Người Việt, 9-4-2012 

WESTMINSTER (NV) - Một buổi tranh luận công khai giữa hai liên danh tranh cử vào Ban Ðại Diện Cộng Ðồng VN/Nam California, nhiệm kỳ 2012-2015, sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ tối ngày Thứ Ba, 10 Tháng Tư, tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí, 9325 Bolsa Ave., Westminster.

Trong thư thông báo mời tham dự tranh luận, ông Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí, viết rằng ông “có dịp trao đổi và nhận được hồ sơ tranh cử của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Thụ ủy Liên danh 'Vì Dân' và ông Nguyễn Tấn Lạc, Thụ ủy Liên danh 'Thăng Tiến.'”

Hai ông Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Tấn Lạc đồng ý tham dự cuộc tranh luận công khai, do Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí tổ chức.

Mục đích của buổi tranh luận, theo thông báo của CLB, là để “đóng góp vào không gian tranh cử minh bạch, dân chủ, công bằng và ôn hòa,” để “rộng đường quan điểm, chủ trương hoạt động, tư cách cá nhân của hai liên danh,” và “để nhờ qua hệ thống truyền thông báo chí tham dự trực tiếp, phổ biến tin tức cho đồng bào sử dụng chính xác lá phiếu của mình.”

Thông báo nói rằng, cuộc tranh luận sẽ có sự hiện diện của quý lãnh đạo tinh thần và quý bậc trưởng thượng, nhằm gia tăng uy tín và trách nhiệm cho hai liên danh, tạo sự tin tưởng của đồng bào sử dụng lá phiếu đúng vào tân ban đại diện.

Ðiều hợp viên của buổi tranh luận là nhà báo Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí. (Ð.B.)