NV, Sunday, May 8, 2016

ORANGE COUNTY, California (NV) - Kỹ sư Tạ Trung vừa được đắc cử đại biểu tham dự Đại Hội Đảng Dân Chủ Toàn Quốc 2016, trong cuộc bầu cử của đảng hôm 1 Tháng Năm vừa qua, ông xác nhận với nhật báo Người Việt.


Kỹ sư Tạ Trung tại Đại Hội Đảng Dân Chủ Toàn Quốc 2012. (Hình: Tạ Trung cung cấp)

Đại hội năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28 Tháng Bảy tại Philadelphia, Pennsylvania.

Theo ông Trung cho biết, theo điều lệ của đảng Dân Chủ tại tiểu bang California, mỗi địa hạt dân biểu liên bang sẽ chọn ra sáu đại biểu, trong đó có ba nam và ba nữ.

Trong cuộc bầu cử lần này, ông Trung là một trong sáu người đắc cử, đại diện cho Địa Hạt 48 dân biểu liên bang của đảng Dân Chủ.

Cách đây bốn năm, ông cũng được bầu làm đại biểu chính thức tham dự đại hội được tổ chức tại Charlotte, North Carolina.

Kỹ sư Tạ Trung là một nhà sinh hoạt giáo dục, văn hóa, xã hội và chính trị trong cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon gần 30 năm qua.

Ông hiện là phó chủ tịch ngoại vụ Ban Quản Trị Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam & Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, thành viên Ủy Ban Giám Sát Measure C & M thuộc Học Khu Coast Community College, và là cố vấn Hội Thân Hữu Bình Thuận.

Trong đảng Dân Chủ, ông từng giữ chức ủy viên thường vụ trung ương đảng Dân Chủ California, chủ tịch Hội Dân Chủ Việt Mỹ, chủ tịch đảng Dân Chủ Địa Hạt 72, thành viên Ủy Ban Lãnh Đạo Á Châu & Thái Bình Dương Ủng Hộ Hillary Clinton 2008, đồng chủ tịch cấp quốc gia Ủy Ban Người Việt Ủng Hộ Hillary Clinton, và hiện là thành viên Ủy Ban Lãnh Đạo Á Châu & Thái Bình Dương Ủng Hộ Hillary Clinton 2016.

Kỹ sư Tạ Trung là một thuyền nhân, đến Hoa Kỳ năm 1978, hiện sống tại Huntington Beach, và là kỹ sư hãng Raytheon. (Đ.D.)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=227733


Bài liên quan