Ông Nguyễn Phương Hùng tố cáo "ông Phan Kỳ Nhơn mướn người đánh ông ta”…

Việt Star, 18-1-2012

"Ông Phan Kỳ Nhơn cho biết: Hai người đàn ông mang tên là Lang Nguyễn 66 tuổi và Nguyễn Phương Hùng đã tố cáo ông Phan Kỳ Nhơn và Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc Gia Miền Nam California mướn người đánh hại ông Lang nguyễn và Nguyễn Phương Hùng. Tại sở cảnh sát cụ Phan Kỳ Nhơn và trả lời về việc tố cáo cụ mướn người đánh Nguyễn Phương Hùng và Lang Nguyễn. 

Việc Cụ Phan Kỳ Nhơn, 76 tuổi, một nhân vật có tiếng tăm, từng tham dự nhiều sinh họat trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đã bị điều tra viên Wilson cảnh sát thành phố Westminster, qua điện thọai mời đến thẩm vấn tại sở cảnh sát Wetsminster. Cụ Phan Kỳ Nhơn đã có mặt tại phòng làm việc của điều tra viên Wilson, cảnh sát Westminster vào lúc 1:00PM ngày 19 tháng 12 năm 2011. Vẩn theo lời ông Phan Kỳ Nhơn cho biết: Hai người đàn ông mang tên là Lang Nguyễn 66 tuổi và Nguyễn Phương Hùng đã tố cáo ông Phan Kỳ Nhơn và Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc Gia Miền Nam California mướn người đánh hại ông Lang nguyễn và Nguyễn Phương Hùng. Tại sở cảnh sát cụ Phan Kỳ Nhơn và trả lời về việc tố cáo cụ mướn người đánh Nguyễn Phương Hùng và Lang Nguyễn. Theo cụ Phan Kỳ Nhơn thì đơn tố cáo này do hai người là Lang nguyễn và Nguyễn Phương Hùng đứng tên chỉ nhằm “Vu Khống” và làm hỏang sợ đến những người có tinh thần tranh đấu quốc gia. Nhằm kịp thời gởi đến đồng hương đến sự việc trên. Chúng tôi qua điện thọai đã đích thân hỏi ông Phan Kỳ Nhơn và được ông cho biết như sau:

Việt Star: Biết tin cụ đã bị sở cảnh sát Westminster qua điện thọai mời đến thẩm vấn. Cụ có thể cho biết về nội vụ như thế nào không?

Cụ Phan Kỳ Nhơn: Đúng như vậy, Tôi được sở cảnh sát Westminster mời đến lúc 1:00 PM ngày 19 tháng 12 năm 2011. Tại đây tôi đã làm việc cùng điều tra viên Wilson, chính điều tra viên này đã hỏi tôi về hồ sơ do anh Nguyễn Phương Hùng và Lang Nguyễn 66 tuổi đứng tên, thưa tôi và ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa.họ cho rằng, chúng tôi mướn người đánh hai ông này. Tôi trả lời cùng điều tra viên Wilson là sự việc này hòan tòan không có. Đồng thời họ còn hỏi tôi “Thời gian gần đây tôi có gặp Nguyễn Phương Hùng Không?” Tôi trà lời có nhưng không nói chuyện trực tiếp cùng ông Hùng.

Việt Star: làm sao để cảnh sát Wetsminster có thể tiếp xúc liên lạc cùng cụ, Thưa cụ?

Cụ Phan Kỳ Nhơn: Qua số điện thọai riêng của tôi, điều tra viên Wilson đã liên lạc và mời tôi đến sở cảnh sàt làm việc. Cảnh sát cho tôi biết có người thưa là tôi mướn người đánh họ.

Việt Star: Nếu không có trát của tòa án. Vậy tại sao cụ với tuổi già đã trên 76 tuổi lại phải đến gặp cảnh sát?

Cụ Phan Kỳ Nhơn: Tôi là một công dân Hoa Kỳ, chưa bao giờ có hành vi phạm pháp. Hơn nữa tôi là một thành viên họat động trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt được nhiều ngươi biết đến. Nên muốn làm gương và chứng tỏ cho chính quyền Hoa Kỳ biết được sự tôn trọng pháp luật của những người Mỹ gốc Việt như thế nào. Lẽ dĩ nhiên việc này mất nhiều thì giờ nhưng tôi vẫn cố gắng để làm sáng tỏ vấn đề. Tôi nghĩ đây là sự kiện nhằm chủ mưu vu khống, hoảng sợ những người Việt quốc gia. 

Việt Star: Nếu cụ cho rằng là “Vu khống”, Liệu mai đây với tuổi già cụ làm sao có thể tiếp tục đối phó với những thành phần “Phá Rối”? 

Cụ Phan Kỳ Nhơn: Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề cần đặt lại cùng các nghị viên thành phố Wetsminster. Họ có trách nhiệm bảo vệ người dân lương thiện khỏi bị quấy nhiễu bởi những thành phần chuyên chủ mưu phá rối, quấy phá nhằm tạo điều kiện mất thì giờ của những người trong cộng đồng.

Việt Star: Cụ vừa nêu lên vấn đề trình bày cùng các nghị viên. Trong vụ việc này cụ có hành động cụ thể gì cùng các nghị viên Westminster?

Cụ Phan Kỳ Nhơn: Sẽ đặt vấn đề cùng các nghị viên, hiện tại tôi đã nói cho nghị viên Andy Quách biết. Nghị viên Andy Quách khuyên tôi nên chờ và sẽ làm sáng tỏ vụ việc sau này.

Việt Star: Cám ơn Ông Phan Kỳ Nhơn.

Liên quan đến vụ việc này, Việt Star đã liên lạc cùng nghị viên Diệp Miên Trường, đồng thời là ứng cữ viên dân biểu tiểu bang địa hạt 72 trong tương lai và được ông cho biết.

Việt Star: Vừa qua cụ Phan Kỳ Nhơn và Luật sư Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa, vừa bị ông Nguyễn Phương Hùng đưa đơn tố cáo “Mướn người đánh ông ta” Cụ đã bị sở cảnh sát mời đến làm việc. Với hai nhân vật có tiếng là đại diện cho người Việt còn bị hành xữ như vậy thì đối với dân thường liệu cảnh sát sẽ đối xử như thế nào?

Nghị viên Diệp Miên Trường: Vụ việc về ông Phan Kỳ Nhơn và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, bị mời đến sở cảnh sát làm việc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến, nên tôi cần tìm hiểu thêm để mới có thể đi đến một kết luận rõ ràng nào đó trong thời gian tới.

Việt Star: Theo sự hiểu biết của một nghị viên như ông. Thông thường sở cảnh sát có cân nhắc kỷ khi việc dùng tiền thuế để xữ dụng vào thời gian làm việc với đối tượng, khi bất cứ ai đó nạp đơn tố cáo không ? thưa nghị viên.

Nghị viên Diệp Miên Trường: Câu hỏi anh vừa đưa ra, nó đã đặt nặng vấn đề công bằng. Thế nào tôi cũng đọc bản báo cáo trước để có thể sau đó có những phát biểu chính xác hơn về vụ việc liên quan đến ông Phan Kỳ Nhơn.

Việt Star: Đối với ông cụ đã trên 76 tuổi, tại sao cảnh sát không tự điều tra, lại đi mời ông cụ đến làm việc như vậy. Liệu hành động này có làm mất thời giờ của người công dân không?

Nghị viên Diệp Miên Trường: Điều này anh nên đề cập và hỏi cùng sở cảnh sát chắc sẽ có câu trả lời tốt hơn.

Việt Star: Kính cám ơn nghị viên Diệp Trường.

Để tìm hiểu thêm nội vụ chúng tôi đã liên lạc cùng nghị viênn Andy Quách và được ông cho biết.

Việt Star: Kính chào nghị viên Andy Quách, hôm nay qua cụ Phan Kỳ Nhơn cho biết về sự việc cụ đã bị mời đến làm việc cùng sở cảnh sát Westminster, khi hai ông Nguyễn Phương Hùng và Lang Nguyễn tố cáo tội “Mướn người đánh hai ông này” Nghị viên nghĩ gì về vụ việc này thưa ông.

Nghị viên Andy Quách: Sự việc này chúng tôi không trả lời được. Khi cảnh sát điều tra chúng tôi không có đóng góp ý kiến. Nếu cần quý vị nên liên lạc cùng nhân viên đặc trách báo chí của sở cảnh sát sẽ tìm hiểu rỏ vấn đề dễ dàng hơn. Thông thường các trường hợp đang được các điều tra viên làm việc, chúng tôi 5 nghị viên và thị trưởng không được báo cáo đến. Tuy nhiên tôi sẽ cố theo dõi vấn đề này trong điều kiện cho phép.

Việt Star: Cám ơn nghị viên.

Chúng tôi đã gọi đến nghị viên tạ Đức Trí, nhưng đường dây bận và không liên lạc được.

Qua sự kiện những vụ thưa kiện cứ liên tục xảy ra trong cộng đồng thời gian gần đây. Liệu câu hỏi đặt ra là có thật sự những phần tử không có lợi tức nên khỏi bị trả tiền lệ phí tòa án. Chính họ đã lợi dụng cơ hội này để xữ dụng thưa kiện nhũng người khác quan điểm lập trường của mình. Việc làm này nhằm tính cách hù dọa hay cố tạo tình trạngbất ổn và rắc rối, chứ không nhằm mang đến kết quả cụ thể . Những ai đã từng gắn bó với cộng đồng lúc này hơn lúc nào hết có nên đặt vấn đề côngt khai trước công luận không?