Nguyễn Phương Hùng, 13-4-2010

Tuần qua một ứng cử viên Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ Ba và cũng là đương kim Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam đương nhiệm Nguyễn Tấn Lạc đã tuyên bố nguyên văn trích từ Việt Herald Daily News thứ Ba 13/4/2010 như sau: Trích “Chúng tôi đã có quyết định là nếu chúng tôi đắc cử hay dù chúng tôi không đắc cử thì cộng đồng chúng tôi sẽ ngưng hoạt động và sau đó sẽ là chấm dứt hoạt động luôn, nếu ban đại diện cộng đồng mới này họ làm việc hữu hiệu và tốt đẹp và chúng tôi đã có nói trước đây rồi. (Ngưng trích).

Thành ra, cái tiến trình ngưng hoạt động của ban đại diện cộng đồng cũ do chúng tôi làm chủ tịch đó là cái chuyện nó sẽ xảy ra, tức là không thể có tình trạng có 3 ban đại diện cộng đồng. Với tình hình của các ứng cử viên này, chúng tôi nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra.

Vài ngày sau khi bản ti n đăng tuần trước, dư luận cộng đồng chê bai ông Nguyễn Tấn Lạc bắt cá hai tay. Vừa làm chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng đương nhiệm vừa ngắm nghé chiếc ghế phiá bên kia. Cũng vì chữ “NẾU” oái oăm này, ông Nguyễn Tấn Lạc bị mang tiếng là “bắt cá hai tay” (Người viết chưa thấy ai tài giỏi bắt cá 1 tay!!!) Nói đùa cho vui bắt cá 2 tay tức là 2 tay 2 con cá. Có lẽ sau khi phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Lạc cũng chưa “ý thức” được lời tuyên bố cho đến khi ông nghe được dư luận xôn xao chuyện lẫn lộn giữa “lạc rang” và “đậu phụng luộc”. Một mặt ông viết thư khiếu nại “nhà báo nói láo ăn tiền” Đỗ Dzũng, một mặt ông làm cú  “anh đi tìm em” với tờ Viễn Đông (có lẽ ông Tống Hoằng cũng là dân Chu Văn An) để nhờ “nói lại cho rõ”, thay vì đến gặp nhà báo Đỗ Dzũng để nhờ “xin cho tôi được một lần” cải chính lời tôi nói chưa được rõ ý. Việc nói báo này rồi bảo b o khác cải chính là điều tối kỵ trong nghề truyền thông. Nói ở đâu, sửa ở đó. Nhất là trong thời kỳ cạnh tranh thương mại 2 toà soạn lại sát nách nhau, ghê bỏ mother, có ngày tóe lửa. 

Sau khi báo Viễn Đông đăng lại lời tuyên bố mới của ông không có chữ “NẾU”, ỨCV Nguyễn Tấn Lạc hí hửng cắt bài đưa lên các diễn đàn cho mọi người rõ trắng đen “lạc luộc” khác với “lạc rang”. Nhưng với người viết, Lạc nào cũng là Lạc, thích luộc hay thích rang vẫn là Lạc. Người Bắc gọi là Lạc, người Nam gọi Đậu Phộng ăn vào cũng giống nhau, cũng xêm xêm không giống như Coca-Cola và Pepsi khác nhau hoàn toàn. Người đọc Việt Herald không đọc bài mới trong Viễn Đông thì bảo là rõ ràng là Lạc luộc. Người đọc Viễn Đông không đọc Việt Herald thì lại vẫn tin là Lạc rang. Đó là lý do chuyện báo nào loan tin thì phải “correction” báo đó. Người đọc báo hôm nay chưa chắc sẽ đọc báo ngày mai. Do đó, cải chính thì cũng được phần nào chưa được 100%.  

Tuy nhiên, trong cái nhìn của người viết cái hay nhất là để tránh việc phèn la đánh qua, trống bỏi đánh lại thì ông Nguyễn Tấn Lạc nên giải tán cái Ban Đại Diện của ông trước khi ứng cử là hay nhất. Ông viện cớ, nếu Ban Điên Dại của ông giải tán, thì cộng đồng sẽ bị bỏ ngỏ không có người “chống cộng” dễ bị xâm nhập. Điều này là nguỵ biện, vì chính ông đã tuyên bố là Ban Diện Dại của ông tạm ngưng hoạt động 6 tháng để Hội Đồng Liên Tôn làm việc “nhớn”. Tạm ngưng hoạt động và giải tán cũng xêm xêm. Ông không giải tán nên mới là nguyên nhân đưa đến lý do dư luận bảo ông bắt cá 2 tay. Chưa kể ông chỉ giải tán “nếu ban đại diện mới này họ làm việc hữu hiệu”. Cái “nếu” này mới là chuyện lấn cấn và dzô diên. Ai cho ông cái quyền chấm điểm Ban Đại Diện mới làm việc hữu hiệu? Thế nào là hữu hiệu? Tiêu chuẩn làm việc hữu hiện được đo bằng mét hay feet và định giá ra sao? Khi ra ứng cử vào Ban Đại Diện mới có nghĩa là ông Nguyễn Tấn Lạc đã xác định BĐD của ông hiện tại không làm việc hữu hiệu? Đã không hữu hiệu thì tại sao ông không bỏ mother nó trước khi ra ứng cử? Nếu “họ không làm việc hữu hiệu” như ý ông Lạc mong muốn thì chúng ta vẫn có 3 Ban Đại Diện cộng đồng phải không ông Nguyễn Tấn Lạc? Ông nói: “…chúng tôi nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra”, thưa ông “nghĩ” và thực tế khác nhau xa nhau lắm. Điều mình nghĩ sẽ không phải là điều khẳng định và bắt buộc là đúng. Mà từ xưa đến nay người viết chưa thấy những cái gì ông Lạc nghĩ đã đúng với thực tế.

[ Tin liên quan 

- Lá thư Bs. Nguyễn Xuân Vinh về UBXDSMCĐ