Cuôc Tranh Luận Tranh Cử khá căng thẳng và sôi nổi đã diễn ra từ 6 giờ đến 8 giờ giữa hai Liên Danh Thăng Tiến và Vì Dân.  Xin mời qúi vị xem các video clips của cuôc Tranh Luận Tranh Cử này của Viet Media Agency dưới đây để có nhận định cho riêng mình:

Tập 1:

Tập 2:

Tập 3:

Tập 4:

Tập 5: