Hoà Thượng Thích Chánh Lạc không còn giữ chức vụ gì trong Giáo Hội nữa

1) Sáng hôm qua, ngày 3.9, một số chư Tăng giáo phẩm thuộc Viện Hóa Đạo do Hòa thượng Thích Viên Định dẫn đầu, y hậu chỉnh tề, đến Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon, ba lần đảnh lễ HT Quảng Độ, xin sám hối đã không khâm tuân việc xử lý nội bộ của Đức Tăng Thống trước đây, và xin Ngài đảm nhiệm trở lại việc lãnh đạo tối cao Giáo hội. Đồng thời xin hứa khâm tuân bất cứ quyết định gì của Đức Tăng Thống, đặc biệt là việc cách chức Hòa thượng Thích Chánh Lạc ra khỏi Giáo hội vì lý do đức hạnh.
 
2) Cùng thời gian này, Hòa thượng Thích Viên Lý, cũng điện thoại về xin đảnh lễ Đức Tăng Thống, sám hối với Ngài và rút lại ý định lưu nhiệm Hòa thượng Thích Chánh Lạc trong chức Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo hoặc Cố vấn.

3) Hôm nay ngày 4.9, HT Quảng Độ đã ký quyết định sắp xếp lại  thành phần nhân sự Văn phòng II Viện Hóa Đạo.
HT Thích Chánh Lạc không còn giữ chức vụ gì trong Giáo hội
 
Dưới đây là Thành Phần Nhân sụ mới
Chủ tịch : HT Thích Viên Lý
Phó chủ tịch : HT Thích Trí Lãng
Phó chủ tịch : HT Thích Trí Minh
Tổng thư ký : HT Thích Chơn Trí
Tổng Ủy viên Kế hoạch : Pháp sư niên trưởng Thích Giác Đức
Tổng Ủy viên Hoằng pháp : HT Thích Thiện Hữu
Tổng Ủy viên Truyền Thông : TT Thích Giác Đẳng
Tổng Ủy viên Thanh niên : HT Thích Huyền Việt
Tổng Ủy viên Tài chánh kiêm Đặc trách Liên lạc Úc châu : HT Thích Phước Nhơn
Tổng Ủy viên Từ thiện Xã hội kiêm Đặc trách Liên lạc Canada : HT Thích Thiện Tâm
Tổng Ủy viên Ngoại vụ : Cư sĩ Võ Văn Ái
Tổng Ủy viên Đặc trách Liên lạc Quốc tế : Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan
Tổng Thủ bổn : Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh