Kính gởi Đại gia đình Võ Bị và Ông Giao chỉ

Kính gởi Ông Giao Chỉ,

Thưa Ông,

Qua lời giới thiệu, được biết Ông là đại tá QLVNCH Vũ Văn Lộc, một thành viên khóa Cương Quyết, là 1 trong 4 khóa phụ của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBGQVN).

Tôi là CSVSQ Nguyễn Văn Nam khóa 20 TVBQGVN, đọc qua bài viết của Ông về quyển sách "Theo Dòng Lịch Sử" (TVBQGVN/TDLS) do nhóm đánh phá TH.CSVSQ/TVBQGVN vừa xuất bản, tôi xin gởi đến Ông những nhận xét của cá nhân như sau:

1-*Dù vô tình hay cố ý, bài viết của Ông được xem như “Lời giới thiệu” về quyển sách TVBQGVN/TDLS do nhóm đánh phá THVB vừa xuất bản, vừa được phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn.

*Quyển sách TVBQGVN/TDLS là do quyết định của ĐHĐ/ĐH.XVIII mà BCH/TH nhiệm kỳ 2012-2014 chịu trách nhiệm thi hành: Thành lập Ban Biên Soạn (BBS) của nhiệm kỳ mình và ra Văn Thư kêu gọi tất cả thành viên của 31 khóa cũng như BĐD của 31 khóa cùng họp sức để có tài liệu và dữ kiên cho BBS đúc kết.Nhiệm kỳ 2012-2014 chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nên đã bàn giao lại cho BCH/TH nhiệm kỳ 2014-2016 tiếp tục nhiệm vụ.BBS nhiệm kỳ 2014-2016 đã đúc kết và in thành bản thảo trình trước ĐHĐ.XX và đã được ĐHĐ.XX nhận xét còn nhiều khuyết điểm và thiếu sót cần phải được sửa chữa và bổ sung thêm cho tương đối hoàn chỉnh rồi mới phát hành. ĐHĐ.XX quyết định giao trọng trách nầy cho BCH.TH nhiệm kỳ 2016-2018 tiếp tục hoàn chỉnh và xuất bản trong nhiệm kỳ của mình.

Tiếc rằng THT và BBS sách nhiệm kỳ 2014-2016 đã không thi hành quyết định của ĐHĐ.XX ,không bàn giao bản thảo và tự ý đơn phương xuất bản sách mà Ông đã bỏ công viết bài giới thiệu.

Bản thảo sách TVBQGVN/TDLS là tài sản chung của TTVB do BCH.TH chịu trách nhiệm giữ gìn và xuấtbản,không một cá nhân hay phe nhóm nào có quyền lưu giữ và xuất bản.

*Tôi cũng xin minh xác cùng Ông,TH.CSVSQ/TVBQGVN là một tổ chức đặc thù của tập thể CSVSQ/TVBQGVN đã được thành lập,phát triển và hoạt động trong 40 năm qua, đặt căn bản trên Truyền Thống và Tình Tự Võ Bị không bị ràng buộc theo khuôn khổ luật pháp của bất kỳ Quốc Gia nào.Tổ chức của chúng tôi là Ban Chấp Hành Tổng Hội và Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát do ĐHĐ bầu ra,chịu trách nhiệm điều hành mọi sinh hoạt của TTVB trong nhiệm kỳ 2 năm. BCH.TH của chúng tôi không thể so sánh với ngành hành pháp của bất cứ Quốc Gia nào,và chúng tôi cũng không có lập pháp,chỉ dựa trên Nội Quy do TTVB lập ra và cứ thế mà thi hành,mọi sửa đổi và tu chính đều phải đề nghị trước ĐHĐ và do ĐHĐ quyết định.

2- Chúng tôi quan niệm rằng TVBQGVN gắn liền với hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa,gắn liền với cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Cộng và bọn tay sai VC của Quân Dân VNCH.

Mặc dầu Việt Nam Cộng Hòa và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử nhưng huynh đệ chúng tôi đã làm hết sức mình cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc chiến,và cũng là thành phần gánh chịu sự trả thù của giặc cộng nặng nề nhất.

TVBQGVN không phải nổi tiếng thuần túy ở cơ sở tổ chức quy mô và chương trình huấn luyện,mà nổi tiếng ở vùng trời Đông Nam Á Châu và trên thế giới vì đã đào tạo nên một lớp cán bộ có kiến thức ,có nhân cách và danh dự,có tinh thần Quốc Gia vững chắc,biết đặt Tổ Quốc,Trách Nhiệm và Danh Dự trên hết.

*Có truyền thống có tình tự Võ Bị cao độ,can trường nơi trận mạc, xả thân bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc. Một nữa huynh đệ chúng tôi đã gục ngã trên chiến trường, hy sinh một phần thân thể trong sứ mạng Bảo Quốc An Dân.

*Biết đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau,bất khuất trong ngục tù giặc cộng.Nhiều tấm gương sáng đã chấp nhận gục ngã trước họng súng của kẻ thù,nêu cao tấm gương trung liệt.

*Sau khi thoát khỏi bàn tay sắt máu của giặc cộng,chúng tôi đã tìm đến nhau với phương châm: chúng ta mất hết chỉ còn nhau,và từ đó TH.CSVSQ/TVBQGVN ra đời và sinh hoạt cho đến nay.Chúng tôi đã giữ vững ngọn lửa thiêng truyền thống và truyền đạt lại cho các thế hệ con cháu TTNĐH,nối tiếp con đường mà thế hệ cha anh chưa hoàn thành,hổ trợ tinh thần cho đồng bào cả nước trên con đường đấu tranh giành lại quyền tự do,dân chủ ,nhân quyền cho Dân Tộc.

*Một Lữ Anh Thư K1/2 đã kéo cao ngọn cờ Đại Nghĩa của Dân Tộc được Quân Dân VNCH tô thêm đậm nét,cờ vàng ba sọc đỏ,hiên ngang bay phất phơ trên khắp vùng trời thế giới và ngay trên chính quê hương đang bị giặc tạm chiếm.Thế hệ nối tiếp đang hàng hàng lớp lớp tiến lên với Christina Cao K14/2,Tammy Huỳnh K19/2…. bằng các mũi tấn công hữu hiệu… ngăn chận bàn tay giặc cộng đang ra sức xóa bỏ hình bóng VNCH, nhưng càng cố gắng xóa bao nhiêu thì ảnh hưởng của nền tự do, dân chủ,phồn thịnh VNCH càng lớn mạnh thêm.

-Xử dụng gậy ông đập lưng ông: ở đâu có áp bức bóc lột ở đó có đấu tranh, đòi lại những gì bọn giặc cộng đã cướp đoạt, đã bóc lột tận xương tủy của người dân,chúng sống xa hoa,sa đọa trên xương máu của đồng bào.

-Đòi lại quyền con người đã bị tập đoàn tay sai bán nước,hèn với giặc ác với dân,tước đoạt.

-Đòi quyền chống kẻ thù xâm lược Trung Cộng.

Nếu không đề cập hoặc nhắc qua một cách qua loa những phần tôi vừa nêu ra, nhất là trang Vị Quốc Vong Thân thì quyển TVBQGVN/TDLS không còn giá trị đích thực của nó, đó là lý do chính mà ĐHĐ.XX quyết định NGƯNG KHÔNG XUẤT BẢN để sửa chửa và bổ sung,giao nhiệm vụ đó lại cho BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018 thi hành.

Xin ơn trên và vong linh các huynh đệ đã bỏ mình vì Tổ Quốc và Dân Tộc phù hộ chúng ta.

Cuối cùng tôi cũng khẳng định cùng Ông, TTVB cũng không chừa một trang nào,một hàng một chữ nào để cho giặc cộng và bọn tay sai thêm vào đoạn kết đen tối của tập thể Võ Bị trong quyển TVBQGVN/TDLS như Ông mong đợi.

Kính chào Ông,

CSVSQ Nguyễn Văn Nam K20.


- "Theo Dòng Lịch Sử", bài viết của Giao Chỉ Vũ Văn Lộc