1. Vào trang website này (nên làm sẵn một nút Shortcut cho cái Link tiện lợi nầy)

     http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php

2. Đánh tiếng Việt không dấu vào khung hình của EasyVN

3. Xong rồi nhấn "Thêm dấu", máy sẽ tự động bỏ dấu cho bạn

4. Kiểm tra lại, nếu bạn thấy dấu của một chữ nào đó bị sai, thì bạn có thể sửa lại bằng cách bấm chuột vào chữ đó. Khung hình có một danh sách các chữ với dấu khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn bấm chuột vào chữ có dấu đúng.

5. Đánh máy xong văn kiện, thì nhấn "Copy"

6. Sau đó "Paste" [ Right-click > Paste hay Ctrl + C ] vào khung hình email của bạn

7. Say "Yeah!!!" :-)


http://www.ldlacviet.org/danh-tieng-viet-bo-dau-tu-dong-sept-10-2015/