Kính gửi: Ông Phan Kỳ Nhơn Trưởng Ban Tổ Chức-Giám Sát Bầu Cử CĐ NVQG Nam California nhiệm kỳ 2012-1015

V/v: Thư phúc đáp về việc thỉnh mời CĐVN-NC tham gia bầu cử CĐ. 

Thưa ông Phan Kỳ Nhơn,

Cộng Đng Vit Nam California đã nhn được thư mi ca quí BTC qua email cũng như chuyn li thnh mi ca quí v qua mt đ tam nhân. Chúng tôi cám ơn nhã ý ca ông đã gi thư mi chúng tôi trong tinh thn tương kính gia các t chc người Vit quc gia ti hi ngoi. 

Chúng tôi rất tiếc phi tr li ông rng CĐVN-NC chúng tôi là t chc bt v lợị, sinh hot dưới điu l 501 (c) (3) ca lut thuế liên bang Hoa Kỳ, không th b l thuc vào bt c mt t chc ngoi vi nào. Ngoài ra, còn mt s vn đ chúng tôi không thể nào cùng sinh hot vi các ông được. Nhng vn đ đó là:

1- Cuộc bu c ngày 18/4/2010 ca t chc ca các ông là mt hành đng phn dân ch và vi phm Ni Quy CĐVN Nam Cali đã có sn. Mt s đng phái, đoàn th, các v nhân sĩ trong cộng đng đã t chc mt cuc hp báo công khai lên tiếng cái gi là “Cuc Bu C CĐNV-NC vào ngày 18 tháng 4, 2010” ca các ông/bà. Đã có 19 nhà truyn thông đến d, không mt ai có mt câu hi ngược li vi BTC cuc hp báo. Như vy s tht đã được chứng t s sai trái ca cái gi là “Cuc Bu C CĐVN-NC” ca quí ông/bà cũng đã được 19 nhà báo ti Nam California công khai chp nhn. (Đính kèm Bn lên tiếng v cái gi là Cuc Bu C CĐVN Nam California, ngày 18 tháng 4, 2010).

2- CĐVN-NC chúng tôi không thể chp nhn vic các ông/bà v ti tiếm danh CĐVN-NC đ qung bá cho cái gi là “Cuc bu c ngày 18 tháng 4 năm 2010”, nhm mc đích đánh la đng hương đi bu phiếu. Sau đó ni b ca các ông/bà đã t giác nhau gian ln phiếu bu; s vic đó đã làm mt lòng tin ca đng hương, phá hoi tinh thn dân tc ca CĐ người Vit ti min nam California.

Qua những vn đ nói trên, chúng tôi nghĩ rng mi t chc đã có riêng mt danh xưng, có riêng nhng mc đích xu hay đp đ, trung thc hay ngy to đu đã quá rõ ràng. Chúng tôi thiết nghĩ các ông/bà cũng không nên có tham vng tham d vào t chc khác vi ý đ xu xa, không tt đp gì cho uy tín ca cng đng Vit nam T nn cng sn nói chung. T mt vườn cam, chúng ta đã c gng biến thành “Little Saigon”, thủ đô tinh thn ca tp th ngưởi Vit quc gia t nn CS, bao công khó mi gy đng được mt hình nh ca giang sơn gm vóc này, quí v nên thc tnh đ thy mình là mt trong nhng nhân t xây dng tinh thn quc gia cho các thế h sau x người.

Cuối cùng, CĐVN-NC chúng tôi chúc quí ông/bà trong BTC ca quý ông/bà thành công và đt được s phiếu 18,000 c tri đi bu như quý v đã tng n ào tuyên truyn đy tính cách ngy bin trong cái gi là “Cuc bu c ngày 18 tháng 4, năm 2010”.

Kính thư,

TM. HĐCH/CĐVN-NC

Chủ tịch,

Bs. Nguyễn Xuân Vinh


Tin liên quan:
Thư bà Trần Thanh Hiền gởi SMCĐ về lá thư Bs. NXV và vấn đề bầu cử cộng đồng 
Thông báo bầu cử số 3 (Thư gởi Bs. Nguyễn Xuân Vinh), 5-1-2012
Vẫn chuyện Người Việt Cuốc Ra Nam “Ca Lì”, NPH 23-9-2010
Câu chuyện ông đại tá dzô dziên, NPH 3-6-2010
Bản Lên Tiếng phủ nhận cuộc bầu cử cộng đồng ngày 18-4-2010, 17-5-2010
Khó ăn khó nói, NPH năn nỉ viết bài miễn phí cho Việt Herald, 14-5-2010
- Quà Mother’s Day không bà Mẹ nào thích nhận, NPH 14-5-2010
NPH - "Vợ tôi không bao giờ nói láo", NPH 5-5-2010
Những người không thích nói thật có quyền làm ban đại diện cộng đồng?, NPH 27-4-2010
Một biến cố lịch sử mới tại CĐVN Nam California, NPH 19-4-2010