BẢN LÊN TING

CỦA CÁC CHÍNH ĐẢNG QUỐC GIA, HỘI ĐOÀN VÀ CÁC NHÂN SĨ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

VỀ MỘT BIẾN CỐ TRONG CỘNG ĐỒNG TẠI MIẾN NAM CALIFORNIA VÀO NGÀY 18 THÁNG 4, NĂM 2010 
VÀ ĐƯỢC TỰ MỆNH DANH LÀ “CUỘC BU C CNG ĐNG”
 

Chúng tôi, các Chính đảng Việt Nam và các Hội Đoàn, Đoàn thể, Tổ chức ký tên dưới đây, hoàn toàn phủ nhn biến c xy ra ngày 18 tháng Tư, năm 2010 và đã được những người tổ chức tự mệnh danh là “Cuộc Bầu Cử Cộng Đồng”, vì những lý do sau đây:

1. Sự khai sinh ra biến cố ấy do một tổ chức tự xưng là “Ủy Ban Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng”, rồi sau đó đã trao cho cái gọi là “Hội Đồng Liên Tôn” chủ động, là hành động trái ngược hẳn với nguyên tắc dân chủ của thế giới văn minh tiến bộ ngày nay. Trong sinh hoạt của một xã hội hay một quốc gia dân chủ, ví dụ như tại Hoa Kỳ, Đệ Nhất Tu Chính Án của Hiến Pháp Hoa Kỳ đã có quy định, Thần Quyền (Church) và Thế Quyền (State) phải tách rời nhau, theo nguyên tắc “Separation of Church and State”, có nghĩa là Tôn Giáo (Thần Quyền) không thể đứng trên và điều khiển Chính Trị (Thế Quyền) được. Việc “Hội Đồng Liên Tôn” tham dự và trực tiếp đứng ra điều khiển biến cố gọi là “Cuộc Bầu Cử Cộng Đồng” ngày 18 tháng 4, 2010 là đi ngược lại nguyên tắc dân chủ vừa kể. Một ban Đại Diện Cộng Đồng, theo giấy phép hoạt động của luật pháp Hoa Kỳ, chỉ là một hội “Bất Vụ Lợi” (a non-profit organization), nghĩa là một hội hoạt động về văn hóa, xã hội mà thôi. Tuy nhiên cộng đồng tị nạn Việt Nam là một cộng đồng có mặt tại Hoa Kỳ hoàn toàn vì lý do chính trị, không phải vì lý do kinh tế, nên cộng đồng này tuy không làm chính trị, nhưng có lập trường chính trị, nghĩa là không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Do đó, những ai đắc cử vào một Ban Đại Diện chính đáng của cộng đồng đều phải tuyên thệ bảo vệ biểu tượng của người Việt tị nạn cộng sản là “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” cùng bài hát “Tiếng Gọi Công Dân”, và giữ vững lập trường chống cộng. Vì vậy vô hình chung hoạt động cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản dù chỉ là của một hội vô vị lợi, theo luật pháp Hoa Kỳ, vẫn luôn luôn tiềm ẩn một màu sắc chính trị. Cho nên, sự chủ động của tổ chức có danh xưng là “Hội Đồng Liên Tôn” vào sinh hoạt cộng đồng là một vi phạm nghiêm trọng vào nguyên tắc dân chủ tiến bộ của Thế Giới Tự Do.

2. Gọi đó là “Một Cuộc Bầu Cử Để Thống Nhất Cộng Đồng và Xây Dựng Sức Mạnh Cho Cộng Đồng” là một lời tuyên truyền ngụy biện, không đúng với tình trạng thật sự của Cộng Đồng Việt Nam Nam California. Vì hiện nay trong cộng đồng VN Nam California đang có sự hiện diện của tổ chức đại diện chính thức do Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh làm Chủ Tịch (đó là Cộng Đồng Việt Nam Nam California) là một tổ chức cộng đồng có truyền thống theo một Nội Quy đã được hình thành từ 20 năm qua, với nhiều tu chính và những cuộc bầu cử theo đúng Nội Quy. Hiện tại cũng đang có một tổ chức thứ hai xuất hiện về sau này mang một tên gọi khác (tên gọi của tổ chức này là Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt) do một biến cố bất quy tắc vào ngày 28 tháng 1, năm 2001 sinh ra và hiện nay do Ông Nguyễn Tấn Lạc làm Chủ Tịch. Cả hai tổ chức này vẫn còn tồn tại với hai giấy phép hợp pháp của tiểu bang California dưới hai danh xưng khác nhau. Vì vậy gọi “Cuộc bầu Cử Cộng Đồng” ngày 18 tháng 4, 2010 nói là “để thống nhất cộng đồng, tạo sức mạnh cộng đồng” là nói sai sự thật, hay nói một cách khác là tuyên truyền mị dân, tương tự như cách thức tuyên truyền mà cộng sản Việt Nam đã áp dụng đối với dân Việt ta từ hơn nửa thế kỷ nay.

3. Cố tình xóa bỏ truyền thống sinh hoạt cộng đồng của Người Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản bằng cách phủ nhận tổ chức chính thức đương nhiệm (tức ban Đại Diện Cộng Đồng hiện có) và văn kiện pháp lý hiện hữu (tức Nội Quy Cộng Đồng hiện có), để lập nên một cái gì mới lạ hơn là vô tình hay hữu ý đã làm đúng như cách gây xáo trộn chính trị của cộng sản mà chúng thường gọi là “làm cách mạng”. Nếu có thực tâm xây dựng cộng đồng tại sao những người chủ trương kia không vận động một cuộc tu chính nội quy cho hoàn hảo hơn nếu thấy nội quy hiện hữu có khuyết điểm và tham gia một cuộc bầu cử theo nội quy để vận động người ứng cử và bầu cho người nào xứng đáng hơn? Đó là điều nên làm theo đúng nội quy tức là hợp pháp đối với cộng đồng và không phụ lòng đồng bào đã khổ công trong bao nhiêu năm qua để lập nên một tổ chức đại diện cộng đồng có truyền thống quốc gia. Những người chủ trương kia đã không làm theo cung cách của người quốc gia mà làm theo lề lối hành xử của cộng sản, nên không những đã gây thêm một tiền lệ xáo trộn trong cộng đồng mà còn nêu gương xấu cho người bản xứ chê cười và cho cộng sản có lý do để đánh giá thấp trình độ sinh hoạt dân chủ của cộng đồng Việt Nam tị nạn chúng ta.

4. Tổ chức bầu cử không có Nội Quy, không có luật lệ (quy điều) bầu cử để hướng dẫn việc ứng cử và bầu cử một cách chi tiết, không có cả một cơ chế Giám Sát và Quan Sát Viên tại các phòng phiếu trong ngày bầu cử. Chính do những sự thiếu sót căn bản đó nên cái gọi là “Uỷ Ban Bầu Cử” đã tự tung tự tác theo ý muốn riêng của mình và cuối cùng đã xảy ra những tranh cãi làm đề tài cho dư luận đàm tiếu mỉa mai. Nếu có Nội Quy và Quy Luật bầu cử, ứng cử rõ ràng thì những “ứng cử viên” không đủ tư cách và thiếu đạo đức đó đã phải bị loại ngay khi nạp đơn ứng cử, sau thời hạn cho cử tri khiếu nại trước khi “bầu cử”, không phải đợi đến lúc họ “đắc cử” rồi mới xử sự. Khuyết điểm trầm trọng về kiến thức và kinh nghiệm tổ chức bầu cử đó của những người tổ chức đã tạo cơ hội làm mất đi sự kính nể của người bản xứ đối vớí cộng đồng tị nạn chúng ta, gián tiếp giúp cho cộng sản bằng cớ để tuyên truyền cho dư luận quốc tế rằng chúng ta, những Người Quốc Gia Chống Cộng là những người không đủ trình độ hiểu biết về chính trị, về bầu cử, ứng cử, và quan trọng hơn hết là gián tiếp làm mất đi lòng tin tưởng của đồng bào trong và ngoài nước về sự lớn mạnh của cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam hầu hi vọng trong tương lai cộng đồng chúng ta có thể đóng góp phần nào trong việc dân chủ hóa đất nước.

5. Sự chủ động của cái gọi là “Hội Đồng Liên Tôn” đã sắp xếp cho tất cả các sinh hoạt của biến cố gọi là “Cuộc Bầu Cử Cộng Đồng” ngày 18 tháng 4, năm 2010, từ việc hội họp, soạn thảo giấy tờ, đến trụ sở sinh hoạt và thành phần chủ chốt về nhân viên đều xuất phát từ cơ sở và từ nhân sự của tôn giáo. Hành động vô ý thức ấy của cái gọi là “Hội Đồng Liên Tôn” đã gây ảnh hưởng xấu xa không ít cho các tôn giáo.

6. Cái gọi là “Lễ Tuyên Thệ” dành cho những người chỉ mới được tuyên bố “tạm thời đắc cử” dù do một Thẩm Phán người Mỹ gốc Việt của một Tòa Án Hoa Kỳ đích thân chủ trì, cũng chỉ là một trò hề. Lý do rất dễ hiểu là nếu sau này khi có kết quả chính thức, danh sách những người được gọi là “đắc cử chính thức” khác với danh sách những người được gọi là “đắc cử tạm thời”, thì cái gọi là “Lễ Tuyên Thệ” kia trở thành vô giá trị và không biết “uy tín” của vị Thẩm Phán người Mỹ gốc Việt nọ sẽ bị tổn thương trầm trọng như thế nào?

Do những lý do nói trên, tất cả những Chính đảng, các Đoàn thể, các Tổ chức cùng các Nhân sĩ có tinh thần trung kiên chống cộng trong cộng đồng ký tên dưới đây, đồng thanh phủ nhận cái gọi là “Cuộc Bầu Cử Cộng Đồng” đã xảy ra ngày 18 tháng 4, năm 2010 tại Quận Orange và tại các Quận lân cận. Đương nhiên kết quả của cái gọi là “Cuộc Bầu Cử Cộng Đồng” ấy dù đã hay sẽ được giải quyết như thế nào đi nữa cũng đều không có giá trị đối với chúng tôi và đối với các thành viên do chúng tôi đại diện cũng như đối với các nhân sĩ và đại đa số đồng bào có đồng quan điểm với chúng tôi.

Làm tại Little Sài-Gòn ngày 17 tháng 5, năm 2010 

Đồng ký tên:

Khu Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California Nam California
Nguyễn Văn Thanh

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam , Khu Bộ Tây Hoa Kỳ
Lê Ngọc Diệp

Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia
Phạm Ngọc Hợp

Lực Lượng Quân Dân VNCH Cộng Đồng VN Nam California
Phạm Văn Thuần (Đại Tá QLVNCH)
(Lê Xuân Trạch, Thiếu Tá QLVNCH, Đại Diện)

Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương
Huỳnh Kim

Cộng Đồng VN Nam California
Nguyễn Xuân Vinh (Bác Sĩ Y Khoa)

Khối 8406
Nguyễn Thìn

Lực Lượng Chống Cộng Sản và Tay Sai
Ngô Doãn Tiên (Thiếu Tá QLVNCH)

Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính
Ngãi Vinh

Nhân Sĩ: 

Vũ Hoàn, Nguyên Chủ Tịch CĐVN, NC

Nguyễn Công Lượng, Nguyên PCT, CĐVN, NC

Phạm Đình Hưng (Thẩm Phán VNCH)

Phan Văn Chăng, Gia Đình Lại Giang

Lê Khắc Lý (Đại Tá QLVNCH), UBPTLS

Nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử CĐVNNC

Nguyễn Hữu Thời (Dân Biểu VNCH)

Nguyễn Văn Thư (Trung Tá VNCH)

Phạm Đình Tòng, Hội T.S. Bình Định

Cao Hữu Vinh, Nguyên Trưởng Ban Bầu Cử CĐ

Minh Tâm, Đảng viên Tân Đại Việt 

Phạm Đình Tịnh


Tin liên quan:
Vẫn chuyện Người Việt Cuốc Ra Nam “Ca Lì”, NPH 23-9-2010
Câu chuyện ông đại tá dzô dziên, NPH 3-6-2010
Khó ăn khó nói, NPH năn nỉ viết bài miễn phí cho Việt Herald, 14-5-2010
- Quà Mother’s Day không bà Mẹ nào thích nhận, NPH 14-5-2010
NPH - "Vợ tôi không bao giờ nói láo", NPH 5-5-2010
Những người không thích nói thật có quyền làm ban đại diện cộng đồng?, NPH 27-4-2010
Một biến cố lịch sử mới tại CĐVN Nam California, NPH 19-4-2010