Tin Nhanh Sau Cuộc Họp Khoáng Đại Cộng Đồng ngày 10/01/2010

Trước khi có văn bản chính thức từ Giáo Sư / Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng Ban Điều Hợp Ủy Ban Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng (UBXDSMCĐ), chúng tôi xin tóm tắt kết quả buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng ngày 10-01-2010:

- UBXDSMCĐ đệ trình danh sách của 81 Hội Đoàn-Đoàn Thể-Tổ Chức-Đảng Phái-Dân Cử-Báo Chí đã ký tên tín nhiệm Hội Đoàn Liên Tôn Việt Nam (HĐLT) tại Hoa Kỳ đứng ra tổ chức bầu cử thống nhất cộng đồng tại miền Nam California,

- HĐLT nhận đứng ra tổ chức bầu cử trước sự chứng kiến của đại diện các đoàn thể đã ký tên và đồng hương; HĐLT bắt đầu soạn thảo nội qui bầu cử, ứng cử rõ ràng với sự cố vấn của L.s. Phạm Văn Phổ

- UBXDSMCĐ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 10-01-2010, Hội Đồng Liên Tôn hoàn toàn độc lập trong việc tổ chức bầu cử,

- Vai trò của HĐLT là chỉ đứng ra tổ chức bầu cử; nhiệm vụ của HĐLT chấm dứt sau khi cuộc bầu cử thống nhất cộng đồng tiến hành xong.

- Website nầy vẫn tạm thời dùng để đưa thông tin nhận được từ Hội Đồng Liên Tôn để mọi tin tức được cập nhật nhanh đến đồng hương.

Những Hội-Đoàn Đoàn-Thể nào chưa ký thư tín nhiệm, xin nhấn vào đây [ Word Doc ] [ PDF ], quí vị có thể in ra, điền vào, ký tên, "scan" rồi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chắn chắn chúng ta sẽ bị đánh phá và xuyên tạc, xin tất cả hãy bình tâm suy xét, góp một bàn tay phát triển sự đoàn kết và sức mạnh cộng đồng. 

Trân trọng,

Frank Trần Hữu Thân
Người bảo trì website