Ký Còm, đăng trong mục Thiên Hạ Sự của nhật báo Thời Báo số 5779, phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 24, 25 tháng 3 năm 2012 tại San Jose.

Chúng tôi nói chuyn vi ông Vũ Văn Lc được năm kỳ. Đây là kỳ th sáu và là kỳ chót. Sau này có cơ duyên ta s tr li.

Vit Nam thì tôi không th gp ông đi tá. Binh nhì, li làm vic ti nha tuyên úy công giáo. Không có lý do gì gp ông đi tá bên tng tham mưu.

Nhưng qua M vt đi sao di, có dp hu chuyn ông giám đc IRCC, đem các câu hi ca thiên h ra làm khó ông giám đc, cu đi tá cao niên, cũng là điu hân hnh. Bây gi xin hi tiếp mt vài chuyn tm coi là rc ri nht.

Chuyn quân đi, chuyn b ca chy ly người ri chm hết.

Câu hi s 31, Chuyn quân đi.

Xin hi: Cuc đi ông giai đon nào có ý nghĩa nht?

Tr li: 21 năm trong quân đi.

Hi: Ông hc gì trong quân đi?

Đáp: Hc c điu xu và điu tt.

Hi: Xu là gì và tt là gì?

Đáp: Mi ra trường thi kỳ cp úy hc điu xu nhiu hơn điu tt. Chi th, ung lave, chơi bi. V sau hc điu tt nhiu hơn: tình chiến hu, k lut, danh d và trách nhim.

Hi: Ông có chơi bi nhiu không?

Đáp: Cũng bng anh em quân nhân khác trong thi chiến. Đi hành quân, đi công v cũng có chiến hu. Đi chơi cũng có bn. Giu sao được. Thôi đng hi chuyn này na. Cho qua đi.

Hi: Vy bây gi hi chuyn khác. Ông có bao gi trc tiếp cm súng bn quân đch chưa?

Đáp: Ln duy nht chính mình cm súng bn quân đch, nhưng ch bn lon sang bên kia b sông. Thi kỳ đi đi ca tôi đóng bên Bình Đông, Ch Ln n súng đánh Bình Xuyên năm 1954. Mt anh lính Miên ca tôi b đn, rut tuôn ra ngoài. Chính tôi phi nhét rut vào trong bng ri ly áo thun buc cht chung quanh. Sau bt được Taxi ch vào Ch Ry mà sng đy. Trn đó v sau Tây nó gi là “Baptême de Feu.” N la ln đu trong quân ngũ.

Hi: Ông đi lính có b thương ln nào chưa?

Đáp: Cũng mt ln duy nht, trên đường Châu Đc Long Xuyên b Hòa Ho bn. Tôi ngi phía trước trên xe GMC, xe b lt. B đn tay và đu vì xe đ. Đó là chiến thương bi tinh duy nht, đu tiên và cui cùng. Làm sao bì được vi các anh bn cùng khóa bên thy quân lc chiến và nhy dù. C Ngô Văn Đnh hay Ngô Lê Tĩnh b thương nhiu ln.

Hi: Trong quân đi ông có b cp trên trù yếm hoc ông có hành h cp dưới không?

Đáp: Tôi có b gián tiếp nhưng không trc tiếp. Ông tướng Trn Thanh Phong lúc làm tham mưu trưởng tng tham mưu rt ghét tôi nhưng ông chưa ra tay thì đã đi qua làm vic khác. Sau ông t nn máy bay.Tôi đeo lon đi tá mc đ trng đng gác quan tài.

Trước đó ông tướng bit đng quân Phan Xuân Nhun rt thù tôi khi tng tham mưu ci t h thng ym tr Bit đng quân. Ông làm thơ xin tôi v bit đng quân mc đích đ đưa ra mt trn cho chết. Tôi bèn xin qua lc lượng đc bit vi tướng Đoàn Văn Qung là sếp cũ ti quân khu min Đông. Nhưng sau ông Cao Văn Viên và ông Đng Văn Khuyên v tng tham mưu nên tôi được gi li. Trong quân đi vic được nâng đ hay b trù yếm vn là thường tình. Nếu may mn và có kh năng thì vượt qua. Cũng là chuyn thường mà thôi. Riêng phn cá nhân tôi, không có thành tích đi trên đp dưới. Các chiến hu cp dưới còn c đng. Anh em biết hết. Giu sao được. Còn đi vi cp trên cũng phi nói năng lch s đ my sếp vui v, gi là xã giao thì phi thi hành theo cun đc nhân tâm.

Tôi nh có ln QKI, thi kỳ còn min Đông, mt hôm ông tư lnh Nguyn Hu Có ra lnh tham mưu trưởng gi Vũ Văn Lc lên gp, li bt phi mc civil đ đi Sài Gòn.

Bui chiu, ông tham mưu trưởng dò hi là toa đi Sài Gòn vi ông tư lnh làm gì. Tr li đi ciné. Thc ra có gì đâu. Hôm n ngi ăn cơm câu lc b s quan, tôi nói là trông đi tá ging tay đi tá người Anh trong phim Cu Sông Kwai. Vai này do Alec Guinness đóng. Đi tá Nguyn Hu Có nghe chuyn thích quá, bèn r v Sài Gòn vào Eden xem phim tù binh Anh b Nht bt làm cu bên Thái Lan. T đó lâu lâu ông tư lnh li hi do này có phim nào hay không. Đó là câu chuyn “thượng cp vn” ca tôi ch có thế.

Hi: Nghe anh em nói ông là tay ăn nói vung vít ca b tng tham mưu, có đúng tí nào không?

Đáp: Có th đúng như vy. Tôi đã b rc ri nhiu ln vì v ming. Nhưng chng nào tt đó vn không cha. Mt ln nói trong đi hi tuyên úy công giáo. Khi b các cha quay là b tng tham mưu có tham nhũng không. Tôi tr li là đâu mà ch có. Nhưng vic này đã có tng thanh tra, an ninh quân đi điu tra và trng pht.

Mt ln khác lên thuyết trình năm 74 ti lp ch huy tham mưu cao cp ti Long Bình, cao hng tôi đã nói là Vit Nam hóa tc là M b Vit Nam. Nhưng nếu M b ca chy ly người nhưng tiếp tc b thêm ca cũng còn là may. Trong phm vi tiếp vn, tôi cho rng nếu không có vin tr thì hàng h M b li ch mt năm là hết. No more.

Mt ln khác thuyết trình cho lp quân chánh, tôi li vui ming nói là chc v nào ri cũng phi có lp hc. Đã có lp sĩ quan tùy viên cho các tòa đi s. Có lp dy làm qun trưởng và tnh trưởng. Sau này phi có lp dy làm tng thng mi khá được.

C ba ln v ming k trên nhưng may mn đu tai qua nn khi. Còn bên M, nói năng có n ào chút đnh có ăn nhm gì đâu. Chuyn nhà binh quá nhiu bun vui quân ngũ. Sau này s viết li đ đc cho vui.

Hi: Ông đã tng b an ninh quân đi điu tra. Có người nhc đến vic này, có đúng như thế không?

Đáp: Qu đúng như vy. Tôi viết báo Chính Lun vi bút hiu Lính Chiến. Tuy Sài Gòn nhưng công v thường đi khp nơi. Tun nào cũng đi ra đơn v. Các c vn M t ngũ giác đài qua đu mun biết tình hình thc s t các đơn v nh đ viết lun án ci t h thng tiếp vn. Mình trách nhim y ban Pathfinder nên phi dn đường.

Vì đi nhiu nên có cht liu viết bài dưới đ tài: Mt tun vòng chân tri quân s. Có ln viết đng đến vic ông Kỳ chn ngày 19 tháng 6 làm ngày quân lc. Ri viết chuyn qu tiết kim quân đi, v.v...

My anh chiến hu nhà quê báo cáo qua an ninh quân đi. An ninh mi qua. Cũng gp các bn c. Bn ta xin đng viết na, hoc là mun tiếp tc viết thì phi làm đơn xin lên b quc phòng.

Tôi phi b viết thường xuyên. Sau đó viết lai rai vi các tên khác.

Câu hi s 32. Vic b ngũ 1975.

Hi: Đây là đ tài hết sc tế nh nhưng cũng hết sc quan trng. Xin ông cho biết ông ra đi vào lúc nào và nhn đnh chung ca ông v vic tan hàng... c gng.

Đáp: Tôi đi trên đoàn tàu quân vn, chy sau hm đi ca hi quân Vit Nam. Tôi mang theo s v lnh đi Phú Quc. Đi tá Ngh ca bên Lôi H cũng có quân đi theo cùng trên mt giang đoàn cn duyên thì có s v lnh đi Côn Sơn. Đoàn ca tay Ngh Bìu chy t min Trung v.

Tt c lên giang đoàn quân vn. Đây là đoàn tàu cũng t bên b ch huy 1 tiếp vn Đà Nng chy v.

Chúng tôi liên lc vi bên hi quân và được biết hi quân có lnh ra khơi sau khi ông tư lnh đã liên lc vi tướng Dương Văn Minh. Đoàn tàu quân vn ca chúng tôi b neo gia sông Sài Gòn ch đi sau tàu hi quân. Chưa ra khi hi phn Vit Nam thì nghe Radio Saigon ông Minh ra lnh b súng. Tàu hi quân đi thng Côn Sơn.

Tàu quân vn ch có th đi cn duyên nên lênh đênh trên bin phi nh Tugboat kéo ri chuyn qua xà lan. Sau cùng được thương thuyn ca Hoa Kỳ có thy quân lc chiến M h tng đến vt.

Tôi không đi được trn vn c đơn v vì t chc phòng s và căn c ym tr không như b binh. Các quân nhân trc thuc có gia đình phân tán Sài Gòn và min Tây nên phn ln không đi theo.

Có ba trung tá làm vic trc tiếp cùng đi được và mt s quân nhân. Đó là các trung tá Đ Đình Tâm ph tá trung tâm Binh Thư, trung tá Ngô Hi Triu ph tá bên Pathfinder, và trung tá Nguyn như Tn liên đoàn trưởng ym tr trc tiếp.

Cùng đi mt lượt vi tôi li có c đi tá Đ Đc Tân, thuc võ phòng ph tng thng.

Chuyến đi nào thì cũng có chuyn đc bit. Tôi s có dp viết li cuc đi nhà binh v chuyến di tn cui cùng. Không phi t 30 tháng 4 năm 75 mà thc ra t tháng 3 khi cuc lui binh ti Pleiku bt đu. Ngày tướng Phú rút quân đau thương t Pleiku cũng chính là ngày tôi t Sài Gòn ra công tác Nha Trang. Ri t đó s kiếp ni trôi theo các đoàn quân tan hàng t Nha Trang, Cam Ranh ra đến Phú Quc ri v Sài Gòn. Ri còn lên đến Lai Khê, ra Vũng Tàu ri sau cùng mi đi theo sông Sài Gòn mà ra bin Đông.

Hi: Như ông k đó là hoàn cnh riêng, nhưng ông có nhn đnh chung gì v vn đ di tn 1975?

Đáp: Nếu nói theo quân lut thì tt c mi trường hp b ngũ khi chưa có lnh đu là đào ngũ. Nhưng hoàn cnh ca năm 75 có nhng yếu t khác bit. Đã có hàng ngàn chiến binh b ngũ t tháng 3/75 nhưng không ai b x v ti đào ngũ. Khi tướng Đôn lên làm tng trưởng quc phòng vào tháng 4 có xin tng thng Thiu cho giam gi tt c các tướng lãnh vùng I và vùng II nhưng sau cùng cũng ch có vài v ngi chơi sơi nước trong câu lc b ti b tng tham mưu.

Nếu chúng ta lưu ý s thy rng phn ln các v tư lnh quân đoàn, sư đoàn k c tng tr b tan hàng t mt trn Vùng I và Vùng II đu di tn được hết.

CÓ ĐƠN V TNG TR B ĐI GN TRN VN

Là mt thành viên ca s người chy được t 1975, cá nhân chúng tôi có th nói là hoàn cnh may mn. Ngay khi còn dưới tàu quân vn chưa biết đi đâu đã thy bước đường cùng ti nhc mà tm lòng tan nát.

Khi hm đi hi quân m máy chy xa dn, ch còn mt con tàu ca tôi cô đơn trên bin, và tôi vô tình tr thành người ch huy. Con tàu ghé li gn chiến hm ca M li b bn da phi dt ra. Phi chăng trên bin Đông hm đi M li b rơi anh em ln cui. Ý thc sinh tn và cũng vì trách nhim, tôi và trung tá Tu ca văn phòng tướng Khuyên bèn xung con thuyn nh do mt đa bé chng 15 tui lái đ đi kiếm tàu cu nn. Trên bin Đông có gp thuyn ca trung tá Lê Hng. Anh là l đoàn phó cho biết s đưa lính v Gò Công.

Tôi đng lên thành xà lan hô hào anh em gi trt t. Gia sóng bin, tôi có dp gào to rng, chúng ta s được thương thuyn vt. S đi vòng v Gò Công, có th s ra Phú quc hay Côn Đo. T đó anh em ta s tp trung và làm li t đu.

Ch mt lát sau Radio ca mt người phát thanh li tng thng Minh đu hàng.

Cõi lòng tôi tan nát và đng thi cũng hết sc h thn vì nhng li nói vung vít, đao to búa ln va tuyên b vi anh em trên xà lan di tn gia bin khơi.

Vâng, thưa quý ông, t ngày đó đến nay, đã 36 năm, tôi quyết bng bo d, làm được điu gì thì làm, quyết không bao gi đng lên hô hào nhng chuyn đi đá vá tri. Ch nói mà không bao gi làm được.

Thôi, chuyn dài, nói sut 36 năm chưa hết. Xin đón đc Kch Bn 75 s đưa ra vào 30 tháng tư 2012, đ xem li h sơ cũ. Nhng chuyn gì xy ra thì cc din s có th đi khác.

Ký Còm: Chuyn xưa nhưng là cuc đi đi nên vn còn vương vn mãi. Xin cm ơn ông và chúc ông mi s bình an. Chúng ta đến vi cuc đi không mang li được gì thì khi ra đi cũng chng mang theo được gì... Triết lý vn như thế, thưa ông đi tá Vũ Văn Lc, ri chúng ta s ra đi tay không...

Xin cám ơn ông đã chu khó tr li gy gn sut sáu kỳ báo, cũng xin li ông v các câu hi nhiu khi đã tò mò hơi k.

KÝ CÒM