Lật tẩy Fake News: báo chí cánh tả lại đặt điều sai trái về thuốc Ký Ninh (Hydroxychloroquine)

https://www.youtube.com/watch?v=xjMG_3HUYVo

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-cautions-against-use-hydroxychloroquine-or-chloroquine-covid-19-outside-hospital-setting-or#5ea4235222c4a

 

Vì sao các chuyên gian chân chính đã lên tiếng nhận định: Việc Chính Phủ các nước ra lệnh lockdown business/school là một SAI LẦM?

Please SHARE! Đây là một vấn đề khai trí dân sinh quan trọng!

Hãy xem những phân tích của bác sĩ Erickson và giáo sư chuyên gia dịch tễ hàng đầu ở Thụy Điển, ông Gohan Gieseke .

Bác sĩ Dan Erickson là người có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc tại phòng ICU ở Bakersfield (Practicing Emergency Medicine Doctor) có bằng Microbiology (Vi sinh học) và Hóa Sinh Học và Miễn Dịch Học.
Ông cùng với một người đồng nghiệp khác cùng thành lập trung tâm Accelarated Urgent Care được đánh giá 4.8 sao chuyên về hô hấp .

Giáo sư Johan Giesecke, là một trong những nhà dịch tễ học cao cấp nhất thế giới, là cố vấn cho Chính phủ Thụy Điển. Ông cũng là lãnh đạo đầu tiên của Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu và là cố vấn cho Tổng giám đốc của WHO.

Link tham khảo:

https://www.realclearpolitics.com/…/swedish_epidemiologist_…

https://www.youtube.com/watch…

https://www.youtube.com/watch?v=25m0fm2LSIg

https://www.turnto23.com/…/video-interview-with-dr-dan-eric…

https://www.aier.org/…/open-up-society-now-say-dr-dan-eric…/

bác sĩ Erickson bị trả thù bằng bad reviews: https://doctor.webmd.com/doctor/7427617/dan-erickson-ratings

Các số liệu CDC:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e2.htm

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html

Số liệu thiệt hại kinh tế:

https://www.businessinsider.com/coronavirus-airlines-that-f…

https://www.cnbc.com/…/coronavirus-lockdowns-how-covid-19-d…

484