Fuji Yamakami, 20/5/2020

Tôi không quan tâm nhiều đến việc VC xử dụng Hoàng Duy Hùng vào mục đích gì vì nó quá đơn giản.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài phân tích những mục đích này cũng khá đầy đủ cũng như động cơ của Hùng và liệu Hùng có lại từ bỏ VC không.

Nói tóm lại: Hùng là một tên hoạt đầu chính trị, cơ hội chủ nghĩa nên sẽ luôn luôn là như thế vì đó là một phần của tính cách của một con người nên sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi lìa đời. Còn kiếp sau thì không ai biết.

Vấn đề thú vị hơn là những yếu tố gì khác đã làm cho Hùng thể hiện tính cơ hội chủ nghĩa?

1. Bị bắt và bị đe dọa đến tính mạng phải đầu hàng.

2. VC lấy bằng chứng đầu hàng làm áp lực để khống chế buộc phải hợp tác, nếu không sẽ tiết lộ.

3. VC theo dõi hỗ trợ Hùng để Hùng thành công sau khi được thả về Mỹ.

4. Hỗ trợ về mặt tài chánh để sinh sống và hoạt động.

5. Bản thân Hùng tuy có chút kiến thức và kinh nghiệm về cộng sản và dân chủ tự do nhưng không sâu sắc về cả hai chế độ nên dễ lung lạc.

6. Chính vì điểm (5)này mà Hùng đã thất vọng đối với cộng đồng người Việt Quốc Gia Hải Ngoại. Dẫu sao thì Hùng cũng chỉ là một cậu bé so với các bậc đàn anh, trưởng thượng trong cộng đồng Hải ngoại, những cựu sĩ quan, công chức VNCH do vì hoàn cảnh của kẻ thua cuộc, do nhân cách kém cõi hoặc/và bị chấn thương tinh thần sau hàng chục năm tù đày nên đã không giáo dục được thế hệ trẻ như Hùng để họ phải cô đơn, thất vọng.

7. Trong một hoàn cảnh như thế, nếu thực sự có bản lĩnh chính trị và không có tính cơ hội thì Hùng đã tự mình lãnh đạo mình và cộng đồng để trở thành một anh hùng, một lãnh đạo chứ không phải nhìn vào đàn anh để noi gương. Thật ra đang có biết bao người trẻ trong và ngoài nước rất có bản lĩnh chính trị. Họ không cần một bậc trưởng thượng hoặc một đàn anh nào để noi gương, để được chỉ đạo cả. Họ tự biết tự do, dân chủ, nhân quyền, công lý....là gì và cộng sản là gì và tự mình có lập trường chống cộng, bất kể các bậc đàn anh, trưởng thượng làm gì. Họ không nhìn vào Nguyễn Cao Kỳ, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn... hoặc bất cứ ai khác để có thái độ chính trị. Họ không nhìn vào Bill Clinton, Bush Cha, Bush Con, Trump...để đánh giá nước Mỹ. Họ đọc và hiểu John Locke với “Khế Ước Xã Hội”, Hiến Pháp Hoa Kỳ, và bao nhiêu sách vở khác về chính trị, kinh tế, triết học, tôn giáo, văn hoá, chính trị, tư tưởng... và thực tế kinh tế, chính trị, xã hội...để quyết định tư tưởng chính trị của mình chứ không phải thấy cộng đồng bát nháo rồi đâm ra hoang mang, thất vọng rồi bị VC cám dỗ, mua chuộc.

Người có bản lĩnh chính trị là người đứng ra lãnh đạo cộng đồng khi thấy nó suy yếu, hỗn loạn. Còn người không có bản lĩnh chính trị thì hoang mang, thất vọng rồi đầu hàng và hợp tác với kẻ thù.

Đó chính là con người thật của Hoàng Duy Hùng!

John Locke và “Khế ước xã hội”:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/John_Locke

https://www.facebook.com/100031133452510/posts/273558453691934/