From: tien nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

Kính chuyển đến quý vị kết quả vụ kiện thứ ba (3) do những người phía LDCT kiện các thành viên cộng tác hoặc ủng hộ CĐVN/BCA:
Ông Lý Tuấn kiện Ông Mạc Văn Thuận (David Mac) Trưởng Ban Vận động Bầu cử Ban Đại diện CĐVN/BCA Nhiệm kỳ 6.

LY TUAN CASE RESULT

---------- Forwarded message ----------
From: david <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Date: 2013/9/5
Subject: VU KIEN LY TUAN- BI CAO DA THANG KIEN
To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kinh goi Chu Liet vi.

Tren Vo dai, chi co 2 chu THANG & THUA.  Nguoi vung tay danh doi thu truoc, da bi  TRONG TAI xu  THUA.   Rat dung, nhu chau nao do trong LDCT da viet, LUAT PHAP HOA KY rat Cong mnh.  Su that dung 100%.  Hoa Ky, mot dat nuoc voi  mot nen Dan Chu Thuong Dang va mot he thong Toa An rat quang minh, sang suot, cong bang nhat.
Va, day la ket qua, nho anh Le Hoang Trung, Thong Dich Vien cua CASE, anh la nguoi hieu ro nhat, tuong trinh cho Cong Dong Nguoi Viet biet ve su Sang Suot, cong bang cua Toa An Hoa Ky.
TM
----- Forwarded Message -----
From: Dan Vo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sent: Tuesday, August 27, 2013 7:21 AM
Subject: Re: [Daploisongnui] Ba nhân vật của LĐCT đáo tụng đình/ kiện BĐDCĐ và Lê Hoàng Trung “được” kiện ra tòa!
 
Xin  đồng hương Người  Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ nhìn rõ bộ mặt của ba nhân vật  trong Liên đoàn cử tri bắc Cali gồm có Thomas Nguyễn , Lý Tuấn và Phạm Tố Loan ra toà kiện  đòi ăn vạ bồi thường.
T

imageimage
 Thomas Nguyễn                                                            Phạm Tố  Loan

image

                                                                        
                         Lý Tuấn
 
----- Forwarded Message -----
From: Linh Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
To:
Sent: Tuesday, August 27, 2013 8:25 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Phiên toà Lý Tuấn kiện Mạc văn Thuận ngày 27-8-2013

Tin hành lang,
 
Hôm nay 27-8-2013 phiên toà Lý Tuấn thành viên của Liên đoàn củ chi đáo tụng đình kiện ông Mạc văn Thuận vu cáo và chụp mủ Lý Tuấn .
Theo tin hành làng phiên tòa hôm nay chỉ có một mình Lý Tuấn đến toà và gần phút chót có them Thomas Nguyễn đến yểm trợ và làm nhân chứng nhưng bị quan toà bác bỏ sự làm chứng của Thomas Nguyễn.
 
Bên phía ông Thuận ra còn có hai  nhân chứng yểm trợ là ông LVA và LHT.
 
Trước quan tòa ông Lý Tuấn khai rằng ông  ta kiện ông Thuận là vì ông Thuận chụp mủ cho Lý Tuấn là thành viên trong Ban chap hành của Phong trào quốc dân hành động của Hoàng duy Hùng  là một phong trào chống cộng nổi tiếng  trên thế giới .  Vì vậy nên Lý Tuấn không thể đi về Việt Nam thăm người chi đang bị bệnh , nếu Lý Tuấn  về Việt nam thì sẽ bị nhà cầm quyền  VN bỏ tù it nhất là 14 năm.
 Ý kiến nầy đã bị quan tòa bác bỏ.
 
Qua phần thứ hai , trước kia Lý Tuấn đòi ông Thuận phải bồi thường cho y là "Tám ngàn đôla" , vì sự chụp mủ của ông Thuận làm cho Lý Tuấn suy sụp tinh thần không thể đi làm được thiệt hại đến lợi tức. Quan Toà hỏi Lý Tuấn  thời gian ông nghĩ có giấy của cơ quan cho ông xin nghĩ việc về sức khoẻ không , Lý Tuấn  thưa với quan tòa là không có , quan tòa bảo anh không có giấy nghỉ bệnh mà anh vẫn đi làm thì làm sao gọi là suy sụp và đòi bồi thường.
 
Quan tòa hỏi Lý Tuấn ông có phải là một nhân vật trong cộng đồng Việt nam  không ? Lý Tuấn trả lời "YES".
Quan Toà hỏi ông Thuận là trong cộng đồng VN có nhiều phe phái phải không và hai ông là hai phe phái chống đối nhau phải không ? ông Thuận trả lời "YES".
Quan Toà cho biết  hai phe phái chính trị đối lập , cũng như hai đảng dân chủ và Cộng hoà có chống đối nhau là sự bình thường trong vấn đề chính trị nên chẳng có gì quan trọng .
Cuối cùng ông Lý Tuấn đòi ông Thuận phải có lời xin lỗi LT và ông Thuận  phải bồi thường cho LT hai tram đô la (chứ không còn tám ngàn đôla như trước) quan tòa hỏi đòi bồi thường hai tram để làm gì , suy nghĩ một hồi Lý Tuấn thưa là tiền mua xăng chạy xe  khì đến Toà án.
 
Kết thúc phiên tòa Lý Tuấn chẳng kiếm được chút xơ múi gì cả , xin lỗi cũng không ,xin hai trăm cũng chẳng có , còn tình tiết phiên tòa ra sao sẽ có người trong cuộc thuật lại rõ hơn , đây chỉ là tin hành lang.