Ở phiên họp HĐTP ngày 28/7/2021, NV Tài Đỗ đề nghị bầu lại chức Phó Thị Trưởng vì Chi Charlie Nguyễn bị than phiền là "rude", "attack people", "làm chuyện 'xung đột lợi ích' qua chuyện Quảng Trị Monument. [Agenda, Item 5.3]. NV Tài Đỗ đề nghị (motion), NV Carlos Manzo ủng hộ (second) và đề nghị bầu Kimberly Hồ làm PTT. NV Kimberly Hồ sau khi nghe Chi Charlie Nguyễn nài nỉ, hờn giận, xài xể, than vãn,... NV Kimberly Hồ đã "tha tào" bỏ qua để bớt chia rẽ, cho Chi Charlie Nguyễn làm thêm Phó Thị Trưởng ít tháng nữa cho đến cuối năm. Bắt đầu là Trí Tạ phát biểu ở phút 4:23:15, Tài Đỗ phát biểu lúc 4:25:30, Chi Charlie Nguyễn phát biểu lúc 4:32:10, Carlos Manzo phát biểu lúc 4:39:15, Chi Charlie Nguyễn nổi điên bắt đầu lúc 4:47:00 "you're liar, liar...". Tài Đỗ hỏi "sao Chí tắt video, bật lên để tui nhìn cặp mắt ông lúc này ra sao". Kimberly Hồ phát biểu lúc 4:50:05, đồng ý những gì Tài Đỗ và Carlos Manzo nói, nhưng bà chỉ muốn dạy Chi Charlie Nguyễn một bài học và "tha tào" ?. Sau khi thấy Kimberly Hồ không thèm chức PTT và "tha tào" Chi Charlie Nguyễn, Tài Đỗ rút lại lời đề nghị truất phế chức PTT lúc ban đầu.