Ban nhạc Royal Hawaiian Band hòa tấu bài "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ", do Nguyễn Đức Quang sáng tác, trong Ngày Diễn Hành Chiến Binh Việt Nam Toàn Quốc, National Vietnam Veterans Day Parade tại Hawaii. Ngày 29 tháng 3, năm 2022.

Facebook post: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1610396372653031&id=100010480503742


Để tưởng nhớ người viết ca khúc "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ"