• * Vũ văn Lộc, cư dân San Jose từ năm 1976,vuvanloc
  • * Giám đốc IRCC, Inc. từ năm 1976.
  • * Chủ tịch ủy ban kỳ đài VNCH và công viên văn hóa nhiệm kỳ 85-91 và 91-95.
  • * Sáng lập Việt Museum tại History San Jose in Kelley Park từ 2006
  • * Tài liệu về dự án phác họa từ 1985 đính kèm.

 

Thư ngỏ

Kính gửi ông Sam Liccardo thị trưởng San Jose.

Đồng kính gửi quý ông Nguyễn Tâm nghị viên khu 7 và ông Nguyễn Mạnh, nghị viên khu 4, cùng toàn thể quý vị nghị viên thành phố San Jose.

Thông báo quý vị giám sát viên Santa Clara County

Kính thưa ông thị trưởng và các nghị viên. Quý vị và cộng đồng Việt Nam tại San Jose hiện quan tâm về việc thành lập trung tâm sinh hoạt cho cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi xin đề nghị xử dụng ngay tạm thời Leininger Center, Senter Rd. hoặc Shirakawa Center, Lucretia Ave.

Các việc dài hạn sẽ làm sau. Đồng thời xin kể lại lịch sử quá khứ và đề nghị cho con đường tương lai.

Sau đây là phần trình bày chi tiết. Đặc biệt giới thiệu với quý vị về cơ quan chúng tôi là nơi khởi xướng đầu tiên việc thực hiện Vườn văn hóa, Trung tâm cộng đồng Việt Nam và Viện Bảo tàng.

(A) Bắt đầu từ 1985: Tôi là Vũ văn Lộc, giám đốc cơ quan IRCC thành lập từ năm 1976 tại San Jose giúp việc định cư di dân tại Bắc California. Trong 10 năm qua tôi cũng đã hoàn tất viện bảo tàng thuyền nhân và VNCH trong khu History San Jose. Tôi cũng là chủ tịch 2 nhiệm kỳ đầu tiên của tổ chức thành lập vườn Văn hóa Việt Nam tại San Jose từ 1985 đến 1990 và từ 1991 đến 1995. Chúng tôi bàn giao cho các vị kế tiếp là cụ Trần Hữu Phúc, qua ông Lê Văn Hướng và sau cùng là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi.

(B) Vị trí đầu tiên của công viên văn hóa là khu đất trên đường Capitol Expw gần đường Senter. Tại đây chúng tôi dự trù sẽ lần lượt xây cất các công trình hoàn toàn do cộng đồng đóng góp. Các điểm chính chúng tôi phác họa từ năm 1985 được bác sĩ Ngãi giữ nguyên nhưng không được giải thích rõ ràng. Xin trình bày lại để quý vị nên biết qua. Công trình đầu tiên là kỳ đài tốn kém gần 100 ngàn ngân khoản hoàn toàn do cộng đồng Việt Nam đóng góp với 3 cột cờ và hệ thống điện có hàng rào chung quanh. Khánh thành 23 tháng 6-1991 với 4,500 người tham dự. Năm 1995 bàn giao cho cụ Trần Hữu Phúc chuẩn bị xây cất đền Hùng dự trù 100 ngàn do tiền quyên góp được trong cộng đồng.

 

Kỳ đài khánh thành 23 tháng 6-1991 với 4,500 người tham dự.

(C) Thay đổi địa điểm: Vào năm 1995 ông Lê Văn Hướng trách nhiệm và ông Shirakawa, Jr. nghị viên San Jose khu 7 muốn dùng khu đất đã xây kỳ đài làm sân gold nên đề nghị đưa công viên đến vị trí hiện nay. Tôi không đồng ý nhưng quý vị đương nhiệm trong hội chấp nhận nên thành phố cho cưa 3 cột cờ tại vị trí cũ.. Chúng tôi đem ba cây cột cờ về giữ làm di vật. Vì nghĩ rằng hội của bác sĩ Ngãi được sự yểm trợ của thành phố và các nhà tư bản chắc chắn sẽ hoàn tất công viên bao gồm cả trung tâm cộng đồng, nhưng không có khả năng làm Viện Bảo tàng, tôi bắt đầu xây dựng Viet Museum trong History Park. Sau đó các diễn tiến của dự án Vườn Văn Hoá trong gần 20 năm qua chưa hoàn tất và quý vị đã được sở công viên báo cáo đầy đủ. Tôi chỉ xin xác nhận những điểm quan trọng sau đây. Giai đoạn đầu công viên văn hóa chúng tôi thực hiện rất thành công và hoàn toàn không có tài trợ của chính phủ. Công việc xây dựng Viet Museum gần như hoàn tất cũng không có tài trợ của chính phủ. Việt Museum tại San Jose là thành công đầu tiên và duy nhất đã có tiếng vang khắp thế giới. Cộng đồng Việt Nam CA, Texas, DC, Úc châu, Canada đều muốn thực hiện mà không làm được. Gia đình chúng tôi bán nhà khu Evergreen dọn vào mobil home để lấy tiền trả nợ cho Việt Museum.

(D) Tình trạng hiện nay: Chúng tôi được biết trong hơn 10 năm qua dự án đã chi tiêu gần 4 triệu mỹ kim. Thành phố quyết định chấm dứt khế ước với tổ chức của bác sĩ Ngãi và sẽ đảm trách trực tiếp dự án công viên văn hóa Việt Nam với ngân khoản 700 ngàn còn lại. Mặt khác thành phố cũng dự trù kế hoạch khá lớn lao và lâu dài cho việc xây cất trung tâm cộng đồng. Thời gian qua kinh nghiệm thất bại rõ ràng về thời gian chậm trễ và phí tổn tài chánh của dự án công viên văn hoá là trách nhiệm của cả 2 bên. Cả bên nhận tiền làm công tác và bên chi tiền. Số tiền tương lai thành phố tạm thời sẽ dành cho cả hai dự án gần 1 triệu mỹ kim rất lớn lao. Chúng tôi nghĩ rằng nếu không được chuẩn bị chu đáo và thi hành hợp lý sẽ lại thất bại. Thành phố cần ngay một ủy ban tư vấn gốc Việt có khả năng, có thẩm quyền và hoàn toàn bất vụ lợi giúp quý vị trách nhiệm trong thành phố vượt qua các khó khăn hiện nay. Với tư cách công dân, đóng góp với quý vị chính là đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Xin vui lòng xem bản kế hoạch đề nghị cụ thể đính kèm. Với ngân khoản hiện có, với sự điều hành thông minh, hiểu biết và lương thiện, tôi cam đoan chúng ta sẽ hoàn tất Vườn văn hóa và cả trung tâm cộng đồng trong nhiệm kỳ lãnh đạo của quý vị.

Trân trọng,

Vũ Văn Lộc

(Bản Anh ngữ được gửi riêng đến các giới chức liên hệ)

[  ]
Cổng Tam Quan và kỳ đài tại công viên hiện nay