Một bài viết của con trai ký giả Đạm Phong đi tìm công lý cho cha. Bài viết với lập luận chặt chẽ có đề cập đến những tên tuổi và những tổ chức quen thuộc... đồng hương nên "đọc cho biết" :)

Nguyễn Thanh Tú – Thông Báo số 7 ngày 3 tháng 4, 2016 VOICE – Có Phải Là Công Cụ của Việt Tân?

"... Để xâm nhập giới chuyên gia, Việt Tân đã thành lập Hội Chuyên Gia Việt Nam, có hoạt động ở nhiều quốc gia kể cả Úc. Để lôi kéo giới trẻ, Việt Tân xâm nhập Tổng Hội Sinh Viên Nam California; thành lập Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu hoạt động ở Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu; và thành lập Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường ở Úc."

Xin bấm vào link này:

https://conglychodamphong.wordpress.com/2016/04/04/159/