Luật sư Nguyễn Quốc Lân viết Bài Cậy Đăng Số 19 – (3/22/2020, 5:30PM) về bài viết “Tâm Tình của một Trí Thức Việt ở Bolsa“. NQL ngầm có ý cho Frank Trần là “thân Cộng” để hy vọng Frank bị mất phiếu.

Trước hết ông không nói rõ phần đầu bài, Frank đã ghi rõ là "Ngày 2/3/2020; Cập nhật ngày 3/3/20. Bài của Kỹ-sư Frank Trần, PE sau khi tìm hiểu và nói chuyện với nhiều người Việt 'thầm lặng'." chứ không phải là của riêng Frank Trần.

Ngày 2/3/2020, Frank đã cố ý cho ra bài này gấp rút vào trước ngày Primary Election. Frank chủ quan cho rằng bài này đã góp phần vào chiến thắng của Janet Nguyễn do sự thẳng thắng bộc trực nêu ra những cái đúng của ông Hoàng Kiều mà phía bên kia cố tình bôi bẩn ông.

Xin nói rõ là trong Kỳ Bầu Cử Đặc Biệt Bãi Nhiệm ở Westminter, ông Hoàng Kiều hỗ trợ Tài Đỗ vào chức Thị Trưởng, Tâm Đỗ vào chức Phó Thị Trưởng thế Kimberly Hồ (cũng là vị trí Frank Trần đang tranh cử), và Jamison Power vào chức Nghị Viên thay thế Chí Charlie Nguyễn. Frank chỉ viết nói lời công đạo để đả phá lại luận điệu mị-dân của nhóm TTV, NQL, Tyler Diệp và GO3 vì quyền lợi của cộng đồng.

Theo Ls. NQL, "Đây là trận Tử Thủ An Lộc năm xưa, ngoại trừ chỉ có một vài đoàn thể cộng đồng hay cựu quân nhân tiếp ứng mà thôi."

Nguyễn Quốc Lân vẫn chưa học bài học của Tyler Diệp. Vẫn “trận tử thủ An Lộc năm xưa” thấy buồn cười thật. Tuy nhiên, ông cũng có lời kiêng nể “nhân vật Frank Trần biết viết, biết nói và dám làm” mà ông ta không bao giờ dám đối chọi, chỉ biết “tự sướng” ba cái bài cậy đăng vớ vẩn giấu trên Facebook của ông ta mà đã “blocked” Frank Trần thì tưởng rằng Frank Trần không biết.

Bài dài 10 trang, chỉ một đoạn ngắn viết về “xếp” Trần Thái Văn và chính mình là Nguyễn Quốc Lân thì ông ta lại “tình vờ” không trích dẫn. Xin ghi lại:

"Dù muốn dù không, họ phải chấp nhận đó là cờ của một nước mà thế giới đã công nhận, phải chấp nhận điều đó. Đám khoa bảng Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân là luật-sư rành về luật pháp, phải hiểu về điều đó… Vậy mà cứ mở miệng kêu ca đây là thành trì chống Cộng cuối cùng, phải tử thủ như tử thủ An Lộc. Họ đã vô tình đánh giá thấp “An Lộc địa sử ghi chiến tích…”, hạ thấp giá trị của chiến thắng An Lộc, của Tướng Lê Văn Hưng… Thật thối không thể chịu được, vậy mà cứ mở miệng là luật-sư, luật-sư, đáng lên án! Ls. Nguyễn Quốc Lân nếu không có cái chức Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove để câu những người khách Việt Nam không rành tiếng Anh, thì bảo đảm ông cũng phải đóng cửa phòng luật vì tài “hùng biện” lê thê, không đâu vào đâu như chúng ta đã thấy trên TV, YouTube clips. Cho nên Nguyễn Quốc Lân chỉ biết bám vào cái chức Ủy Viên Học Khu "muôn năm" để làm cái cần câu kiếm cơm cho phòng luật, chứ có dám tranh cử lên một chức vụ nào khác? Đề nghị phải có "Term Limits" trong Học Khu Garden Grove thì sẽ thấy Ls. Nguyễn Quốc Lân đóng cửa phòng luật, về nước cầm nhang lạy lục giống như ông luật-sư bên Houston, cũng là học ra luật-sư từ trường ở Mỹ ra đó. Nếu so với thành tích "chống Cộng" của ông luật-sư bên Houston, thì NQL chỉ đi theo xách dép cho ông HDH." ?????????

NQL Bài Cậy Đăng #19: https://www.facebook.com/LanQuocNguy…/posts/3296121903736035

Link: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2653174841580384