SMCĐ: Âm hưởng kinh Phật trong những dòng thơ của Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải. Đây có phải là dùng thi họa (anh cũng là một họa sĩ) để chuyển đưa đạo vào đời?

LEM DÒNG MỰC
Thơ song ngữ của Phan Tấn Hải

 

Lem Dòng Mực

này cô, cô ni nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
từng bước cô đi
thật dịu dàng
hãy lắng nghe từng góc chùa
tiếng gió xao xác của rừng thiền năm xưa
kể lại một thời Đức Phật đã ngồi vắng lặng
 

này cô, cô ni nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
khi đọc những trang kinh
hãy thấy chữ tôi đã vàng trên giấy
hãy nghe làn gió còn hát trong các dòng mực
một thời tôi ngồi chép
lời của Đức Thế Tôn
từ những ngàn năm trước


này cô, cô ni nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
thật vắng lặng
 
xin đừng cười
nào ai còn nhớ
tiếng cười cô ni đã làm hồn tôi vỡ
và lem mực những dòng thơ tôi.

 
Mã hóa tên em vào thơ
 
anh ghi xuống giấy
những lời từ tháng ngày
như đã quên
thấy lại giữa những
chữ ẩn mật
khuôn mặt em mơ hồ hiện lên
buốt giá hồn anh nửa đêm
 
 
anh đưa vào thơ
những dấu chân tuyết
em một thời thật xa để lại
hơi lạnh còn nghiêng trên nét mực
 
anh run rẩy đọc
nhìn thấy em bước
giữa những chữ trên giấy

 
anh ghi lại vào chữ
những trí nhớ
từ một thời xa thật xa
nghe giữa những sợi khói mờ nhạt
vọng lời em rất buồn
có phải chúng ta đã vụng về mất nhau
 
 
em sẽ đọc thấy
mùi hương ẩn trong chữ của anh
mùi hương từ trời
một thời em đã
mang vào đời anh
một ngày mưa tuyết
 

ngày chúng ta tựa vào nhau
đỡ cho nhau từng bước chân
nhiều lần chúng ta trượt
 
qua những hè phố đóng băng
nơi tiếng em cười rơi xuống
và rồi bay lên
thành hoa tuyết khắp trời
và từ đó
phủ mát tháng ngày của anh
 
 
rồi sẽ có một ngày em đọc
và thấy giữa dòng thơ
anh chép đêm nay
và sẽ nhận  ra giữa những câu
quá nhiều những chữ không còn vần điệu
 
là những ngày còn lại của đời anh
là những ngày và đêm
đã bị xô lệch và mã hóa bằng tên em
 
 
nơi một thời thật xưa
nơi đó
em đã bước vào hồn anh
và rồi bỏ đi
để lại những lối trận đồ. 

 
Mời em cùng anh ra biển
 
mời em cùng anh ra biển
hãy bước vội
và bước thật vội
để dịu dàng đặt chân lên cát
để nhúng những ngón chân
vào sóng nước
và để thấy mình
trở thành như một với cả bầu trời
 
 
mời em cùng anh ra biển
trước khi những sợi tóc
trở màu xám
trước khi những
tháng ngày
nhạt hồng trên má,
và trước khi tình yêu của anh làm
son nhạt trên môi em 
 
 
mời em cùng anh ra biển
hãy bước vội và thật vội
trước khi ngày và đêm
trở thành các nếp nhăn
trên mặt, trên tay
và khi chúng ta còn bên nhau  

 
mời em cùng anh ra biển
hãy ngồi xuống,
hãy lắng nghe
và hãy nhìn thấy
lời anh đọc thơ
với từng chữ bay lên để thành hoa khắp trời

 
mời em cùng anh ra biển
để thấy chúng ta là bọt sóng
một thời hiện ra
và rồi sẽ biến mất
một thời tới bên nhau
yêu nhau
và rồi sẽ lìa xa
 
tất cả rồi sẽ trở về
lặng lẽ
vô cùng

 
mời em cùng anh ra biển
hãy giữ lòng mình
trôi chảy như sóng nước
không nơi nào để tới
và rồi trở về lòng biển rộng
 
nơi đón nhận mọi thứ trong đời
với lòng không phiền muộn
và vẫn giữ lòng
lặng lẽ
muôn nghìn năm
 
 
mời em cùng anh ra biển
để tập thấy chúng ta
là bờ cát trắng
nơi đón nhận mọi bước chân
 
đón nhận mọi thứ trong đời
với lòng không phiền muộn
và vẫn giữ lòng
lặng lẽ
muôn nghìn năm


mời em cùng anh ra biển
nơi những trận bão vùi dập
nơi em sẽ trở thành
một ngọn gió
và dìu những cánh chim hải âu vào bờ
đưa những cánh buồm ngư dân tránh bão 

 
hãy bước đi với anh
dịu dàng như ngọn gió
để đón nhận mọi chuyện
với lòng không phiền muộn
để nơi lòng chúng ta
lặng lẽ
không nơi chỗ trụ
và là bạn của muôn pháp

 
mời em cùng anh ra biển
nơi chúng ta trở thành bầu trời
nơi chúng ta
đón nhận
cả nắng và mưa
cả ngày và đêm
với lòng không phiền muộn
nơi lòng chúng ta
lặng lẽ, không nơi chỗ trụ
và là bạn của muôn pháp
 
với lòng không phiền muộn
và là bạn của muôn pháp. 
 
HẾT

Blurring the ink lines
 
you, the young nun
please keep really silent
on every step you walk
gently please
just listen to every corner of the temple
where the wind from the ancient meditation forest whispers
and recites the way of Buddha sitting soundlessly
 
 
you, the young nun
please keep really silent
while reading the ancient sutras
just see on paper my words that have turned yellow
just hear the breezes still sing within the ink lines
once, in a long past age I wrote down
words of Buddha
thousands of years ago
 
 
you, the young nun
please keep really silent
really silent
 
please don’t laugh
who would remember
a laugh from a nun that broke my heart
and blurred the ink lines from my poems. 
 
Encrypting your name with verse
 

I put onto paper
words from days and months
that have almost vanished
and see again among the
secret words
your face stealthily appearing
chilling my soul every night    
 
 
I put into poem
the footprints you left in snow
from days so far away
with cold wind shivering my ink lines
 
shaking I read
and see you walk
among words on paper
 
 
I put into words
the memories
from days so far away
and hearing amid the fading strands of smoke
your sorrowful voices
how did we lose each other so clumsily
 
 
you will notice
the fragrance hidden in my words
the fragrance from heaven
that you once
brought into my life 
in a day of snowfall
 
 
the day we leaned on each other
to help passing for every step
and many times we slid and fell
 
along the icy sidewalks
where your laughs fell onto
and then soared back to sky
transforming into snowflakes
and since then on
cooling my days and months
 
 
you will someday read
and see beneath the poetic lines
that I write down tonight
and will notice among the clauses
so many words without rhymes
 
those are my remaining days in life  
those are days and nights
being tilted and encrypted with your name
 
 
once upon a time
at that place
you stepped into my soul
and then left
leaving a maze of paths.
 
Come along with me to the ocean
 
come along with me to the ocean
walk fast
and walk faster, please
to gently put your feet on the sand
to dip your toes
into the water
and to feel like becoming one with the sky

 
come along with me to the ocean
before the hair
turns gray
before
months and days
fade the blush on your cheeks
and before my love
blurs your lipstick 
 
 
come along with me to the ocean
walk fast and walk faster
before days and nights 
become the wrinkles
on face and hands
and while we still have each other 

 
come along with me to the ocean
please sit down
please listen to
and please watch
my voice reciting poetry
with every word soaring to become flowers in sky 

 
come along with me to the ocean
and see that we are just bubbles
once appearing
and then someday vanishing
once coming together
loving each other
and then leaving away
 
everything then will return
to the peaceful
eternity 

 
come along with me to the ocean
and keep your mind
flowing like the waves
that have nowhere to come to
and then become one with the ocean  
 
that receives all things in life
without regrets
and that always keeps the heart
peaceful
for thousands and thousands of years
 
 
come along with me to the ocean
and learn to see us
as the white sand beach
where receives all footprints
 
receives all things in life
without regrets
and still keeps the heart
peaceful
for thousand and thousands of years
 

come along with me to the ocean
where the storms rage high
where you will become
a breeze
and steer the seagulls to a sanctuary
and lead the fishing boats to a harbor

 
just walk along with me
gently like a breeze
to receive all things
without regrets
to keep your heart
peaceful
that has nowhere to cling to
and becomes friends with all things 

 
come along with me to the ocean
where we become the sky
where we
receive
all sunshine and rain
all days and nights
without regrets
where our hearts
stay peaceful and have nowhere to cling to
and become friends with all things
 
without regrets
and become friends with all things.

THE END.