Thùy Hương, 10-5-2012

Mẹ thương con biển hồ lai láng

Cưu mang con đủ chin tháng mười ngày

Sinh con nuôi dưỡng đắng cay

Ðến khi khôn lớn tung bay với đời

Mẹ con cách bể chân trời

Thường năng liên lạc những lời ủi an

Mẹ già như bóng chiều tàn

Chịu bao gian khổ hoàn toàn vì ta

Nuôi con mong cậy lúc già

Dâu hiền, rể thảo đúng là Trời ban

Hạnh phúc,con cháu đầy đàn

Hiếu đạo hiền mẫu tiếng vang để đời

Thương mẹ,khóc mẹ mù ngươi

Cụ Nguyễn Ðình Chiểu suốt đời hiếu trung

Ðồ Chiểu thương mẹ vô cùng

Ðây là gương sáng soi chung trên đời

Không mẹ ta đâu thành người

Tình yêu mẫu tử biển trời chứng minh

Làm con phụng dưỡng hết tình

Khi già con cháu thương mình đương nhiên

Nhân tốt hái quả đào tiên

Làm con hiếu đạo mẹ hiền đáng thương

Mẹ con đoàn tụ viễn phương

Cùng chung mái âm Trời thương dường nào

Mẹ hiền hạnh phúc biết bao

Dâu con hiếu đạo lẻ nào phụ thân

Khi mẹ bệnh hoạn bất thần

Trung tâm dưỡng lảo chưa cần giúp ta

Vợ chồng con cái cả nhà

Thuốc thầy chửa chạy mới là con ngoan

Dù rằng cuộc sống đa đoan

Lo tròn hiếu đạo muôn vàn ngợi ca

Sống lâu ta cũng phải già

Lúc nầy nghiệm đúng chuyện ta đã làm

Ở đời nhân quả tuần hoàn

Nhân ngày hiền mẫu đôi hàng xin dâng

Ấu thơ mẹ ẩm mẹ nâng

Nay ta khôn lớn xin vâng mẹ hiền

Rồi đây mẹ sẽ quy tiên

Ta phải yêu quý mẹ hiền nhiều hơn

Cầu xin Trời,Phật,Thánh Nhơn

Giúp ta nghị lực đền ơn mẹ hiên…