Việt Báo Thứ Sáu, 08-10-2010

Phiếu Việt: Phú 55%, Mansoor Chỉ 19%; Phú nhiều hy vọng thắng, dù thăm dò sát nút

QUẬN CAM (VB) -- Lại thêm một bản thăm dò và phân tích mới, cho thấy ứng cử viên Phú Nguyễn nhiều hy vọng thắng cử chức vụ Dân biểu tiểu bang điạ hạt 68 tại Quận Cam.

Bản thăm dò mới nhất thực hiện bởi viện nghiên cứu Tulchin Research cho thấy đó sẽ là cuộc tranh cử sát nút giữa ứng viên Dân Chủ Phú Nguyễn và ứng viên Cộng Hòa Allan Mansoor để vào thay chức của dân biểu tiểu bang mãn hạn Trần Thái Văn.

Trong cuộc bầu sơ khởi thực hiện bởi viện này, với xác suất của sai số là +/- 5.1%, thì Phú Nguyễn được 35% phiếu, trong khi Mansoor được 39% phiếu.

Nếu kể cả sai số, thì Phú Nguyễn và Mansoor ngang phiếu. Tuy nhiên, số cử tri chưa quyết định (undecided) là 26%, một con số khổng lồ cho thấy đặc tính khó tiên đoán của cuộc tranh cử này.

Bản phân tích cuộc thăm dò này còn cho thấy Phú Nguyễn thu hút mạnh phiếu của cử tri gốc Việt, dẫn đầu với  tỉ lệ 3 đối 1 qua mặt Mansoor (55% phiếu cử tri Việt cho biết sẽ bầu cho Phú Nguyễn, còn 19% là sẽ bầu cho Mansoor).

Bản phân tích nói rằng, với hơn phân nửa cử tri gốc việt thuộc đảng Cộng Hòa, cuộc thăm dò này cho thấy Phú Nguyễn đã thu hút mạnh mẽ phiếu từ cộng đồng việt, vượt qua lằn ranh đảng phái.

Trong số cử tri gốc Việt và không thuộc Đảng Cộng hòa, Phú Nguyễn vượt hơn Mansoor với 63% trong khi chỉ 16% bầu cho Mansoor, và 22% là chưa quyết định.

Tính riêng trong cử tri Việt thuộc Đảng Cộng hòa, Phú Nguyễn cũng hơn xa Mansoor: Phú được 52% phiếu, còn 21% bầu cho Mansoor, và 27% cử tri chưa quyết định.

Như thế, những tuần lễ chót naỳ sẽ là cuộc chạy đua gay gắt để tranh phiếu nhữõng người chưa quyết định.