SMCĐ: Frank Trần Hữu Thân là con cháu của họ Trần Cảnh Vân, Tuy Phước, Bình Định, thuộc đời thứ 10. "Vị thái thủy tổ họ Trần là hậu duệ đời thứ 12 của An Sinh Vương Trần Liễu. Thái thủy tổ, không rõ vì một lý do nào đó đã phải đưa 3 người con từ đất Bắc "lánh nạn" vào tận vùng sơn cước Đàng Trong. Người con cả (thủy tổ đại lang) là Trần Hữu Đức dạt lên vùng Cảnh Vân (Phước Thành bây giờ), còn hai người em thì vào tận Phú Hiệp và Mỹ Á (tỉnh Phú Yên)". Con cháu nội ngoại trong tất cả 13 đời vẫn còn liên lạc nhau, hằng năm vẫn tụ họp về ngày giỗ Tổ (Tế Hiệp 12 tháng Giêng hằng năm), và học bổng thì trao vào đêm hôm trước, tức là tối 11. Năm nay, theo như bài viết, tổ chức trao học bổng vào sáng ngày mồng 1 tháng Giêng lúc các sinh viên còn nghỉ lễ cho nên hình thấy sao mà thưa thớt quá...)


Bình Định Ngày Nay, 23-1-2012 (Nguồn TT&VH Online)

BĐNN - Trần tộc đại tôn từ đường Cảnh Vân, Phước Thành, Tuy Phước Bình Định năm nay tổ chức trao học bổng vào sáng mồng 1 tháng Giêng năm Nhâm Thìn.

Đây là hoạt động truyền thống của tộc họ, các năm trước tổ chức vào dịp Tế Hiệp 12 tháng Giêng, nhưng thường các ngày đó sinh viên đã nhập trường, nên năm nay tổ chức vào sáng mồng 1 để các cháu có dịp gặp gỡ và được động viên tưởng thưởng bởi Ban Quản trị Trần tộc.

Học bổng được trao trích từ quỹ đóng góp của thành viên tộc họ, trong đó người có công khởi xướng và duy trì quỹ là Nghiên cứu sư, tiến sĩ quốc gia Pháp về Vật lý Hạt nhân Trần Đình Sơn, con của cụ Cử nhân Hán học Trần Đình Tân.

Dù phần thưởng không lớn nhưng giá trị tinh thần vô giá. Năm nay tặng 4 cháu THPT và 13 cháu vừa đậu đại học. Hoạt động này đã động viên hàng trăm con cháu chuyên cần học tập. Bởi vậy, dù là một xã bán sơn địa, còn nghèo nhưng hàng năm học sinh Phước Thành có nhiều cháu vào trường chuyên, đậu Đại học. Quỹ này tiếp tục được gây dựng bởi con cháu họ Trần ở mọi nơi!

Ngoài ra hoạt động này của họ Trần được Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng nhiều năm, vì đã góp phần tạo phong trào cho các tộc họ trong toàn tỉnh khuyến học khuyến tài.


Tin liên quan:
- Thể Thao & Văn Hóa: Bình Định: Chúc Thọ và trao học bổng sáng mồng 1 Nhâm Thìn, 23-1-2008
- Báo Bình Định: Hoài niệm Hương Sơn, 28-2-2005
- Báo Bình Định: Gia tộc họ Trần, 14-3-2005 (bằng chứng FTHT có về VN năm 2005 trong bài này... Còn vấn đề có gặp VVK hay không thì còn trong vòng điều tra Smile...)

Lễ Phát Thưởng Giải Khuyến Học Năm Ất Dậu, 2005 tại Trần Tộc Từ Đường.
Trần Hữu Thân nói: "... nhìn quê hương còn nghèo nàn, bà con còn cơ cực quá, mình rất là buồn, không biết chừng nào VN mới 'sánh vai với các cường quốc năm châu' được...", vậy mà phóng viên Quỳnh Hoa của Báo Bình Định không viết hết, chỉ để 3 chấm :-)