SMCĐ: Vô tình thấy “links” của ProPublica có đầy đủ cái bài dịch tiếng Việt của tác giả: A.C. Thompson, nên lưu lại đây để mọi người cùng đọc. Và những bài báo liên quan đến vụ này trong những tháng cuối năm 2015.

- Khủng bố ở Little Saigon – Chiến tranh cũ đến với miền đất mới (Giới thiệu)

- Khủng bố ở Little Saigon – Chiến tranh cũ đến với miền đất mới (Phần 1)

- Khủng bố ở Little Saigon – Chiến tranh cũ đến với miền đất mới (Phần 2)

- Khủng bố ở Little Saigon – Chiến tranh cũ đến với miền đất mới (Phần 3)

Giám Sát Viên PBS Lên Tiếng Về Phim Terror In Little Saigon

Ai đứng đằng sau “Terror in Little Saigon”?