Phỏng vấn luật sư Từ Huy Hoàng vụ người Việt bị cảnh sát đánh chết:
"Đây là một người Việt của chúng ta bị cảnh sát đánh chết oan ức, mà tôi không thấy một phản ứng gì của truyền thông người Việt chúng ta!"