dầu kết  quả có thể đòi hỏi lâu dài,  mười năm, mười lăm năm, hai chục năm, nhưng ít nhất có hy vọng hơn là không có gì hết.

Sau đó CDB Cáo Quang Ánh trả lời một vài câu hỏi.  Trả lời một câu hỏi về chương trình làm việc  của một TNS Nguời Mỹ gốc Việt đại diện cho cư dân  Louisiana. CDB Ánh cho biết, cố nhiên ông sẽ đại diện, thực hiện nhiều chương trình  cho người dân ở Louisiana đã bầu cho ông. Tuy nhiên với tư cách là một người Mỹ gốc Việt,  tất cả những vấn đề gì liên hệ đến Nhân Quyền, tranh đấu Tự Do, Dân Chủ cho  VN, hay những vấn đề liên quan đến người Việt trên nuớc Mỹ, thì  trước đây Hạ viện đưa những vấn đề đó cho ông lo, vì họ thấy người Việt hiểu rõ những vấn đề của người Việt hơn. Vì vậy  một người Mỹ gốc Việt làm việc trong Quốc Hội, họ cũng sẽ là người đại diện cho người Việt.  Chắc chắn là  chúng ta có thể nâng đỡ  cộng đồng của chúng ta ở Mỹ nhiều hơn về công ăn việc làm, tranh đấu cho sự công bằng…mặc dầu vấn đề liên hệ đến luật pháp, tuy nhiên vị dân cử người Mỹ gốc Việt có thể tranh đấu mạnh mẽ hơn để đem công bằng đến cho mọi người Việt của  chúng ta.

CDB Cao quang Ánh  nêu lên thí dụ về sự tranh đấu công bằng cho các thương gia ở Eden Center, Falls Church, VA, hay các thợ Nail ở Louisiana. Hệ thống làm việc ở Louisiana có sự kỳ thị, vì vậy cần có một vị dân cử người Mỹ gốc Việt đứng ra tranh đấu cho người Việt. Đó là một trong những việc làm của một Dân biểu hay một Thượng Nghi sĩ người Mỹ gốc Việt trong  Quốc Hội HK.

Còn nói về sự  giúp đỡ dân cư Việt ở Louisiana thì CDB Ánh nói, có rất là nhiều vấn đề như an ninh, hệ thống giáo dục, công việc làm… ông đang vận động và đã có những sự thay đổi, giúp ích cho những học sinh con em người Việt nhiều hơn ở Louisiana.

Trả lời một câu hỏi về cơ hội thắng cử, Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh cho biết,  cố nhiên có hy vọng đắc cử ông mới ra tranh cử. Tuy nhiên vấn đề tài chánh là quan trọng trong cuộc tranh cử,  cho nên ông dành nhiều thì giờ để đi tới nhiều cộng đồng người Việt trên nước Mỹ, mong đồng hương tiếp tay.

Trả lời một câu hỏi khác về phương thức tranh cử vào  Thượng Viện ở Louisiana, CDB Cao Quang Ánh cho biết, hiện có bảy người ra tranh cử chức Thượng Nghị sĩ: năm người thuộc đảng Cộng Hòa và hai thuộc đảng Dân  Chủ. Hệ thống bầu cử ở Lousiana không giống như ở Virginia.Trong  ngày bầu cử sơ bộ, 8 Tháng 11, tất cả dân cư ở Louisiana có quyền bầu cho nguời họ muốn, không đòi hỏi phải  cùng đảng. Nếu ứng cử viên nào  có  được 15-20% số phiếu  trong ngày 8 Tháng 11, thì họ sẽ được vô  chung kết.  Nếu chúng ta có nhiều tiền để vận động ở  những vùng có nhiều người ủng hộ mình thì mình  có thể được vào chung kết như mong muốn.

CDB Cao Quang Ánh nhấn mạnh đến việc làm sao đào tạo được những người lãnh đạo mới, trẻ cho tương lai. Nếu chúng ta  có nhiều tiếng nói trong Quốc Hội HK trong tương lai, thì cái thế của chúng ta càng mạnh mẽ hơn.   Đối với ông,  chúng ta có bổn phận bảo vệ những người cùng chủng tộc, những nơi nào có người Việt bị đàn áp thì ông sẵn sàng đứng ra  giúp đỡ, chẳng hạn như ở Eden Center hay những người làm Nail ở Louisiana. Nói chung, đây là bổn phận của tất cả chúng ta chứ không riêng gì của Dân biểu hay Thượng nghị sĩ.

Về vấn đề VN, nếu chính quyền CS làm điều sai trái thì mình nên đưa cho Dân biểu hay  Thượng Nghị sĩ HK vùng mình biết. Trong Ngày Vận Động cho Nhân Quyền ở Quốc Hội HK, BTC kêu gọi người Việt từ khắp nơi về HTĐ, vào thẳng Quốc Hội HK để trình bày cho các vị dân cử vùng mình biết. Thường họ rất bận với nhiều việc, nếu họ không biết thì làm sao họ giúp mình được? Vì vậy Ông kêu gọi mọi người cùng họp tác, tham gia Ngày Vận Động cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ ở Quốc Hội HK.

Cuối cùng CDB Co Quang Ánh  mong mỏi mọi người hiện diện về nhà mời gọi thêm bạn bè lên mạng tìm hiểu thêm đường lối hoạt động của ông và đóng góp. Đóng góp một số ít tiền thì không khó nhưng làm sao mời cho được nhiều người ủng hộ, có đông người đóng góp sẽ có được một số tiền lớn để vận động với nhiều nguời ở Louisiana. Tài chính  là vấn đề rất quan trọng trong sự tranh cử.

Ngay hôm đó có một số người ký ngân phiếu ủng hộ CDB Cao Quang Ánh, tổng cộng được hơn ba ngàn mỹ kim. Con số này tuy khiêm tốn, nhưng qua sự phổ biến tin tức rộng rãi trên các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí,  hy vọng số tiền ủng hộ CDB Cao  Quang Ánh sau này sẽ lên cao nếu mọi nguời trong chúng ta đều cố gắng  có một Thượng Nghị sĩ người Mỹ gốc Việt trong Thượng viện, Quốc Hội  HK.

Muốn gởi ngân phiếu  ủng hộ  Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh xin đề:

Joseph Cao for Senate

P.O. Box 2065

Harvey LA 70059

(504) 407- 4845

https://vietbao.com/a251931/cuu-db-cao-quang-anh-tranh-cu-vao-thuong-vien-hk-2016


Bài liên quan:

- Chuyện cậu Ánh đi sứ (2008)