Ðỗ Dzũng/Người Việt (19/08/2010) 

LITTLE SAIGON, California (NV) - Cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon vừa có thêm ba người nữa ra ứng cử trong các cuộc bầu cử địa phương và tiểu bang vào ngày 2 tháng 11 tới đây.

Thứ nhất là Tiến Sĩ Phạm Kim Long, ứng cử chức dân biểu tiểu bang California, Ðịa Hạt 68.

Thứ nhì là ông Nam Phạm, ứng cử chức nghị viên Santa Ana, Khu Vực 6.

Thứ ba là ông Bảo Quốc Nguyễn, ứng chức Ủy Viên HÐGD Học Khu Garden Grove.

Tiến Sĩ Phạm Kim Long. (Hình: Người Việt)

Ông Nam Phạm. (Hình: Nam Phạm cung cấp)

Qua điện thoại, ông Long xác nhận với nhật báo Người Việt là sẽ ra ứng cử với tư cách ứng cử viên “write-in” vào ngày 2 tháng 11 tới đây.

Trong buổi gây quỹ tranh cử của Nghị Viên Westminster Tạ Ðức Trí tại nhà hàng Bleu, Westminster, hôm 14 tháng 8 vừa qua, Tiến Sĩ Phạm Kim Long cũng tuyên bố ý định ra tranh cử trước những người tham dự.

“Write-in” có nghĩa là ứng cử vào giờ chót và không có tên trong phiếu bầu, vì kỳ hạn ghi danh ứng cử chính thức đã hết từ lâu.

Muốn bầu cho ứng cử viên “write-in,” cử tri phải viết tên ứng cử viên này vào lá phiếu, theo hướng dẫn của cơ quan bầu cử.

Trong khi đó, ông Nam Phạm cho biết ông ra ứng cử vì muốn “có trách nhiệm trực tiếp với cư dân.”

“Tôi từng được DB Jose Solorio bổ nhiệm làm Ủy Viên Thư Viện, có sinh hoạt với người gốc Hispanic, và được nhiều người khuyến khích ra ứng cử. Nhiều người than phiền Khu Vực 6 có nhiều băng đảng, dịch vụ của thành phố không làm cư dân hài lòng, trong khi vị nghị viên hiện tại không làm gì cả,” ông Nam nói với nhật báo Người Việt. “Vì thế, tôi quyết định ra ứng cử lần này để có trách nhiệm trực tiếp với người dân hơn là được chỉ định. Như vậy tốt hơn.”

Trong lời phát biểu nộp cho Cơ Quan Bầu Cử Orange County, ông Bảo Quốc Phạm, một nhà giáo dục 30 tuổi, cho biết ông là ứng cử vì “muốn có thay đổi trong HÐGD Học Khu Garden Grove để chuẩn bị tốt hơn cho học sinh trong thế kỷ 21.”

Riêng về Tiến Sĩ Phạm Kim Long, ông hiện là Ủy Viên Hội Ðồng Giáo Dục Orange County, và từng ra ứng cử nhiều chức vụ khác nhau.

Ðịa Hạt 68 hiện do DB Trần Thái Văn nắm giữ, nhưng vì luật giới hạn nhiệm kỳ của tiểu bang, ông không thể ra tái ứng cử lần này.

Hiện nay, địa hạt này có hai ứng cử viên chính thức, tức là có tên trong phiếu bầu. Ðó là ông Allan Mansoor (Cộng Hòa), hiện là thị trưởng Costa Mesa, và ông Nguyễn Trọng Phú (Dân Chủ).

Ông Nam Phạm từng ra ứng cử chức Ủy Viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Ðại Học Cộng Ðồng Santa Ana hồi năm 2008.

Trong cuộc bầu cử tới đây, ngoài nghị viên đương nhiệm Sal Tinajero, ông Nam còn phải đương đầu với một ứng cử viên khác, cô Helen Martinez.

Tại Học Khu Garden Grove, cử tri sẽ bầu hai trong số năm ứng cử viên. Ngoài ông Bảo, bốn ứng cử viên còn lại là Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (đương nhiệm), Bob Harden (đương nhiệm), Shaun Curtis và Bob Tucker.