Lộc Già, 16/7/2020 - [ FIRE ] Tự Do Tài Chính-Nghỉ Hưu Sớm

Muốn Nghỉ Hưu thì chúng ta cần chuẩn bị đủ tài chánh để bắt đầu dùng ngây từ lúc nghỉ hưu cho đến hết cuộc đời. Nếu càng chuẩn bị sớm và càng có nhiều nguồn thu nhập ổn định khác nhau thì nhất định những ngày tháng nghỉ hưu càng được thêm vui và thoải mái hơn.

Thu nhập được dùng đến hoặc tiếp tục sinh ra thêm tiền có thể đến từ những nguồn sau đây:

1. 401K

2. Pension

3. Roth

4. Annuity

5. Nhà cho thuê

6. Social Security

7. Saving Account

8. Các loại Brokerage Đầu Tư

Người thì có tất cả những nguồn ở trên, người thì có chỉ 2-3 loại. Một số người không có gì vì họ còn trẻ như tuổi đôi mươi hoặc vì họ không chịu tìm hiểu để chuẩn bị. Ai không chuẩn bị hoặc không cố gắng ngày nay thì cơ hội là sẽ tiếp tục đi làm cho đến hơn 70 tuổi và có thể không có cuộc sống thoải mái về tài chánh.

2 năm trước tui có tạo một brokerage account ở Vanguard cùng với một số bạn trong này. Mục đích của tui là bỏ vào ít nhất $1,000 mỗi tháng và chọn phương pháp đầu tư an toàn, tăng ổn định để tài khoản này trở thành 1 trong những nguồn thu nhập cho tui khi đến lúc nghỉ hưu có thể trong 10 năm tới. Tui chọn 10 loại đầu tư ETF cho tài khoản này và dự định trong 10 năm tui sẽ có 200 shares cho mỗi loại. Khi đạt được con số 200 shares, tui sẽ ngừng bỏ tiền vào và bắt đầu dùng đến nó. Mỗi tháng tui dự định bán 1 share từ mỗi loại thì số tiền thu từ nguồn này tệ lắm cũng cở $1785 một tháng, góp phần vào thu nhập hằng tháng khi nghỉ hưu.

$1,785 chỉ tính tăng 5% mỗi năm và chưa tính phần trăm có được từ dividend. Con số thật khi bán 1 share của mỗi loại trong 1 tháng sẽ nhiều hơn $2000 nhưng để khiêm tốn, tui chỉ tính $1,785 mà thôi.

Tui làm ra cái bản 10 năm dự định cho tui về tài khoản Vanguard này. Tui cũng làm thêm con số cho cái bản 20 năm nếu bạn trẻ nào trong này có sở thích muốn hình dung đến trường hợp mà bạn muốn nghỉ hưu trong 20 năm để có thể có thêm 1 nguồn thu nhập. Nếu bạn tham gia như cái bản 20 năm, nhất định tệ lắm thì sau này bạn cũng có thể thu hơn $3,000 một tháng.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/850268175308269/permalink/1205790683089348/