Ngày 4-4-2010

Kính thưa toàn thể quý vị:

Cái gọi là Ủy Ban Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng (UBXDSMCĐ) là thế này sao?

Thế mà họ đang ủy quyền cho HĐLT khai sinh ra thêm một tổ chức cộng đồng nữa tại Nam California.

Qua bức thư của tổ chức "Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại Quận Los Angeles", đề ngày Feb 17, 2004, một tổ chức do ông Nguyễn Duy Nghiêu quản trị và lãnh đạo. Trong thư họ nói họ không còn chống CS nữa “We have no intention to condemn the current (Communist) regime”!!!

Chuyện này xẩy trong 3 buổi điều trần tại TP South El Monte, năm 2004, để xin TP Công nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Cờ Biểu Tượng cho Người Việt tại TP South El Monte. Nhưng TP vẫn công nhận Nghị Quyết do chúng tôi – B.s. Nguyễn Xuân Vinh - góp phần soạn thảo và đề nghị.

Có mặt cả ông Ngô Chí Thiềng và một số người trẻ khác đến từ quận Cam, đến yểm trợ cho các ông Long, Cừ , Nghiêu trong cuộc vận động trên. Ông Thiềng lúc đó là CT Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt, mà nay là ông Nguyễn Tấn Lạc.

Ngày nay chính những người này đang múa may quay cuồng trong cái gọi là UBXDSMCĐ. Ông Nguyễn Duy Nghiêu đứng đầu danh sách Ban Cố Vấn - Bộ não của Ủy Ban- để ủy quyền cho Hội Đồng Liên Tôn  khai sinh thêm một tổ chức cộng đồng mới nữa tại Nam Cali, để xây dựng sức mạnh và thống nhất cộng đồng!!!???!!!. Hy vọng quý vị thàng công. Đại thành công!!!

Tài liệu này hy vọng những ai trong UBXDSMCĐ và HĐLT chưa biết sự thực phũ phàng, sẽ hiểu rõ hơn.

B.s. Nguyễn Xuân Vinh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T.b. Quý vị click vào link này, hay click trên bất cứ photo nào, để xem đầy đủ các tài liệu liên quan thì hiểu rõ hơn.

Đây là Bức Thư phản đối gửi cho TP South El Monte của các ông Nghiêu, Long, Cừ. Công khai thú nhận không còn chống CS nữa. Mà nay đang múa may để thống nhất cộng đồng??!!??

  • Đây là Tâm Thư cao đẹp của các ông ấy và những người khác
  • Thư của Ủy Ban Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng gởi cho chúng tôi (ông Nguyễn Duy Nghiêu đứng đầu danh sách Ban Cố Vấn).
  • Đây là bài báo (hay ở trang "Báo Chí" ngày 7-12-2009) nói về HĐLT nhận sự ủy quyền của UBXDSMCĐ để khai sinh thêm một tổ chức cộng đồng khác nữa tại Nam Cali

Xin cám ơn quý vị đã theo dõi.

B.s. Nguyễn Xuân Vinh
---------------------------------------------------------

Chú thích của Frank Trần Hữu Thân:

Những bài báo khác hay "tài liệu này" của B.s. Nguyễn Xuân Vinh đề cập trong lá thư đều có ở mục "Báo Chí" hay trang "Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Thống Nhất CĐ Nam California"

Trong buổi họp khoáng đại cộng đồng ngày 10/1/2010  tại quận Cam ở miền Nam California, UBXDSMCĐ (dưới sự điều hợp của G.s. T.s. Nguyễn Thanh Liêm, Cựu thứ trưởng bộ Văn Hóa & Thanh Niên VNCH) đệ trình danh sách của 81 Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức, Đảng Phái, Dân Cử, Báo Chí đã ký tên tín nhiệm Hội Đoàn Liên Tôn Việt Nam (HĐLT) tại Hoa Kỳ đứng ra tổ chức bầu cử thống nhất cộng đồng tại miền Nam California.  HĐLT nhận đứng ra tổ chức bầu cử trước sự chứng kiến của đại diện các đoàn thể đã ký tên và đồng hương. HĐLT đã soạn thảo nội qui bầu cử, ứng cử rõ ràng với sự cố vấn của L.s. Phạm Văn Phổ, sau đó HĐLT lập ra Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử thống nhất cộng đồng.

Trên nguyên tắc, UBXDSMCĐ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2010 để cho HĐLT hoàn toàn độc lập trong việc tổ chức bầu cử. Vai trò của HĐLT là chỉ đứng ra tổ chức bầu cử; nhiệm vụ của HĐLT chấm dứt sau khi cuộc bầu cử thống nhất cộng đồng tiến hành xong.

Và kể từ ngày 10/1/2010, website www.SucManhCongDong.Netlà do cá nhân Frank Trần Hữu Thân điều hành, mục đích cung cấp thông tin hữu dụng đồng hương, minh bạch, không phe phái, nhằm góp phần xây dựng và phát triển một cộng đồng vững mạnh nơi quê người. Mong lắm thay!!!

Trân trọng!