SMCĐ: Mr. Lạc này cũng kỳ lạ. SMCĐ có đủ các lá thư, có luôn bài của NPH viết "cuộc Họp Báo Bất Tín Nhiệm (17-5-2010) này thật là dzô dziên", vậy mà không đọc, vô KBCHN làm chi rồi "bức súc". Vậy rồi lại yêu cầu SMCĐ đăng thư "bức súc", đáng lý ra là phải "ém" cho hả giận. :-)


23-1-2012

Thư Ngỏ

Về Thư Trả Lời của BS Nguyễn Xuân Vinh cho ông Phan Kỳ Nhơn

Tựa đề của bài viết nguyên thủy của Nguyễn Phương Hùng trên KBCHN.net là Bs. Nguyễn Xuân Vinh "tát tai" cựu Thiếu tá Quân cảnh Phan Kỳ Nhơn. Ông Nguyễn Phương Hùng đã đưa bài này lên với tựa đề “xấu” để bôi bẩn, khai thác những mâu thuẫn, phá hoại cộng đồng như thường lệ.

Trong Thư Ngỏ này tôi chỉ muốn viết cho BS Nguyễn Xuân Vinh, bà Nguyễn Minh Nguyệt và chia xẻ với quí vị lãnh đão các tổ chức đoàn thể cộng đồng cùng đồng hương đồng bào tại Nam California những hiểu biết, suy nghĩ và nhận định của tôi về những điều BS Nguyễn Xuân Vinh viết trong lá thư trả lời ông Phan Kỳ Nhơn.

Lá thư của ông Phan Kỳ Nhơn gửi cho ông Nguyễn Xuân Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt với lời lẽ rất hòa nhã, lịch sự, tế nhị, đầy thiện chí, và kính trọng, rất có ý nghiã về phương diện xây dựng và đoàn kết như:

“kính mời Bs Vinh và Ban Chấp Hành Cộng đồng Nam Cali do Bs làm Chủ tịch, đề cử nhân sự tham gia vào Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ban Giám Sát bầu cử, đồng thời lập liên danh ra tranh cử vào các cơ chế Cộng đồng nhiệm khóa 2012-2015 sẽ được tổ chức rất qui mô vào cuối tháng ba 2012.”

Và “Để có một Ban Đại Diện Cộng đồng Việt Nam thống nhất, hầu tạo sức mạnh đoàn kết và thế liên hoàn chống Cộng sản và Tay sai, chúng tôi rất mong tất cả chúng ta, những người Việt Quốc gia chân chính, cùng bỏ qua những dị biệt, những bất đồng trong quá khứ để nghĩ đến tương lai Cộng đồng và tiền đồ dân tộc như chúng tôi đã từng nhiều lần đề cập đến trên các hệ thống truyền thông trước đây.”

Thế nhưng, lá thư BS Nguyễn Xuân Vinh trả lời ông Phan Kỳ Nhơn thì lời lẽ hoàn toàn ngược lại, rất ngược ngạo, láo lếu, phách lối, lố bịch. Tôi thật sự không muốn lên tiếng về lá thư này, vì đối với những người thiếu hiểu biết, ù lì, ăn nói ngược ngạo, láo lếu, sự lên tiếng của tôi hay bất cứ người nào khác về những sự thật hay những nhận định đúng đắn có thể sẽ làm cho tình huống căng thẳng, lại thêm lời qua tiếng lại, khiến tình hình tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, sau khi đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi nhận thấy mình cần phải lên tiếng để quần chúng đồng hương đồng bào được hiểu rõ hơn, vì họ có quyền được biết, được hiểu để có những quyết định, phán đoán và hành xử một cách thích đáng. Trong tinh thần này, tôi xin trình bày những nhận định của mình để làm sáng tỏ những sự việc mà BS Nguyễn Xuân Vinh nêu ra trong thư trả lời ông Phan Kỳ Nhơn.

I.- Trước hết về điều ông Nguyễn Xuân Vinh cho rằng tổ chức CĐVN-NC của ông là tổ chức bất vụ lợị, sinh hoạt dưới điều lệ 501 (c) (3) của luật thuế liên bang Hoa Kỳ.

Thực ra tổ chức CĐVN-NC của ông Nguyễn Xuân Vinh (cũng là tổ chức cộng đồng mà chúng tôi, Nguyễn Tấn Lạc đã từng giữ nhiều vai trò từ Phó Chủ Tịch đến Chủ Tịch) có tên chính thức, hợp pháp là Vietnamese Community of Southern California với EIN # là 33-0448822. Tên tiếng Mỹ này là tên chính thức trên giấy tờ với chính quyền tiểu bang và liên bang chứ không phải là tên tiếng Việt: CĐVN-NC.

Khi nói đến tình trạng sinh hoạt dưới điều lệ 501 (c) (3) của luật thuế liên bang Hoa Kỳ của CĐVN-NC, thì ông cũng nên nắm chắc rằng tổ chức này vẫn còn giữ được tình trạng 501 (c) 3 thì hãy nói. Rất tiếc rằng khi ông viết điều này ra trên giấy trắng mực đen thì tổ chức CĐVN-NC (Vietnamese Community of Southern California) đã mất tình trạng này từ ngày 15 tháng 5, năm 2010. Cho đến nay, tình trạng này mất 501 (c) (3) này đã kéo dài hơn một năm rưỡi rồi.(Xin xem attaché file đính kèm và theo link này : http://taxdollars.ocregister.com/2011/08/17/nonprofit-status-yanked-from-500-more-charities/93915/

Lưu ý: tài liệu của IRS vẫn dùng địa chỉ nguyên thuỷ của Vietnamese Community of Southern California từ thời ông Bùi Bỉnh Bân làm chủ tịch)

Tôi xin báo để ông biết mà không nên huênh hoang là còn có 501 (c) 3 nữa mà vi phạm vào luật pháp Hoa Kỳ, nhất là đừng đánh lừa quần chúng, chính quyền, và tìm cách xin donation của các nhà hảo tâm với lời quảng cáo là được miễn trừ thuế.

Trong quá khứ tổ chức CĐVN Nam Cali (Vietnamese Community of Southern California) của ông đã làm việc giỏi đến độ cũng bị Bộ Nội Vụ Tiểu Bang California “treo giò” (suspended) và ông cũng không biết gì cả hàng hơn nửa năm trời cho đến khi tôi công bố cho đồng hương đồng bào tại Nam Cali biết rõ. Tôi cũng không ngạc nhiên gì khi thấy tổ chức CĐVN-NC (Vietnamese Community of Southern California) của ông đã mất tình trạng 501 (c) 3 mà cũng chả có ai trong Ban Đại Diện CĐ của ông hay biết gì suốt hơn một năm rưỡi qua.

Trước đây ông cũng đã từng làm cho tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Los Angeles bị treo giò, bị ngưng hoạt động, khiến cho những người lãnh đạo khác của tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Los Angeles phải lập ra tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Los Angeles để tiếp tục hoạt động và mời ông ra chỗ khác chơi.

Tại sao tổ chức CĐVN-NC của ông, (mà dường như ông đã từ chức và không còn sinh hoạt gì cả hai năm qua) lại mất tình trạng 501 (c) 3? Tôi tin chắc rằng ông không biết, vì ông không thực sự nắm vững Nội Quy của CĐVN-NC cũng như luật lệ hành chánh và sự điều hành tổ chức bất vụ lợi CĐVN-NC.

Sự thật là: Tổ chức CĐVN-NC của ông, với bà luật gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Phó chủ tịch Nội Vụ đã không khai thuế gì cả, có thể cả năm năm qua. Không lẽ bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt không khai thuế suốt mấy năm qua, và không hay biết gì cả về việc mất tình trạng 501 (c) 3 này. Ông Nguyễn Xuân Vinh có thể hỏi bà Minh Nguyệt xem bà ấy có khai thuế hay không hay ông không còn quan tâm gì nữa về vấn đề này vì ông đã không sinh hoạt gì trong Ban Đại Diện CĐVN-NC cả gần hai năm qua rồi.

Việc bê bối này đã cho thấy cả ông và bà Nguyễn Minh Nguyệt chỉ thích cái danh chứ thực sự không lo làm việc gì để giữ cho tổ chức CĐVN-NC luôn luôn hợp lệ chứ đừng nói chi đến việc phục vụ cộng đồng. Chắc chắn rằng đồng hương đồng bào ở đây đã thấy rõ tất cả những yếu kém trong công tác phục vụ cộng đồng cũng như đấu tranh chống Cộng của CĐVN-NC do ông làm chủ tịch. 

II.- Thư hai, về điều ông cho rằng “Cuộc bầu cử ngày 18/4/2010 của tổ chức của các ông (Phan Kỳ Nhơn) là một hành động phản dân chủ và vi phạm Nội Quy CĐVN Nam Cali đã có sẵn.”

Đây là điều vô cùng lố bịch và láo lếu của ông Nguyễn Xuân Vinh. Rất tiếc rằng ông Nguyễn Xuân Vinh là một bác sĩ, một trí thức, chủ tịch của tổ chức cộng đồng “gọi là CĐVN Nam Cali”, theo lẽ thường, chắc chắn ông phải có đủ trình độ hiểu biết về thực tế, luật lệ lẫn lề lối sinh hoạt dân chủ mà không hồ đồ viết lách sai trái trầm trọng như vậy. Có thể ông biết, nhưng ông cố ý, cố tình viết sai, cưỡng từ đoạt lý.

1.- Xin thưa ngay với ông Nguyễn Xuân Vinh rằng cái tổ chức “CĐVN Nam Cali” mà ông đề cập tới không phải là tổ chức của ông hay do ông làm chủ tịch nữa. Theo chỗ tôi biết chắc thì ông đã không còn làm việc hay rời bỏ CĐVN-NC gần hai năm nay rồi vì ông đã chính thức có thư từ chức. Tổ chức cộng đồng của ông trước đây, cứ tạm cho là thế đi, có cái tên chính thức là “Vietnamese Community of Southern California” chứ không phải là CĐVN Nam Cali. Tổ chức CĐVN Nam Cali là tổ chức cộng đồng do tôi, Nguyễn Tấn Lạc, làm chủ tịch trước đây. Ông không có tư cách gì mà nhân danh cái CĐVN Nam Cali này, để lên tiếng nói năng gì cả, và lại còn buộc người khác phải tôn trọng Nội Quy của CĐVN-NC.

2.- Nếu ông Nguyễn Xuân Vinh không còn hoạt động trong vai trò Chủ tịch cộng đồng nữa thì lại càng lố bịch khi ông trả lời Thư Thỉnh Mời của ông Phan Kỳ Nhơn chưa kể đến những lời lẽ lố lăng, ngược ngạo không giống ai của ông.

Ông không có tư cách gì nói đến việc vi phạm Nội Quy CĐVN Nam Cali của cuộc bầu cử ngày 18/4/2010 do Hội Đồng Liên Tôn tổ chức, cũng như tính cách dân chủ hay phản dân chủ của cuộc bầu cử này. Ông hồ đồ gọi cuộc “’Cuộc Bầu Cử CĐNV-NC vào ngày 18 tháng 4, 2010’ là của các ông/bà (Phan Kỳ Nhơn)” chứng tỏ là ông qúa kém cỏi trong việc nhận thức một sự thật, nếu không muốn nói là ông cố tình chối bỏ một sự thật phũ phàng là sự thành công của cuộc bầu cử với khoảng 18000 cử tri đi bầu, một “cái tát” như trời giáng vào tổ chức cộng đồng “lưu nhiệm đến 3 năm” trọn một nhiệm kỳ một cách lố bịch, “bất hợp pháp phản Nội Quy, phản dân chủ” của ông vào năm 2009.

Việc “lưu nhiệm nguyên một nhiệm kỳ 3 năm của tổ chức CĐVN-NC của ông là một hành động “phản dân chủ”, “phản nội quy” hơn bao giờ hết mà ông không biết, không hổ thẹn, không tự lên án mình, mà ông lại đi lên án cuộc bầu cử của người khác, không dính dáng gì đến ông, đến tổ chức cộng đồng của ông là phản dân chủ và vi phạm nội quy thì thật là lố bịch và láo lếu hết chỗ nói.

Ngoài ra, trước đó ba năm, năm 2006, cuộc bầu cử do phe nhóm của ông tổ chức đã chỉ thu hút được khoảng một ngàn cử tri mặc dù là độc diễn. Ông nên tự hổ thẹn về sự kém cỏi của những người trong phe nhóm của ông với cái thành tích 1000 cử tri tham gia cuộc bầu cử độc diễn, nó qúa “khiêm tốn”, nó quá thấp, thực sự là “thấp nhất” trong lịch sử tổ chức bầu cử cộng đồng tại miền Nam California.

3.- Nói đến sự tôn trọng Nội Quy của CĐVN Nam Cali, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ cho ông, vì cho đến nay nhiệm kỳ “lưu nhiệm 3 năm bất hợp pháp, phản nội quy, phản dân chủ” của ông cũng đã sắp mãn vào tháng 4 năm 2012. Thế mà toàn thể đồng hương đồng bào ở Nam Cali không một ai thấy tổ chức CĐVN Nam Cali của ông nhúc nhích gì cả trong việc tổ chức bầu cử tân Ban Đại Diện CĐ mới.

Tôi e rằng ông không biết, không đọc, không thuộc bản Nội Quy của CĐVN Nam Cali của ông và chắc chắn rằng ông đã không tôn trọng Nội Quy nên đến giữa tháng 1 năm 2012 mà không hề có một thông báo nào về họp hành hay tổ chức bầu cử gì cả. Vậy thì ông nên tự “xét lại mình” trong việc tôn trọng Nội Quy trước khi nói đến việc tôn trọng Nội Quy của những tổ chức hay cá nhân thuộc các tổ chức hội đoàn khác.

Ngoài ra ông cũng không nên tỏ ra lố lăng thái quá khi cáo buộc tổ chức khác không tôn trọng Nội Quy của tổ chức của ông khi mà thực tế ông không có thẩm quyền gì cả. Ông Nguyễn Xuân Vinh nên nhớ rằng tố chức cộng đồng của ông là Vietnamese Community of Southern California còn tổ chức CĐVN Nam Cali là của tôi, Nguyễn Tấn Lạc.

III.- Ông Nguyễn Xuân Vinh nói về cuộc họp báo của “Một số đảng phái, đoàn thể, các vị nhân sĩ trong cộng đồng” mà có sự tham dự của 19 (?) nhà truyền thông mà không một ai có một câu hỏi ngược lại với BTC cuộc họp báo và cho rằng “sự thật đã được chứng tỏ sự sai trái của cái gọi là “Cuộc Bầu Cử CĐVN-NC” của quí ông/bà cũng đã được 19 nhà báo tại Nam California công khai chấp nhận” là một suy diễn, kết luận quá ư là lố lăng, kịch cỡm, nếu không muốn nói là láo lếu.

1.- Nói đến cuộc họp báo với 19 (?) nhà báo trên, chỉ nội con số 19 nhà báo này mà danh sách không hề được nêu ra để chứng minh đã cho thấy sự lố bịch, phóng đại một các qúa lố, cường điệu, láo khoét của ông. Ở Nam California này, có bao nhiêu tờ báo - nhật báo và tuần báo, số nhà báo hay ký giả thường săn tin quen thuộc ai cũng biết chỉ trên đầu ngón tay, không biết ông đào đâu ra 19 nhà báo hiện diện trong buổi họp báo này. Chẳng lẽ ông chủ tịch tính luôn cả những “nhà báo ma”, “nhà báo vô hình”.

2.- Ông nêu lên sự kiện không có nhà báo nào đặt câu hỏi với Ban Tổ Chức cuộc họp báo mà cho rằng sự thật đã được chứng tỏ sự sai trái của “Cuộc Bầu Cử CĐVN-NC” thì thật là ăn nói ngược ngạo hết chỗ nói.

Có cái luận lý, cái logic nào quái gở hơn cái luận lý kỳ quặc này không hả bà con đồng hương đồng bào. Lập luận rằng không có nhà báo nào đặt câu hỏi với Ban Tổ Chức cuộc họp báo, rồi kết luận là sự thật đã được chứng tỏ sự sai trái của “Cuộc Bầu Cử CĐVN-NC” thì thật là quái đản, không thể nào hiểu nỗi khả năng lý luận lẫn trí tuệ và sự diễn đạt bằng văn từ của ông chủ tịch và bà phó chủ tịch.

Tại sao ông chủ tịch và bà phó chủ tịch không nghĩ rằng những điều Ban Tổ Chức cuộc họp báo trình bày với những lời lẽ ngược ngạo, cố tình cáo buộc bậy bạ như phản dân chủ, vi phạm nội quy, xuyên tạc sự thật, là những lố lăng, láo lếu, nên chẳng ai thèm hỏi làm gì. Đối với những người ăn nói ngược ngạo, láo khoét này, không tôn trọng sự thật, không biết phục thiện, cố tình gây chia rẽ và phân hóa trong cộng đồng trong Ban Tổ Chức cuộc họp báo, thì đặt câu hỏi để làm gì, có hữu ích gì không?

3.- Còn gì quái đản hơn nữa khi ông chủ tịch lại kết luận thêm bằng cách gắn ngay vào miệng 19 (?) nhà báo này sự “cũng đã công khai chấp nhận”. Từ sự việc 19 (?) nhà báo này không đặt câu hỏi với Ban Tổ Chức cuộc họp báo mà ông chủ tịch và bà phó chủ tịch gắn thêm cho họ sự “cũng đã công khai chấp nhận” thì thật là quá “tài tình và kỳ diệu” thật. Một sự láo khoét trắng trợn chưa từng thấy.

Nhưng kết luận lố bịch này, chắc chắn là chả có ai tin, vì nó quá lố lăng và láo lếu hết sức. Tội nghiệp cho 19 nhà báo “ma” bị mắc tiếng oan. Chắc họ đã chắng thèm lên tiếng cải chính hay minh xác vì có lẽ họ coi những lời lẽ láo lếu này chẳng có giá trị gì.

IV.- Kết Luận:

Mọi giới đồng hương đồng bào tại Nam California đều đã biết tình trạng hoạt động èo uột, yếu ớt, tê liệt của Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Nam California (Vietnamese Community of Southern California) của ông Nguyễn Xuân Vinh và bà Nguyễn Minh Nguyệt trong hơn hai năm vừa qua, với sự rút lui và thiếu vắng các nhân sự đứng đầu như ông cũng như sự nạn rứt và phân hóa nặng nề trong nội bộ giữa các thành viên vì những tranh chấp, va chạm và thất bại trong việc tổ chức Hội Chợ Tết để kiếm tiền và những sinh hoạt khác.

Lẽ ra trước một thực tế suy yếu trầm trọng như thế, bức Thư Thỉnh Mời CĐVN-NC tham gia bầu cử CĐ của ông Phan Kỳ Nhơn gửi cho ông và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt với lời lẽ tương đối hòa nhã, lịch sự, tế nhị, kính trọng cần được đón nhận, xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng. Lẽ ra Ban Đại Diện CĐ của ông nên tự kiểm điểm lại thực trạng sinh hoạt cộng đồng của mình một cách nghiêm túc, xác định phương hướng hoạt động, thái độ phục vụ cộng đồng tích cực, hay đoàn kết, xây dựng, hợp tác với sự mời gọi của ông Phan Kỳ Nhơn hoặc tiếp tục duy trì tình trạng cũ với vô vàn khó khăn phải vượt qua và với số nhân sự, phương tiện ngày càng ít ỏi, cạn khô, kiệt quệ.

Lẽ ra, ông Vinh, bà phó chủ tịch, các thành viên của Ban Đại Diện CĐVN-Nam Cali của ông, và những người hỗ trợ nên bàn thảo kỹ lưỡng, đặt quyền lợi của tập thể cộng đồng người Việt quốc gia lên trên hết, khôn ngoan nắm lấy cơ hội này và đáp ứng trả lời một cách tích cực trên tinh thần đoàn kết xây dựng và hợp tác, tham gia vào cuộc bầu cử như một giải pháp tốt đẹp cho chính mình.

Tệ lắm thì ông chủ tịch cũng chỉ cần lên tiếng ủng hộ, đồng thời kêu gọi đồng hương đồng bào tham gia đông đảo vào cuộc bầu cử để chấm dứt tình trạng chia rẽ phân hóa cộng đồng đã kéo dài hàng chục năm qua, không có lợi gì cho cộng đồng, mà chỉ là kéo dài một sự bế tắc trong mỏi mệt và làm lợi cho cộng sản, nhất là trong tình trạng cộng sản VN đang âm mưu xâm nhập, len lỏi, phá hoại và tiếp tục gây chia rẽ phân hóa cộng đồng, tuyên truyền cho chế độ với ý đồ thi hành Nghị Quyết 36 của chúng.

Nếu ông Nguyễn Xuân Vinh làm được công việc này thì thật là “đại phúc” cho tập thể người Việt quốc gia, cho cộng đồng người Việt tị nạn tại Nam California và ông đã là một người “hùng” của lịch sử thống nhất và xây dựng cộng đồng Việt Nam tại Nam California và sẽ được mọi người ghi nhớ.

Tiếc thay ông Nguyễn Xuân Vinh lại làm ngược lại hoàn toàn, khiến cho nhiều người tự hỏi tại sao ông Nguyễn Xuân Vinh lại muốn từ chối, bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng, một cơ hội đóng góp lớn lao để đời, để lại tiếng thơm lâu dài, mà lại chọn giải giáp bất hợp tác tiêu cực, nhằm duy trì tình trạng phân hoá và chia rẽ cộng đồng mà cộng sản Việt Nam vô cùng mong muốn. Ông Nguyễn Xuân Vinh đã vô tình giúp cộng Sản VN nỗ lực phân hóa cộng đồng người Việt tị nạn tại Nam Cali một cách không công vì chúng chẳng tốn một xu teng hay phải vượt qua một trở ngại, khó khăn nào. 

Chẳng lẽ ông Nguyễn Xuân Vinh lại không ý thức được điều này, lại cộng tác với cộng sản Việt Nam thực hiện ý đồ xấu xa của chúng, để duy trì tình trạng bất lợi này mãi mãi cho cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam California? Chẳng lẽ sự thật như thế này ư? Xin dành cho ông Nguyễn Xuân Vinh và bà Nguyễn Minh Nguyệt một cơ hội nữa để trả lời. Tôi tin rằng đồng hương đồng bào mọi giới vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời tích cực và sẽ hoan hỷ đón nhận thiện chí của hai vị.

Little Sàigòn, ngày 23 tháng 1, năm 2012

Nguyễn Tấn Lạc

Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam – Nam California 


Tin liên quan:
-
Liên Đoàn Cử Tri Việt Mỹ Bắc Cali phỏng vấn ông Phan Kỳ Nhơn (nhận qua email ngày 20-1-2012)
Thư bà Trần Thanh Hiền gởi SMCĐ về lá thư Bs. NXV và vấn đề bầu cử cộng đồng, 19-1-2012
Băng thâu (audio clip) UBXDSMCĐ phỏng vấn Gs. Ts. Nguyễn Thanh Liêm về việc vận động thống nhất cộng đồng, 15-12-2008
- Lời phát biểu của Gs. Ts. Nguyễn Thanh Liêm vào bữa họp tổng kết cuối năm của UB XD SMCĐ, 29-12-2008
- Đường hướng hoạt động của UB XD SMCĐ, 2009
Thư Bs. Nguyễn Xuân Vinh gởi Ông Phan Kỳ Nhơn
Thông báo bầu cử số 3 (Thư gởi Bs. Nguyễn Xuân Vinh), 5-1-2012
Vẫn chuyện Người Việt Cuốc Ra Nam “Ca Lì”, NPH 23-9-2010
Câu chuyện ông đại tá dzô dziên, NPH 3-6-2010
Bản Lên Tiếng phủ nhận cuộc bầu cử cộng đồng ngày 18-4-2010, 17-5-2010
Khó ăn khó nói, NPH năn nỉ viết bài miễn phí cho Việt Herald, 14-5-2010
- Quà Mother’s Day không bà Mẹ nào thích nhận, NPH 14-5-2010
NPH - "Vợ tôi không bao giờ nói láo", NPH 5-5-2010
Những người không thích nói thật có quyền làm ban đại diện cộng đồng?, NPH 27-4-2010
Một biến cố lịch sử mới tại CĐVN Nam California, NPH 19-4-2010
- Băng thâu "Radio Talkshow" Người Việt Tự Do của Nguyễn Phương Hùng phỏng vấn UBXDSMCĐ, ngày 17-11-2008
- Băng thâu "Radio Talkshow" Người Việt Tự Do của Nguyễn Phương Hùng phỏng vấn UBXDSMCĐ, ngày 20-11-2008