SMCĐ, 2-4-2012 - Khổ Mr. Lạc này thiệt, gởi email cho quí vị, tức là nhiều người… Tất cả đều là “public record”, cuối email còn thêm một câu nhân đạo “Xin quí v hãy tm gi tin tc này trong vòng hn chế”. Tuy nhiên theo "Googole Translation" mà cái chúng tôi hay dùng :-), "A stayed suspension means that the suspension to practice law is not applied, and the lawyer can still practice law. An actual suspension does take effect, and the lawyer can't practice law."


From: Lactan Nuygen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

To:
Date: Mon, Apr 2, 2012 at 2:45 PM

Subject: Bản án LS Nghĩa bị treo giò không được hành ngh lut sư vì vi phm lut hành ngh

Kính thưa quí v,

Vì LS Nghiã, UCV Th U ca LD Vì Dân nhn mnh nhiu ln v vic là ông ta là mt lut sư, am tường lut pháp mà Ban Đi Din Cng Đng rt cn mt người như LS Nghiã. LS Nghiã dùng lp lun này đ tranh c, đ ly phiếu, nhưng li thiếu lương thin không cho biết s tht là mình đã vi phm vào lut hành ngh và đang b treo giò "suspended" không được hành ngh mt năm cho đến cui năm 2012.

Vic này đã được nêu ra trước đây nhưng không có đ d kin. Nay có người cho tôi biết, tôi đã tìm hiu và đã tìm thy tài liu rõ ràng. Thc s đã có bn án rõ ràng trong Attached File. Xin gi đến quí v đ tường và tham kho.

Quí v có th vào website SucManhCongDong.Net và theo cái link về kim chng giy phép hành ngh lut sư (SMCĐ: Menu "Xét Bằng Cấp" > Lawyer), ri đánh vào tên “Neil Nghia Nguyen” trong khung “Attorney Search” thì s tìm ra tài liu/bn án này.

Tôi đang suy nghĩ, mình phi hành x như thế nào đ s vic không tr nên ti t, không bt li cho v kin gia NPH và hơn 30 v lãnh đo trong cng đng, và không nh hưởng xu đến cng đng cũng như cuc bu c HĐĐD/CĐNVQG-NC đang din ra.

Xin quí v hãy tm gi tin tc này trong vòng hn chế.

Lac Tan Nguyen


Tin liên quan:
- Bản phán quyết của Tòa Los Angeles về "STAYED SUSPENSION", ký (filed) ngày 21-11-2011