Việt Weekly, Nguyễn Quang Minh, 10-5-2012

37 năm trước khi Miền Nam VN bị thất thủ thì Hội Hướng Đạo Việt Nam cũng bị giải tán theo chung với các hội đoàn và tôn giáo trên phương diện pháp lý. Vì vậy mà mọi sinh hoạt Hướng Đạo đều im lặng vì chính phủ đã có chương trình giáo dục thanh niên khác thay thế. Tuy nhiên các cựu huynh trưởng vẫn ấp ủ tinh thần Hướng Đạo như những kỷ niệm sống.

Mãi cho đến 16 năm sau là 1991 khi chế độ Cộng Sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới đã cấp tốc phục hồi Hướng Đạo Nga và Mông Cổ. Đồng thời cử Mục-sư Nguyễn Quang Minh, một cựu Giám-đốc đặc trách HĐ các nước Đông Nam Á của Văn Phòng trước 1975 sang VN để phục hồi Hướng Đạo VN. Ông cảm thấy có trách nhiệm vì từng là Tổng-thơ-ký cũ Hội HĐVN và cũng là một nhà truyền-giáo Tin Lành chuyên về giáo dục thanh niên Cơ-đốc-giáo/Ky-tô-giáo. (Ông về VN gặp cụ Hoàng Đạo Thùy ở Hànội, vị sáng lập HĐVN và đã mặc đồng phục Hướng-Đạo Truyền-giáo Tin Lành Quốc Tế). Ông thấy đây là cơ hội tốt trước là để tạo nền giáo dục Hướng Đạo nhân-bản cho thanh-thiếu-niên Việt Nam đang bị đời sống chủ-nghĩa vật-chất hiện-sinh làm suy đồi, và thứ hai là cơ-hội đưa Việt Nam vào lại một "đại gia đình" Hướng Đạo huynh-đệ với 24 quốc-gia không Cộng Sản của Vùng Á-Châu Thái-Bình Dương, trong đó nhất định không có sự tham dự của Trung Quốc và Bắc Hàn. MS Nguyễn Quang Minh muốn vào VN để đem HĐ vào VN thì bắt buộc phải tuân thủ luật pháp nước VN, và tức là đang "đi với Bụt..." (nhưng khi ông sắp đưa Bà Phạm Phương Thảo, Tổng Thơ Ký Hội Liên Hiệp Thanh Niên của Mặt Trận Tổ Quốc và 1 đội thanh-niên khăn-quàng-đỏ sang dự Trại Họp Bạn Thế Giới ở Nam Hàn 1991 thì Trung Quốc đã cản-trở vào giờ chót và đã biết ý-đồ của Nguyễn Quang Minh. Có lẽ vì vậy mà đã 8 năm nay NQM không được vào lại VN nữa) (www.quangminhscouting.com trang 1 và 45 và 1307)

NguyenQuangMinhNhưng một biến cố lớn đã xảy ra trong đại-gia-đình ACTBD là vì những quốc gia này rải rác một vùng địa lý lớn nhất của Hướng Đạo Thế Giới nên từ Nhật Bản đến Tân Tây Lan đến Ấn độ và Iraq xa xôi nên nhu cầu khác nhau và văn hóa cũng khác nhau. Cho nên HĐ Nam Duong và Mã-lai là 2 nước Hồi Giáo lại có đông Hướng-đạo-sinh nhất (Nam Dương có 20 triệu đoàn-sinh !) đã có sáng kiến là họp thành những "vùng" nhỏ hơn để tương trợ lẫn nhau. Bác sỹ GS Azwar Chu Tich của HĐ Nam Dương đã vận động thành lập Vùng HĐ này dựa theo tổ chức ASEAN của các nước Đông Nam Á đã có sẵn. Ông đã sang gặp chánh phủ VN 2 lần xin cho Hướng Đạo Việt Nam tham dự cũng là một thông-điệp ngầm-ngầm là chánh phủ VN nên cho HĐVN được hợp pháp cũng như toàn thể ASEAN đa số đều có Hội Hướng Đạo. Và năm 2008 thì tổ chức Liên Hiệp Hướng Đạo ASEAN (SEASRC) ra đời với sự tham dự của gần 10 nước ở Đông Nam Á. Và "Tân" HĐVN cũng đã tham dự rất hùng hậu. Liên-Hiệp này có thêm tính-từ "Cộng-Tác Vùng Địa-phương" (Regional Cooperation) đến nay họp Đại hội Đồng đã được 3 lần, lần cuối tại Chiang Mai, Thái Lan vào đầu năm nay 2012 và Hướng Đạo Việt Nam đã có 2 nhóm lớn nhất đại diện chung tại Đại Hội SEASRC (South East Asia Scouting for Regional Cooperation) này. Đại hội vừa qua, Hướng Đạo Thái Lan đã được giao nhiệm vụ giúp đỡ HĐVN. Các đại biểu VN là qúy ông Phạm Thanh Hiệp, BS Nguyễn Thiện Khánh và ông Nguyễn Tuân. Ông Hiệp và BS Khánh đã dự 3 kỳ Đại Hội SEASRC này và tổ chức 2 phái đoàn HĐVN hùng hậu dự Họp Bạn ở Nam Dương và Mã Lai với Liên Minh này, Cho nên HĐVN đã gây được tiếng vang văn hóa và hữu-nghị với toàn Vùng Đông Nam Á. MS. Minh cũng có mặt hầu hết tại các kỳ họp này của 10 nước ASEAN trên.

Riêng phương diện chính trị ở Đông Nam Á thì sự hiện diện của HĐVN trong 10 năm qua đã vô tình rơi vào những quốc gia nằm chung quanh "Vùng Lưỡi Bò" của Trung Quốc, mà đa số các nước này đều như VN đều bị Trung Quốc đang lấn lên phần lãnh hải của họ. HĐVN đã đến tham dự sinh hoạt Họp Bạn và Huấn Luyện tại các nước này kể từ 2002 như Đài-loan, Phi-luật-tân, Brunei, Mã Lai, Nam Dương, Singapore và Thái Lan. (xem bản đồ đính kèm hình "Lưỡi Bò" và các nước chung quanh mà VN là nạn nhân bị ức-hiếp nhất, như Hoàng Sa sát VN hơn chớ sao sát Trung Quốc hơn được ? Vừa mới đây TQ còn đang có 1 trong 4 tàu công-xưởng hải-sản lớn nhất thế giới chạy va dong-do trên Biển Đông của VN, có đến 600 nhân-viên và chế-biến được 8 tỷ đô-la cá của VN mỗi năm !)

Được biết Mục-sư Nguyễn Quang Minh (ở Mỹ từ 1975) đã Về VN để đưa HĐVN vào lại HĐ Vùng ACTBD và từ năm 1991 đã khuyến khích tối đa "Tân" HĐVN (vì không còn cựu HĐVN nữa) và luồn-lách với chánh-quyền VN để có mặt với HĐ Thế Giới và các nước Đông Nam Á kể trên. HĐTG thì đòi hỏi HĐVN phải hữu thần trong khi Nhà Nước VN không chấp nhận hữu thần. Đặc biệt ông thấy tầm quan trọng của sự tham gia với Hướng Đạo ASEAN với Nam Dương và Mã Lai có thể đóng góp cho việc bảo vệ Tổ Quốc khỏi bị lấn lướt của Trung Quốc nên ông đã khuyến khích HĐVN trong nước và yểm trợ việc tiếp rước TS Chủ-tịch Azwar đến VN năm 2008 để gặp chánh phủ VN để vận động cho HĐVN tham dự Hội Nghị sáng-lập Liên Minh SEASRC nằm trong Khối ASEAN.

Dưới đây là các nước mà anh em HĐVN trong nước da den và hoạt động trong 10 năm qua gây tình thân hữu và làm HD các nước này ngạc nhiên lần đầu tiên có một nước Cộng Sản trên thế giới có Hướng Đạo, cho nên họ yêu-qúy HĐVN lắm. Anh-em HĐVN trong nước hy vọng sẽ được anh em HĐVN hải-ngoại cũng có biện-pháp thiết thực để hổ-trợ trong nổ-lực cứu-giúp Tổ Quốc VN khỏi hiểm họa mất-nước vào tay người Trung Quốc. Hướng-Đạo Việt Nam hết sức xây-đắp mối giây tương-trợ để đóng góp một phần nhỏ-nhoi trong việc bảo vệ Tổ-Quốc Việt Nam thân yêu.

Hướng-đạo-sinh dùng mọi phương-tiện nhân-đạo để làm ích-lợi cho Tổ Quốc và cho Thiên Quốc.(Tinh thần Baden Powell)

Nam Dương (Đại Hội Kỳ 1 năm 2008) (PTH, NTK, LHQ) (Khóa LT 2011)

Mã Lai (Đại Hội Kỳ SEASRC ky 2 năm 2010, PTH, NTK) (Họp Bạn Liên Minh SEAARC, Phái Đoàn)

Thái Lan (Đại Hội Kỳ 3 năm 2012 PTH, NTK, NThong, NT) (Họp Bạn Quốc Tế 2003 NQM, PTH) (Họp Bạn Thế Giới 2001)

Philippines (Họp Bạn ACTBD Philippines 2010-11 NQM, PTH, DVDuy...) (Đại Hội Đồng Nữ HĐ Thế Giới 2002 NQM, Trac Phuong Mai)

Philippines (Trại Bằng Rừng 2011) (17 khóa sinh HĐLTT)

Brunei (Đại Hội Đồng ACTBD và Khóa LT, 2004) (NQM, PTH, PDDo)

Đài Loan (Trại HB Ngành Tráng Thế Giới 2003) (PTH, LHQ)

Singapore (Khóa LT 2010) (NQM vận động Tân HĐVN vào lại ACTBD 2003, 2006)

Thái Lan (Khóa NTC và BR 2006) (Khóa ALT và LT 2007) (NQM)(2 phái đoàn 70 khóa sinh và HLV đến từ VN)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.