Video ADAM30 TV #8 của Tâm An

Parent Category: ROOT Category: SMCĐ TV

#8 Tại sao người Mỹ biểu tình quyết chống lệnh cách ly (lockdown) tại California và Michigan?

https://www.youtube.com/watch?v=clxdpWLOTkA

524

Add comment


Security code
Refresh