Cơ Hội Thắng Cử 2016 Của Madison Nguyễn

Vũ Linh 3/2016 [vulinh(at)hotmail.com]

Một lần nữa CĐ người Việt tại San Jose sẽ có dịp bầu cô Madison Nguyễn vào một chức vụ trong chính quyền. Cô Madison Nguyễn thắng chức nghị viện TP San Jose Khu 7 vào cuối năm 2005.

Năm 2009, cô được Thị Trưởng Chuck Reed bổ nhiệm làm Phó Thị Trưởng TP San Jose. Cô là người được TT Chuck Reed tin cẩn nhất và thương mến nhiều, vì lá phiếu của cô là một lá phiếu rất quan trọng để giúp thông qua các dự luật của TT Chuck Reed trong Hội Đồng Thành Phố. Năm 2014, cô ra ứng cử chức thị trưởng và thua ngay trong vòng sơ bộ.

Sam Madison

Trong nhiệm kỳ hơn 8 năm, cô Madison Nguyễn được nổi tiếng đã tranh đấu chống lại nguyện vọng của CĐ qua một chuyện thường tình là CĐ muốn đặt tên Little Saigon tại khu vực thương mại của người Việt. Ngoài ra cô đã cố gắng giúp CĐ xây dựng Vườn Di Sản Văn Hoá Việt. Tháng 4, năm 2005, khoảng 6 tháng trước khi cô Madison thắng chức nghị viện, Hội Đồng Thành Phố San Jose qua sự vận động của CĐ hơn 15 năm trước đã biểu quyết $1,080,000 và một miếng đất trong khu vườn Kelley Park để xây Vườn Di Sản Văn Hoá Việt. Đồng thời, một cơ quan tiểu bang đã giúp cho $1,300,000 để tiến hành việc xây cất. Quận hạt Santa Clara County cũng đã cho ngân quỹ $100,000. Tới nay, Vườn Di Sản Văn Hoá được có hàng rào kẽm gai bao bọc một bãi đất trống nhiều cỏ dại mọc chung quanh một cái cổng tam quan xây dang dở và một kỳ đài 3 là cờ.

Trong thời gian đó, CĐ cũng có nguyện vọng là có một trung tâm sinh hoạt CĐ nhưng không được TT Chuck Reed ủng hộ.

Sau khi thua cử năm 2014, cô Madison Nguyễn đã nhất quyết ra ứng cử Dân biểu Tiểu bang Địa hạt 27. Cuộc tranh cử này đang có tất cả là 3 ứng cử viên gốc Việt, 3 ứng cử viên gốc Mễ và 1 ứng cử viên gốc Ấn. Đây là lần đầu tiên trong ĐH 27không có một người Mỹ bản xứ ra ứng cử.

ĐH 27 là một địa hạt bao gồm nhiều khu của TP San Jose - tất cả Khu 7, Khu 8 và Khu 5, phần lớn của Khu 3, phân nửa Khu 2 và một phần nhỏ của Khu 6. Theo Santa Clara County Registrar of Voters, có tất cả 159,000 người ghi danh đi bầu trong ĐH 27. Đảng phái được ghi là 46% Dân chủ, 19% Cộng hòa và 31% không hệ thuộc đảng phái. Ba nhóm cử tri ghi danh đi bầu lớn nhất trong ĐH 27 là người Mễ (khoảng 51,000), người Mỹ bản xứ (khoảng 45,000) và người Việt (khoảng 24,000). Số cử tri còn lại phần lớn là thuộc gốc Phi, Ấn và Tàu.

Tỷ lệ người đi bầu trong năm 2012, năm tranh cử tổng thống tương tự như năm 2016, là 30.5% (48,455) trong vòng sơ bộ, và 74.5% (118,277) trong vòng toàn kết. Năm 2012 chỉ có hai người ra ứng cử, một người đảng Dân chủ, một người đảng Cộng hòa.

VNmese Tet

Ứng Cử Viên Việt và Thời Vận

Cô Madison Nguyễn, với chức vị và tên tuổi trong CĐ Mỹ cũng như là CĐ Việt, hiện giờ gây quỹ được gần $330,000. Cô đang được giới báo chí Mỹ cho rằng sẽ là một trong hai người có nhiều cơ hội thắng vòng sơ bộ để vào tranh cuộc bầu cử tòan kết.

Còn hai ứng cử viên Việt khác thì gây quỹ được ít hơn. Ông Công Đỗ với số tiền khoảng $72,000 và bà Vân Lê với số tiền khoảng $61,000. Ông Công Đỗ thì không được CĐ Mỹ biết đến và với số tiền hạn hẹp, ông chỉ vận động chú trọng vào CĐ Việt với hy vọng rằng số phiếu Việt sẽ đưa ông vào vòng toàn kết. Bà Vân Lê đã ra ứng cử nghị viên hai lần trong Khu 7 và Khu 8 và thua ngay trong vòng sơ bộ. Kỳ này bà ra ứng cử với hy vọng rằng cử tri đảng Cộng hòa sẽ bầu theo đảng phái và bầu cho bà một cách đương nhiên. Với 6 người ra ứng cử, bà cầu may và hy vọng rằng cái hên sẽ thắng cái tài.

Trong ĐH 27, Khu 7 và Khu 8 của TP San Jose có đông người Việt nhất. Khi nhìn vào sổ phiếu đi bầu của CĐ Việt ở Khu 7 vào năm 2014, LS Tâm Nguyễn đã bỏ hết sức lực và tiền bạc để vận động CĐ đi bầu, tuy vậy chỉ có gần 5,100 người đi bỏ phiếu. Tổng số cử tri ghi danh đi bầu của Khu 7 là gần 8,700. Tức là tỷ lệ chỉ có khoảng 59% người đi bầu.

Năm 2012 Cử tri của CĐ Việt ở Khu 8, một lần nữa đi bầu rất đông khi CĐ vận động ráo riết để chống lại bà Rose Herrera và đưa một người ứng cử viên Việt ra là anh Jimmy Nguyễn . Số phiếu người Việt đi bầu ở Khu 8 năm 2012 chỉ có gần 3,900 phiếu. Tổng số cử tri ghi danh đi bầu của Khu 8 là gần 6,900. Tức là tỷ lệ chỉ có khoảng 56.5% người đi bầu.

Với cử tri Việt ghi danh đi bầu ở ĐH 27 là 24,000, số người thực sự đi bầu lẽ dĩ nhiên lúc nào cũng ít hơn. Nếu lấy tỷ lệ của hai Khu 7 và Khu 8 (hai khu có đông người Việt nhất) làm chuẩn thì số phiếu người Việt đi bầu với tỷ lệ 59% thi cũng chỉ có khoảng 14,200.

Vì số phiếu của cử tri Việt sẽ bị chia nên ba người Việt ra ứng cử thì e rằng sẽ chỉ có một người thoát vòng sơ bộ để vào cuộc bầu cử toàn kết. Cô Madison vì thành tích và tiếng vang nên không ít thì nhiều sẽ chiếm đa số phiếu Việt.

Số phiếu còn lại sẽ bị chia ba, chia ba là vì CĐ Việt cũng có cảm tình với Nghị Viên Ash Kalra, nhất là thế hệ trẻ sinh trưởng tại đây. NV Ash Kalra lúc nào cũng sinh hoạt và hỗ trợ CĐ trong mọi khía cạnh. Anh Ash Kalra là khuôn mặt quen thuộc và thường thấy hay làm việc cùng với thế hệ trẻ Việt tại San Jose. NV Ash Kalra gây quỹ được nhiều nhất trong 6 người với số tiền là $380,000. Anh được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người dân cử mà cộng đồng rất thân thuộc, gần gũi như là bà GSV Cindy Chavez, ông GSV Dave Cortese, v.v…


Bài liên quan:

Giao Chỉ viết về vườn Văn Hoá Việt tại San Jose: Tìm lối đoạn trường mà đi.