Nếu muốn Gmail tự động Delete tất cả những email mình không muốn nhận, bạn có thể làm theo những bước dưới đây:

1. Trong Gmail, Click vào hàng chữ ”Create a filter“ (bên cạnh nút [Search Mail], [Search the Web], dưới chữ “Show search options”.

   

2. Type tên của người gửi hay email vào ô From: [ ______ ] *** (chú ý thêm options bên dưới)

3. Click nút [Next Step>>]

4. Đánh dấu vào ô [ X] “Delete it”

5. Click vào nút [Create Filter] (đánh dấu vào ô[ X] ”Also apply filter to …“ nếu muốn)

***Trong bước số 2, nếu muốn vĩnh biệt luôn emails từ một UserGroup thì Click vào ô Has the words:[ ______ ],  Ví dụ “phonang” (không có dấu” ”)

Chúc mừng. Bạn sẽ không bao giờ nhận email từ người đó hay Usergroup đó, không cần phải chửi vả làm chi…

Chúc bạn và gia đình một cuối tuần vui vẻ…


Nếu muốn Yahoo Email tự động Delete tất cả những email mình không muốn nhận, bạn có thể làm theo những bước dưới đây:

1. Trong Yahoo, Click on Options > Mail Options (hay Tab “OPTIONS”)

2. Click on “Filters” bên trái (dưới /General/Signature/Spam/…)

    

3. Click on “Add Filter”

4.

  4a. Filter name: Type tên filter (để dễ phân biệt, ví dụ: Delete “Best Resort In Vietnam”)

  4b. sender: (giữ nguyên “contains”) Type tên người gửi hay email

  4c. Move to Folder: Click on arrow, và chọn “Trash” hay “Spam” 

  4d. Click on nút 

5. Click on “Spam” bên trái

6. Type email Address vào ô: 

7. Click nút [Add]